loader image

Zakład Brachyterapii

Szpital Morski im. PCK

Zakład

Brachyterapia jest techniką radioterapii, która polega na umieszczeniu źródła promieniowania w pacjencie lub w jego bliskiej odległości. W Szpitalu Morskim od początku działalności onkologicznej wykorzystywaną tę metodę do leczenia chorych na nowotwory. Początkowo używano do tego celu pierwiastka promieniotwórczego – radu. Z czasem zastąpiono go cezem, który został umieszczony w specjalnym urządzeniu wysuwającym źródło promieniowania tylko w trakcie leczenia. Niestety, czas napromieniania pacjenta taką metodą był bardzo długi – trwał około kilku-kilkunastu godzin.

Obecnie Zakład Brachyterapii dysponuje nowoczesnym aparatem do napromieniań metodą HDR– GammaMed12Xi z irydowym źródłem promieniowania, które skróciło czas leczenia do kilkunastu-kilkudziesięciu minut!!

Wyposażenie zakładu:

 • Aparat HDR: Afterloader GammaMed Plus Ix (24 kanałowy)
 • System brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym: Vitesse 2.5
 • System planowania brachyterapii BrachyVision
 • Stepper CIVCO AccuCARE MicroTouch
 • Ramię C Siemens Arcadis Orbic

Zakład Brachyterapii działa w systemie ambulatoryjnym. Kwalifikacja do leczenie odbywa się w Zakładzie Brachyterapii (budynek nr 8) od poniedziałku do piątku w godz. 10-13. Pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji kierowani są do Oddziału Radioterapii i przyjmowani zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują informacje o terminie zabiegu oraz sposobie przygotowania do leczenia zaraz po kwalifikacji.

W naszym ośrodku wykonujemy następujące procedury:

 • brachyterapię nowotworów ginekologicznych ( rak szyjki macicy, trzonu macicy, pochwy)
 • brachyterapię nowotworów piersi (jako dodatkową dawkę po napromienianiu teleterapią)
 • brachyterapię prostaty (jako jedyni w województwie pomorskim)
 • brachyterapię nowotworów przełyku
 • brachyterapię nowotworów skóry

Zabiegi prostaty, piersi oraz u chorych niezoperowanych z nowotworami ginekologicznymi odbywają się w znieczuleniu ogólnym.

Po zakończeniu leczenia pacjent otrzymuje kartę informacyjną, wskazania pielęgnacyjne oraz zapisywany jest na pierwsze badanie kontrolne po zabiegu do Poradni Onkologicznej.

Zespół

Koordynator Zakładu:
 • Lek. med. Monika Śliwińska
  – specjalista radioterapii onkologicznej
Tel. 58 726 02 90
Sekretariat:

Sekretarka medyczna:

 

 • Barbara Zielonka
Tel. 58 726 01 43
Lekarze:
 • Lek. med. Adam Skórzak
  – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Lek. med. Michał Dec
  –w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej
Tel. 58 726 02 90
Zespół pielęgniarski:
 • Izabela Głowacka
 • Izabela Łagosz
Tel. 58 726 02 17
Zespół techników:
 • Tech. Grażyna Grądzka
 • Tech. Anna Kudyba
 • Tech. Anita Babska
Tel. 58 726 02 39

Kontakt

tel.: (58) 726 01 43

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST