preloder

Poradnia Kardiologiczna

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Rejestracja:

  • telefoniczna w godz 7:00 – 9:00 pod nr 58 572 75 37
  • osobista ( hol główny szpitala) w godz. pracy rejestracji
  • e-mail: rejestracja@ceynowahosp.com.pl

 

W ramach Poradni wykonujemy badania:

  • ECHO serca
  • Próba wysiłkowa
  • Holter EKG
  • Holter RR

 

Gabinet Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów:

realizuje badanie kontrolne w odniesieniu do pacjentów po wszczepieniu stymulatora, defibrylatora, kardiowertera lub układu resynchronizujacego pracę serca – na podstawie skierowania lekarza do Poradni Kardiologicznej.

Rejestracja:

  • telefoniczna w środy w godz. 15:00 – 16:30 pod nr 58 572 75 49
  • osobista (gabinet Poradni Kardiologicznej) środy w godz. 15:00 – 16:30
Poniedziałek  8:00 – 15:00 lek. Paweł Borowski
Wtorek  8:00 – 15:00 lek. Paweł Borowski
Środa 13:00 – 19:00 lek. Cezary Ostrowski
Czwartek  15:00 – 18:00 lek. Paweł Borowski
Piątek  8:00 – 16:00 lek. Cezary Ostrowski