loader image

Poradnia Neonatologiczna

Szpital Morski im. PCK

Poradnia

Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla osób uprawnionych, w tym posiadających
ubezpieczenie, z zakresu:
* Udziela świadczeń w szczególności noworodkom i niemowlętom do
ukończenia 6 miesiąca życia.
* Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego, a także bez wymaganego skierowania w sytuacjach
nagłych. W pozostałych przypadkach świadczenie udzielone świadczeniobiorcy
bez skierowania opłaca świadczeniobiorca.
* Lekarze poradni udzielają świadczeń w szczególności w zaburzeniach
związanych z krótkim czasem trwania ciąży i niską wagą urodzeniową, w
sytuacji wystąpienia zamartwicy urodzeniowej, zespołu zaburzeń oddychania,
zaburzeń hematologicznych noworodka, zakażeń swoistych dla okresu
noworodkowego oraz porad laktacyjnych.

Zespół

Kierownik Oddziału: Anna Toczyłowska – lek. pediatra, specjalista neonatolog
Lekarze: Anna Benert – specjalista pediatrii i neonatologii, certyfikowany konsultant laktacyjny

Bożena Olko – Zagórska – specjalista pediatrii i neonatologii

Natalia Węsierska – Jelińska – specjalista neonatolog

Agata Skelnik – specjalista neonatolog

Magdalena Szmyt – specjalista neonatolog

Kontakt

Sekretariat:
58 72 60 244

Pielęgniarka Oddziałowa:
58 72 60 138

 

Godziny pracy

Godziny przyjęć neonatologów

Poniedziałek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 14:00

Godziny pobierania badań

Poniedziałek 8:00 – 9:00
Środa 8:00 – 9:00
Piątek 8:00 – 9:00