loader image

Przebudowa i remont wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy