loader image

Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno szkoleniowych dla trzech szpitali województwa pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i Słupsku

Szpital św. Wincentego a Paulo