loader image

Poradnia Urologiczna

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Poradnia

Zadania:

  1. Udziela świadczeń pacjentom powyżej 18 roku życia ze schorzeniami urologicznymi; prowadzi diagnostykę i leczenie chorób i wad narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych, w tym w zakresie onkologii urologicznej.
  2. Lekarze poradni udzielają porad i konsultacji specjalistycznych, przeprowadzają diagnostykę lub kierują na niezbędne badania diagnostyczne, prowadzą leczenie z zakresu schorzeń układu moczowego, męskich narządów płciowych i uroginekologii; ustalają wskazania do leczenia szpitalnego, realizują kontrole poszpitalne i kontynuują wymagane leczenie poszpitalne.
  3. W poradni wstawiane są zlecenia na niezbędne środki pomocnicze, recepty na niezbędne ;leki, skierowania na wskazane konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą.
  4. Wystawiane są zaświadczenia i orzeczenia do których uprawniony jest świadczeniobiorca lub jego przedstawiciel ustawowy.

Zespół

Kierownik:
  • dr n.med. Marek Lubocki – specjalista urolog
Pielęgniarki koordynująca:
  • lic. Maria Skitek – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt

Rejestracja:

Zalecana rejestracja telefoniczna i e- mail