loader image

Poradnia chorób zakaźnych

Centrum Medyczne Smoluchowskiego - Gdańsk

Poradnia

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty, mającego podpisany kontrakt z NFZ, po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych uzasadniających zgłoszenie do poradni specjalistycznej.

Skierowanie należy dostarczyć w ciągu 14-tu dni roboczych.

Ustalenie terminu wizyty odbywa się przez osobiste lub telefoniczne zgłoszenie. W dniu wizyty pacjent zobowiązany jest do przedstawienia skierowania, wykonanych wcześniej badań oraz dowodu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

W poradni przyjmują lekarze specjaliści pracujący także w oddziałach szpitalnych Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk.

Przyjmowani są pacjenci z wirusowym zapaleniami wątroby wywołanym zakażeniami HBV i HCV, a także wirusami CMV i EBV. Chorzy w ostrej fazie choroby zakaźnej, w zaostrzeniach przewlekłej fazy choroby bądź w niewydolności wątroby kierowani są do oddziałów szpitalnych.

Jako jedyna placówka służby zdrowia w województwie pomorskim mamy możliwość leczenia chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby lekami przeciwwirusowymi. Diagnostyka i kwalifikacja do leczenia p/wirusowego odbywa się w poradni oraz w oddziałach Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk.

Przeprowadzone leczenie odbywa się w ramach refundowanych przez NFZ programów terapeutycznych.

Poradnia obejmuje swoją opieką dorosłych z zakaźnymi chorobami przewodu pokarmowego (o etiologii bakteryjnej, wirusowej i pasożytniczej), boreliozą, niektórymi bakteryjnymi chorobami odzwierzęcymi i innymi chorobami o etiologii bakteryjnej.

Pacjenci z podejrzeniem boreliozy powinni w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza POZ, który w uzasadnionych przypadkach przeprowadzi stosowne leczenie antybiotykami. Testy serologiczne i potwierdzające zakażenie borelią wykonywane są w przypadkach wątpliwych klinicznie dopiero 6-tygodni po kontakcie z kleszczem lub u chorych z przewlekłą forma zakażenia w celu potwierdzenia rozpoznania i monitorowania przebiegu leczenia.

W Izbie Przyjęć czynna jest poradnia kwalifikująca do szczepienia i punkt szczepień przeciw wściekliźnie. Pacjenci pogryzieni przez dzikie zwierzę lub zwierzę bezpańskie muszą zgłosić się w pierwszej kolejności do lekarza POZ lub do dyżurnego ambulatorium chirurgicznego, gdzie udzielona im będzie pierwsza pomoc lekarska a następnie skierowani będą do Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk. Skierowanie do tej poradni nie jest niezbędne. Pacjent powinien przedstawić dowód potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty, mającego podpisany kontrakt z NFZ, po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych uzasadniających zgłoszenie do poradni specjalistycznej.

Skierowanie należy dostarczyć w ciągu 14-tu dni roboczych.

Ustalenie terminu wizyty odbywa się przez osobiste lub telefoniczne zgłoszenie. W dniu wizyty pacjent zobowiązany jest do przedstawienia skierowania, wykonanych wcześniej badań oraz dowodu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

W poradni przyjmują lekarze specjaliści pracujący także w oddziałach szpitalnych Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk.

Przyjmowani są pacjenci z wirusowym zapaleniami wątroby wywołanym zakażeniami HBV i HCV, a także wirusami CMV i EBV. Chorzy w ostrej fazie choroby zakaźnej, w zaostrzeniach przewlekłej fazy choroby bądź w niewydolności wątroby kierowani są do oddziałów szpitalnych.

Jako jedyna placówka służby zdrowia w województwie pomorskim mamy możliwość leczenia chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby lekami przeciwwirusowymi. Diagnostyka i kwalifikacja do leczenia p/wirusowego odbywa się w poradni oraz w oddziałach Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk.

Przeprowadzone leczenie odbywa się w ramach refundowanych przez NFZ programów terapeutycznych.

Poradnia obejmuje swoją opieką dorosłych z zakaźnymi chorobami przewodu pokarmowego (o etiologii bakteryjnej, wirusowej i pasożytniczej), boreliozą, niektórymi bakteryjnymi chorobami odzwierzęcymi i innymi chorobami o etiologii bakteryjnej.

Pacjenci z podejrzeniem boreliozy powinni w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza POZ, który w uzasadnionych przypadkach przeprowadzi stosowne leczenie antybiotykami. Testy serologiczne i potwierdzające zakażenie borelią wykonywane są w przypadkach wątpliwych klinicznie dopiero 6-tygodni po kontakcie z kleszczem lub u chorych z przewlekłą forma zakażenia w celu potwierdzenia rozpoznania i monitorowania przebiegu leczenia.

W Poradni funkcjonuje punkt szczepień przeciw wściekliźnie i następuje kwalifikacja do szczepienia. Pacjenci pogryzieni przez dzikie zwierzę lub zwierzę bezpańskie muszą zgłosić się w pierwszej kolejności do lekarza POZ lub do dyżurnego ambulatorium chirurgicznego, gdzie udzielona im będzie pierwsza pomoc lekarska a następnie skierowani będą do Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk. Skierowanie do tej poradni nie jest niezbędne. Pacjent powinien przedstawić dowód potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty, mającego podpisany kontrakt z NFZ, po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych uzasadniających zgłoszenie do poradni specjalistycznej.

Skierowanie należy dostarczyć w ciągu 14-tu dni roboczych.

Ustalenie terminu wizyty odbywa się przez osobiste lub telefoniczne zgłoszenie. W dniu wizyty pacjent zobowiązany jest do przedstawienia skierowania, wykonanych wcześniej badań oraz dowodu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

W poradni przyjmują lekarze specjaliści pracujący także w oddziałach szpitalnych Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk.

Przyjmowani są pacjenci z wirusowym zapaleniami wątroby wywołanym zakażeniami HBV i HCV, a także wirusami CMV i EBV. Chorzy w ostrej fazie choroby zakaźnej, w zaostrzeniach przewlekłej fazy choroby bądź w niewydolności wątroby kierowani są do oddziałów szpitalnych.

Jako jedyna placówka służby zdrowia w województwie pomorskim mamy możliwość leczenia chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby lekami przeciwwirusowymi. Diagnostyka i kwalifikacja do leczenia p/wirusowego odbywa się w poradni oraz w oddziałach Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk.

Przeprowadzone leczenie odbywa się w ramach refundowanych przez NFZ programów terapeutycznych.

Poradnia obejmuje swoją opieką dorosłych z zakaźnymi chorobami przewodu pokarmowego (o etiologii bakteryjnej, wirusowej i pasożytniczej), boreliozą, niektórymi bakteryjnymi chorobami odzwierzęcymi i innymi chorobami o etiologii bakteryjnej.

Pacjenci z podejrzeniem boreliozy powinni w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza POZ, który w uzasadnionych przypadkach przeprowadzi stosowne leczenie antybiotykami. Testy serologiczne i potwierdzające zakażenie borelią wykonywane są w przypadkach wątpliwych klinicznie dopiero 6-tygodni po kontakcie z kleszczem lub u chorych z przewlekłą forma zakażenia w celu potwierdzenia rozpoznania i monitorowania przebiegu leczenia.

W Izbie Przyjęć czynna jest poradnia kwalifikująca do szczepienia i punkt szczepień przeciw wściekliźnie. Pacjenci pogryzieni przez dzikie zwierzę lub zwierzę bezpańskie muszą zgłosić się w pierwszej kolejności do lekarza POZ lub do dyżurnego ambulatorium chirurgicznego, gdzie udzielona im będzie pierwsza pomoc lekarska a następnie skierowani będą do Centrum Medycznego Smoluchowskiego- Gdańsk. Skierowanie do tej poradni nie jest niezbędne. Pacjent powinien przedstawić dowód potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

Zespół

 • dr n. med. Zofia Michalska
 • lek. med. Ewa Chrzanowska
 • lek. med. Barbara Zaborska
 • dr n. med. Danuta Radowska
 • dr n. med. Piotr Stalke
 • dr n. med. Katarzyna Sikorska
 • dr n. med. Anna Korczak-Rogoń
 • dr n. med. Krystyna Witczak-Malinowska
 • dr n. med. Magdalena Szydzik
 • dr n. med. Maria Hlebowicz
 • dr n. med. Anna Lakomy
 • lek. med. Beata Lorenc

Kontakt

REJESTRACJA DO PORADNI CZYNNA:

 • OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY W GODZ. 08:00-14:30,
 • W CZWARTEK  W GODZ. 08:00 – 18:00,
 • PIĄTEK W GODZ. 08:00- 14:30

TELEFONY:

– tel.58 341 40 41 wew. 360

– tel 58 341 40 41 wew. 335

– 58 344 09 90 wew. 335

– 58 344 44 37

Rejestracja e-mailowa: pcchz.przychodnia@szpitalepomorskie.eu

Lokalizacja

Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

budynek „G”, wejście nr 6

Godziny pracy

poniedziałek 8:00 – 11:30
wtorek 8:00 – 14:40
środa 8:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 18:00
piątek 8:00 – 11:40