loader image

Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno-szkoleniowe w celu prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w trzech szpitalach województwa pomorskiego Gdyni, Wejherowie i Kościerzynie

Szpital św. Wincentego a Paulo