loader image

Poradnia leczenia niedoborów odporności

Centrum Medyczne Smoluchowskiego - Gdańsk

Poradnia

W poradni przyjmują lekarze specjaliści pracujący także w oddziałach szpitalnych CMS.

Poradnia przyjmuje pacjentów zakażonych wirusem HIV (z potwierdzonym testem Western-blot zakażenia). Skierowanie do poradni nie jest wymagane. Pacjent winien posiadać dowód potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

Opieka specjalistyczna dotyczy zarówno osób zakażonych wirusem HIV i nie wymagających leczenia, jak też tych, którzy wymagają kwalifikacji do terapii antyretrowirusowej, która później jest prowadzona w poradni.

Ponadto wykonujemy także kwalifikację do leczenia oraz terapie osób z koinfekcją HIV/HCV wg obowiązujących zaleceń (osoby kwalifikowane do leczenia włączane są do ogólnej puli osób zakażonych wirusem HCV oczekujących na terapię w CMS).

Poradnia obejmuje opieką także kobiety ciężarne zakażone wirusem HIV. Włączamy bądź też modyfikujemy dotychczasową terapię antyretrowirusową na okres ciąży, przekazujemy kobiety do porodu do ośrodka referencyjnego wraz z niezbędnymi lekami i indywidualną, pisemną instrukcją ich zastosowania.

Noworodki urodzone przez matki zakażone wirusem HIV pozostają pod opieką poradni. Dalsza opieka pediatryczno-zakaźna dotyczy zarówno dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS jak i dzieci zdrowych wychowujących się w rodzinach, w których rodzice lub inni członkowie rodziny są zakażeni HIV. W punkcie szczepień wykonywane są szczepienia profilaktyczne zalecane w przypadku zespołów nabytych niedoborów immunologicznych u dzieci, ale nie zapewniane w Programie Szczepień Ochronnych. Podobnym programem szczepień objęte są również dzieci zdrowe, wychowujące się w rodzinach, których członkowie są zakażeni HIV. Celem programu jest realizacja „strategii kokonu” tzn. szczepiąc zdrowych członków rodziny zapobiegamy szerzeniu się infekcji w rodzinie. Podobnie jak w przypadku dzieci chorych, szczepionki na indywidualne zamówienie dla każdego dziecka (składane przez lekarzy prowadzących) dokonuje Krajowe Centrum ds. AIDS.

Nadzór specjalistyczny dotyczy dzieci zakażonych HIV z terenu województwa pomorskiego, a także z innych regionów Polski umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych lub opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa pomorskiego.

W naszej poradni prowadzone jest także poradnictwo dla osób zakażonych HIV dotyczące profilaktyki czynnej przeciw drobnoustrojom (grypa, wirusy krwiopochodne). Zakup szczepionki w takich przypadkach dokonywany jest w ramach środków własnych pacjenta.

Ponadto poradnia zajmuje się konsultacjami w sytuacji zawodowych i pozazawodowych ekspozycji na HIV (łącznie z rozszerzeniem postępowania na inne wirusy krwiopochodne zależnie od umowy podpisanej przez daną placówkę z CMS). W ekspozycjach istotnych tj. wymagających zastosowania leków antyretrowirusowych przeprowadza się postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Poradnia zajmuje się także konsultacjami specjalistycznymi osób zakażonych wirusem HIV osadzonych z zakładach karnych w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Zespół

  • dr n. med. Małgorzata Lemańska
  • dr n. med. Maria Jankowska
  • dr n. med. Maria Hlebowicz
  • lek. Paweł Jakubowski

Kontakt

Rejestracja do Poradni czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00

– tel. 58 341 40 41 wew. 330

– e-mail: pcchz.retro@szpitalepomorskie.eu

Lokalizacja

Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

budynek „G”, wejście nr 4

Godziny pracy

poniedziałek 8:00 – 15:35
wtorek 8:00 – 15:35
środa 10:30 – 18:00
czwartek 8:00 – 15:35
piątek 11:00 – 14:00