loader image

Poradnia Okulistyczna

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Informacje ogólne

Do Poradni Okulistycznej obowiązuje skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty (konieczne posiadanie umowy z NFZ) – wizyta pierwszorazowa.

 

Przed pierwszorazową wizytą należy:

 • zarejestrować się na wizytę
 • w dniu wizyty zgłosić się do rejestracji (główny hol szpitala) celem założenia dokumentacji (karty choroby)
 • z założoną w rejestracji kartą udać się do odpowiedniego gabinetu (informacja podczas wizyty w rejestracji).

 

Po zakończeniu porady lekarskiej należy zgłosić się do rejestracji celem wpisania do systemu daty kolejnej wizyty, jeśli była wyznaczona (ewentualna informacja za pomocą maila).

Przed kolejną wizytą należy zgłosić się bezpośrednio do odpowiedniego gabinetu Poradni Okulistycznej.

Bez skierowania przyjmowani są jedynie pacjenci z nagłymi stanami okulistycznym.

 

Ze względów epidemiologicznych prosimy pacjentów o zgłaszanie się na wyznaczoną godzinę wizyty oraz
o ograniczenie liczby osób towarzyszących do niezbędnego minimum.

 

W Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej w Wejherowie wykonywane jest szerokie spektrum specjalistycznych badań oraz zabiegów przez zespół lekarzy o wysokich i stale podnoszonych kwalifikacjach.

 

Badania

Pełne badanie okulistyczne:

 • autorefraktometrię (ocena wady wzroku)
 • badanie ostrości wzroku
 • tonometrię (badanie ciśnienia śródgałkowego – air puff, I-care, Schotz)
 • pachymterię (badanie grubości rogówki)
 • egzoftalometrię (badanie wytrzeszczu)
 • badania widzenia barwnego (tablice Ishihary)
 • badanie widzenia przestrzennego (testy stereo – test TNO i muchy)
 • ocena w lampie szczelinowej – badanie aparatu ochronnego oka, przedniego i tylnego odcinka oka (badanie dna oka)

Badanie OCT (plamki żółtej, nerwu wzrokowego, przedniego odcinka z oceną kąta przesączania)

Badanie pola widzenia (perymetria)

USG gałek ocznych i oczodołu

Angiografię fluoresceinową – badanie z podaniem kontrastu – fluoresceiny

Fotografię barwną dna oka

 

Zabiegi

 • Laseroterapię w tym: fotokoagulację siatkówki, kapsulotomię YAG – przednią i tylną, selektywną trabekuloplastykę (SLT), irydotomię obwodową, usuwanie zmian skórnych w obrębie powiek
 • Zaopatrywanie urazów okulistycznych (małe urazy aparatu ochronnego oka, usuwanie ciał obcych przedniego odcinka gałki ocznej)
 • Płukanie dróg łzowych u dorosłych
 • Iniekcje podspojówkowe i pod torebkę Tenona
 • Usuwanie szwów po zabiegach okulistycznych
 • Dożylne podawanie leków

 

Pozostałe usługi

W Poradni zajmujemy się:

 • chorobami aparatu ochronnego oka – leczenie zachowawcze oraz kwalifikacja i kontrola po małych zabiegach okulistycznych
 • chorobami oczodołu
 • chorobami przedniego odcinka oka: spojówki, rogówki, tęczówki
 • jaskrą – pełna diagnostyka, leczenie zachowawcze, laseroterapia (SLT, gonioplastyka, irydotomia obwodowa), kwalifikacja do zabiegów operacyjnych, kontrola po zabiegach przeciwjaskrowych
 • chorobami soczewki w tym przede wszystkim zaćmą – kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy, kontrola po zabiegu
 • chorobami ciała szklistego: diagnostyka, leczenie i kwalifikacja do witrektomii
 • chorobami siatkówki:

– zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – między innymi kwalifikacja do terapii antyVEGF oraz kontrola po terapii

– retinopatii cukrzycowej (DR) – laseroterapia siatkówki, kwalifikacja do terapii antyVEGF, doszklistkowej sterydoterapii, kwalifikacja do witrektomii oraz kontrola po leczeniu

– przebiegającymi z zamknięciem naczyń siatkówki (RVO i RAO) – kwalifikacja do terapii antyVEGF, doszklistkowej sterydoterapii, laseroterapia siatkówki

– innymi jak np.: wysoką krótkowzrocznością, zwyrodnieniami obwodu siatkówki

 • diagnostyką guzów narządu wzroku
 • zapaleniami błony naczyniowej
 • chorobami nerwu wzrokowego

GODZINY PRZYJĘĆ

Plan pracy Poradni Okulistycznej

 

poniedziałek 8.30 – 12.00 dr n.med. Barbara Krupa – Szafran
8.30 – 14.30 lek. Wioletta Naumowicz
wtorek 8.30 – 14.30 lek. Anna Bela – Goeck
8.30 – 14.30 lek. Magdalena Hubert
środa 8.30 – 14.30 dr n.med. Joanna Łądkowska
12.00 – 18.00 lek. Emilia Dobko/

lek. Paulina Rydecka

czwartek 8.30 – 14.30 lek. Agnieszka Małachowska
8.30 – 14.30 lek. Monika Pompein – Batkiewicz
piątek 8.30 – 14.30 lek. Dorota Popaszkiewicz/

lek. Małgorzata Bisiakowska

8.30 – 12.30 lek. Paulina Rydecka/

lek. Emilia Dobko

Nasz Zespół

Kierownik Poradni Okulistycznej – dr n. med. Joanna Łądkowska

Pielęgniarki Poradni Okulistycznej – Izabela Littwin,  Maria Borowicz, Aleksandra Kujawa

Kontakt:  58 57 27 679

 

Plan pracy Poradni Okulistycznej

 

poniedziałek 8.30 – 12.00 dr n.med. Barbara Krupa – Szafran
8.30 – 14.30 lek. Wioletta Naumowicz
wtorek 8.30 – 14.30 lek. Anna Bela – Goeck
8.30 – 14.30 lek. Magdalena Hubert
środa 8.30 – 14.30 dr n.med. Joanna Łądkowska
12.00 – 18.00 lek. Emilia Dobko/

lek. Paulina Rydecka

czwartek 8.30 – 14.30 lek. Agnieszka Małachowska
8.30 – 14.30 lek. Monika Pompein – Batkiewicz
piątek 8.30 – 14.30 lek. Dorota Popaszkiewicz/

lek. Małgorzata Bisiakowska

8.30 – 12.30 lek. Paulina Rydecka/

lek. Emilia Dobko

REJESTRACJA

Rejestracja:

Zalecana rejestracja telefoniczna i e- mail

Punkt Pielęgniarski: 58 57 27 679