loader image

Spis telefonów

 Administracja

nazwa numer telefonu e-mail
Infolinia Medyczna
224 800
900
Rejestracja Pacjentów
224 800
800
callcenter@szpitalepomorskie.eu 
Sekretariat Zarządu 58 72 60 119 sekretariat@szpitalepomorskie.eu
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 58 72 60 152 akosowska@szpitalepomorskie.eu
Dyrektor Biura ds. Środków Pozabudżetowych i Inwestycji, Prokurent askrobotowicz@szpitalepomorskie.eu
Zespół Radców Prawnych 58 72 60 222
Dział Kadr 58 72 60 240, 144 kadry@szpitalepomorskie.eu
Dyrektor ds. HR 58 72 60 122
Z-ca Dyrektora 58 72 60 122
Kierownik Działu Kadr 58 72 60 131
Umowy cywilno-prawne 58 72 60 425
Dział Płac – Socjalny 58 72 60 266
58 72 60 299
Służba BHP 58 72 60 262
Sekcja ds. Jakości 58 72 60 308 iso@szpitalepomorskie.eu
Dział Controllingu, Komercji i Środków Pozabudżetowych 58 72 60 289 controlling@szpitalepomorskie.eu

komercja@szpitalepomorskie.eu

Kierownik 58 72 60 208 akrasun@szpitalepomorskie.eu
Dyrektor ds. Finansowych mgrzegorek@szpitalepomorskie.eu
Z-ca Głównej Księgowej 58 72 60 406
Kasa 58 72 60 268
Biuro Zarządu  58 72 60  495, 232
Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych 58 72 60 419 dmietlewska@szpitalepomorskie.eu
Dyrektor ds. Sprzedaży 58 72 60 294 pborgula@szpitalepomorskie.eu
Dział Umów i Kontraktowania 58 72 60 420, 323
Sekcja Rozliczeń i Monitorowania Kontraktów 58 72 60 142,376
Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej 58 72 60 213,157
Dział Badań Klinicznych
Kierownik 58 72 60 187 mkasprzak@szpitalepomorskie.eu
Dział Aparatury Medycznej 58 72 60 161 aparatura@szpital-morski.pl
Kierownik 58 72 60 359
Dział Sterylizacji i Dezynfekcji 58 72 60 450
Dział Epidemiologii 58 72 60 169
667 676 696
Dział Inwestycyjno – Eksploatacyjny 58 72 60 761
Dział Zamówień Publicznych 58 72 60 124, 467
Dział Informatyki i Informatyzacji 58 72 60 160 it@szpitalepomorskie.eu
Kierownik 58 72 60 327
Centrum Nadzoru 58 72 60 466
58 72 60 468
Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum 58 72 60 213,188, 309
Kierownik 58 72 60 513 dwincukiewicz@szpitalepomorskie.eu
Dział Komunikacji Społecznej i Promocji 58 72 60 407 marketing@szpitalepomorskie.eu
Pracownik socjalny – pielęgniarka 58 72 60 281 pielegniarka.socjalna@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarki epidemiologiczne 58 72 60 169 pe@szpitalepomorskie.eu
Audytor Wewnętrzny 58 72 60 381
Inspektor ds. Obronności 58 72 60 219
Kapelan Szpitalny – Parafia Gdynia Orłowo +48 691 03 35 41

Komórki medyczne

Izba Przyjęć Ogólna 58 72 60 110, 264, 342

Izba Przyjęć Internistyczna

Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 280, 310 fax: 423 ipi@szpital-morski.pl
Kierownik 58 72 60 114 czrudzinski@szpital-morski.pl
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 383 dtomaszewska@szpital-morski.pl

Gdyńskie Centrum Onkologii

Informacja 58 72 60 500

Izba Przyjęć Onkologiczna – przyjęcia planowe/ Poradnia Chirurgii Onkologicznej tel. 224 800 900

Poradnia Onkologiczna – rejestracja 224 800 800

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik 58 72 60 250
Pielęgniarka Oddziałowa 58 72 60 147 kbernisz@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 251, 550, 555, 559, 527, 528, 529
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 252, 554, 558
Sekretariat 58 72 60 307

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Kierownik 58 72 60 515 mdudziak@szpitalepomorskie.eu
Położna Zarządzająca 58 72 60 305 akownacka@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 296
Dyżurka lekarzy 58 72 60 435, 508, 509
Dyżurka Położnych 58 72 60 101, 523

Oddział Intensywnej Terapii

Kierownik 58 72 60 539 jsowaszpajer@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 536 atomicka@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 287, 534
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 532, 533, 537
Sekretariat 58 72 60 324 tel./fax

Blok Operacyjny

Kierownik 58 72 60 475 ebenedysiuk@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 449,

447

igorska@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Koordynująca, zastępca pielęgniarki oddziałowej 58 72 60 159,
258
hosinska@szpital-morski.pl
Dyżurka Lekarzy 58 72 60 453, 454
Sekretariat 58 72 60 474

Oddział Radioterapii A

Kierownik 58 72 60 417
Sekretariat 58 72 60 164 radioterapia@szpitalepomorskie.eu
fax.: 58 72 60 284
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 134 hmroz@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 164
Dyżurka lekarzy 58 72 60 210
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 163

Oddział Radioterapii B

Sekretariat 58 72 60 434
Dyżurka lekarzy 58 72 60 234, 104
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 230

Oddział Onkologii Klinicznej

Kierownik 58 72 60 102
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 346 hlendzion@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 158, 105, 438
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 151
Sekretariat 58 72 60 156

Chemioterapia Jednego Dnia

Koordynator Chemioterapii 58 72 60 200
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 540
Gabinet lekarski 58 72 60 200,

349,

437,

541,

914

Sekretariat 58 72 60 424

Zakład Teleradioterapii

Koordynator 58 72 60 414 wluczak@szpitalepomorskie.eu
Kierownik Techników 58 72 60 198 dolejnik@szpitalepomorksie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 382
Dyżurka pielegniarek 58 72 60 410
Gabinet lekarski 58 72 60 191, 235
Sekretariat 58 72 60 371

Zakład Brachyterapii

Koordynator/dyżurka lekarska 58 72 60 290 msliwinska@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 217
Sekretariat 58 72 60 143 brachyterapia@szpitalepomorskie.eu

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja mammografia NFZ 58 72 60 428

Zakład Medycyny Nuklearnej

Rejestracja 58 72 60 918

Poradnia Rehabilitacyjna

Kierownik 58 72 60 197

Oddział Pediatryczny

Kierownik 58 72 60 241 hswiatkowska@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Zarządzająca / Sekretariat 58 72 60 316 dkocemba@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 243
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 242

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Kierownik 58 72 60 255 jwojtiuk@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 155 mdoering@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 155 chirurgia_dziecieca@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 254, 253
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 153, 154

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Kierownik 58 72 60 270 aploszynski@szpitalepomorskie.eu
Położna Oddziałowa 58 72 60 279 dkatna@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 270
Dyżurka lekarzy Ginekologia 58 72 60 278
Dyżurka Położnych 58 72 60 271
Dyżurka Lekarzy Położnictwo 58 72 60 273, 272
Dyżurka Położnych Położnictwo 58 72 60 139

Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik 58 72 60 246 abutkiewicz@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Oddziałowa/Sekretariat 58 72 60 138 eborowska@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 245
Poradnia Laktacyjna 58 72 60 246, 247, 221

Oddział Pulmonologiczny

Kierownik 58 72 60 224 mrek@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Zarządzająca/Sekretariat 58 72 60 218 gwozniak@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 166,216
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 236

Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych

Kierownik 58 72 60 233
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 130
Sekretariat 58 72 60 432
Dyżurka lekarzy 58 72 60 225,319
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 226

Pracownia Endoskopii – Infolinia 224 800 900

Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 276 endoskopia@szpital-morski.pl

Oddział Okulistyczny

Kierownik 58 72 60 259
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 167 bwiduta@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 350 okulistykasekretariat@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 206 oddzialokulistyka@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 165

Poradnia Okulistyczna

Rejestracja 58 72 60 304

Poradnia Echokardiografii

Pielęgniarka 58 72 60 298 jkuschel@szpitalepomorskie.eu

Zakład Patomorfologii

Sekretariat 58 72 60 211
Prosektorium 58 72 60 212
Apteka
Kierownik 58 72 60 175 ulowiec@szpitalepomorskie.eu
Ekspedycja 58 72 60 176

Administracja

Infolinia Medyczna
224 800 900
Rejestracja Pacjentów
224 800 800
callcenter@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat/Kancelaria 58 72 60 710
Dyrektor ds. Medycznych 58 72 60 870
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 58 72 60 710
Służba BHP
58 72 60 702
Sekcja ds. Jakości
58 72 60 817
Kasa
58 72 60 730
Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Sprzedaży
Koordynator 58 72 60 642
Sekcja Rozliczeń i Monitorowania Kontraktów 58 72 60 626
Dział Eksploatacji
Kierownik 58 72 60 674
Dział Inwestycji
Kierownik 58 72 60 771
Dział Informatyki i Informatyzacji
58 72 60 799
Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum
58 72 60 667
Kierownik 58 72 60 513
Pracownik socjalny – pielęgniarka 58 72 60 812
Psycholog 58 72 60 851
Pielęgniarki epidemiologiczne 58 72 60 709
Dietetycy 58 72 60 770

Komórki medyczne

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy 224 800 900
Izba Przyjęć Planowa
Rejestracja 58 72 60 860
Oddział Intensywnej Terapii
Kierownik 58 72 60 660
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 664
Dyżurka lekarzy 58 72 60 662
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 664, 665
Blok Operacyjny
Kierownik 58 72 60 684
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 638
Dyżurka Lekarzy 58 72 60 671
Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 672
Oddział Chirurgii Ogólnej
Kierownik 58 72 60 840
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 846
Sekretariat 58 72 60 842
Dyżurka lekarska 58 72 60 841
Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 845
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Kierownik 58 72 60 614
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 810
Dyżurka lekarska 58 72 60 807
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Kierownik 58 72 60 820
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 824
Sekretariat 58 72 60 827
Dyżurka lekarska 58 72 60 822
Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 823
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy
Kierownik 58 72 60 810
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 715
Sekretariat 58 72 60 813
Dyżurka lekarzy 58 72 60 811, 815
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 814
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Kierownik 58 72 60 637
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 637
Kierownik Fizjoterapii 58 72 60 637
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 858
Oddział Urologiczny
Kierownik 58 72 60 850
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 853
Dyżurka lekarzy 58 72 60 852
Sekretariat 58 72 60 854
Oddział Pediatryczny
Kierownik 58 72 60 860
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 862
Sekretariat 58 72 60 849
Dyżurka lekarska 58 72 60 861
Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 865
Oddział Chorób Wewnętrznych
Kierownik 58 72 60 870
Sekretariat 58 72 60 870
Dyżurka lekarska A / Z-ca Kierownika 58 72 60 872
Dyżurka lekarska B / Z-ca Kierownika 58 72 60 871
Dyżurka pielęgniarska A /Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 875
Dyżurka pielęgniarska B /Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 841
Oddział Kardiologiczny V piętro
Kierownik 58 72 60 838, 880
Pielęgniarka Koordynująca/ Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 888
Sekretariat 58 72 60 880
Dyżurka lekarska 58 72 60 881, 882, 883
Intensywny Nadzór Kardiologiczny/ Kardiologia Inwazyjna II piętro
Dyżurka lekarska / Z-ca Kierownika 58 72 60 645
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 648
Oddział Kardiologiczny VII piętro
Dyżurka lekarska 58 72 60 802, 892
Pielęgniarka Koordynująca / Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 806
Oddział Otorynolaryngologii / Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Kierownik 58 72 60 830
Pielęgniarka Koordynująca / Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 835
Dyżurka lekarska 58 72 60 831
Sekretariat 58 72 60 835
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja 58 72 60 624
Pracownia Endoskopii
Kierownik 58 72 60 847
Sekretariat 58 72 60 847
Zespół żywieniowy 58 72 60 887
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Rejestracja 244 800 800
Apteka
Kierownik 58 72 60 650
Ekspedycja 58 72 60 653
Magazyn – biuro 58 72 60 654
Apteka 58 72 60 655
Laboratorium/Bank Krwi
58 72 60 631, 632, 633

Administracja

Centrala Szpitala 58 57 27 000
Sekretariat 58 57 27 300
Kancelaria 58 57 27 302
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 58 57 27 302
Dyrektor ds. Medycznych 58 57 27 302
Punkt informacyjny 58 57 27 855
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych 58 57 27 302
Dział Zaopatrzenia
Kierownik 58 57 27 850
Biuro 58 57 27 851, 849
Dział Outsourcingu i Transportu
Kierownik 58 57 27 328
Z-ca Kierownika 58 57 27 210
Biuro 58 57 27 213
Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego
Kierownik 58 57 27 342
Dział Inwestycji
Kierownik 58 57 27 240
Biuro 58 57 27 241
Dział Eksploatacji
Kierownik 58 57 27 304
Biuro 58 57 27 211, 249, 251
Dział Aparatury Medycznej
Koordynator 58 57 27 229
Dział Księgowości
Kasa 58 57 27 322
Dyrektor ds. Zamówień Publicznych i IT 58 57 27 331
Dział Zamówień Publicznych
Koordynator 58 57 27 220
Biuro 58 57 27 223
Dział Informatyki
Koordynator 58 57 27 883
Biuro 58 57 27 885, 886
Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży 58 57 27 680
Dział Rozliczeń i Sprzedaży
Kierownik 58 57 27 682
Biuro 58 57 27 683, 684
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej
Kierownik 58 57 27 683
Archiwum Szpitala 58 57 27 353
Kolejki Oczekujących 58 57 27 852, 864, 865
Dyrektor ds. HR 58 57 27 313
Dział Kadr
Dział Kadr – biuro 58 57 27 311, 312
Dział Kadr – biuro 58 57 27 326, 317
Dział Płac
Dział Płac – Biuro 58 57 27 326
Główny Specjalista ds. Normy Środowiskowej 58 57 27 303
Koordynator ds. świadczeń komercyjnych
587260 407
Dietetyk 58 57 27 239
Stanowisko ds. BHP 58 57 27 333
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej 58 57 27 858
Koordynator ds. Wolontariatu 58 57 27 863
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 58 57 27 680
Radcy Prawni 58 57 27 315
Pracownik ds. Społecznych 58 57 27 357
ZAKŁAD REHABILITACJI
Gabinet lekarski – Kierownik 58 57 27 287
Koordynator Zespołu Tech. Fizjoterapii 58 57 27 286
Rejestracja 58 57 27 285
PRACOWNIA ENDOSKOPII
58 57 27 351
REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
58 57 27 537
REJESTRACJA PORADNI ONKOLOGICZNEJ
58 57 27 829

ODDZIAŁY

ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Ordynator 58 57 27 800
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 803
Sekretariat 58 57 27 804
Gabinet Lekarski 58 57 27 812, 815
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 805, 806, 807
CHIRURGII DZIECIĘCEJ
Ordynator 58 57 27 520
Dyżurka Lekarska 58 57 27 521
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 523
Sekretariat 58 57 27 524
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 526
CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
Ordynator 58 57 27 420
Dyżurka lekarska 58 57 27 421
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 423
Sekretariat 58 57 27 424
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 429
CHORÓB PŁUC
Ordynator 58 57 27 580
Dyżurka Lekarska 58 57 27 581
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 583
Sekretariat 58 57 27 584
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 586
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GASTROENTEROLOGII I GERIATRII
Ordynator 58 57 27 440
Dyżurka Lekarska 58 57 27 441
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 443
Sekretariat 58 57 27 444
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 446
DERMATOLOGII
Rejestracja 58 57 27 575
KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ
Ordynator 58 57 27 430
Dyżurka lekarska 58 57 27 431
Pielegniarka Oddziałowa 58 57 27 433
Sekretariat 58 57 27 434
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 435
NEONATOLOGII
Ordynator 58 57 27 510
Dyżurka Lekarska 58 57 27 511
Sekretariat/ Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 513
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 516
NEUROLOGII Z ODDZIAŁEM UDAROWYM
Ordynator 58 57 27 550
Dyżurka Lekarska 58 57 27 551
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 553
Sekretariat 58 57 27 554
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 556
OKULISTYKI
Ordynator 58 57 27 460
Dyzurka Lekarska 58 57 27 461
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 463
Sekretariat 58 57 27 464
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 466
ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII RĘKI
Ordynator 58 57 27 530
Dyżurka Lekarska 58 57 27 531
Pielegniarka Oddziałowa 58 57 27 533
Sekretariat 58 57 27 534
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 535
SOR
Biuro Przyjęć i Wypisów SOR 58 57 27 689
Ordynator 58 57 27 650
Dyżurka Lekarska 58 57 27 651
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 653
Sekretariat 58 57 27 654
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 655
POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
Ordynator 58 57 27 410
Dyżurka Lekarska 58 57 27 411
Połozna Oddziałowa 58 57 27 413
Sekretariat 58 57 27 414
Dyżurka Położnych 58 57 27 416
Ginekologia – Dyżurka Położnych 58 57 27 566
OTOLARYNGOLOGII
Ordynator 58 57 27 470
Dyżurka Lekarska 58 57 27 471
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 473
Sekretariat 58 57 27 474
Dyzurka Pielęgniarska 58 57 27 476
PEDIATRIA
Ordynator 58 57 27 400
Dyżurka Lekarska 58 57 27 401/402
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 403
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 405/406
Sekretariat 58 57 27 404
UROLOGII
Ordynator 58 57 27 450
Dyżurka Lekarska 58 57 27 451
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 453
Sekretariat 58 57 27 454
Dyzurka Pielęgniarek 58 57 27 456

DIAGNOSTYKA

ZAKŁDA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – rejestracja
58 57 27 281
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ – rejestracja
58 57 27 293
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
58 57 27
Rejestracja 58 57 27 376
Tomografia komputerowa – rejestracja 58 57 27 407
Pracownia Mammografii – rejestracja 58 57 27 379
ZAKŁAD PATOLOGII – Sekretariat
58 57 27 398

POZOSTAŁE TELEFONY

Poradnia Połoznej POZ
„3 Planety Centrum Współpracy z Rodziną”
58 57 27 418
Poradnia Medycyny Pracy 58 57 27 366
Poradnia Dermatologiczna 58 57 27 358
PZP – Gabinet Psychologa 58 57 27 389
Poradnia Diabetologiczna 58 57 27 367
Poradnia gin. – poł. „PRO FEMINA” 58 57 27 359
Poradnia Neurologii Dziecięcej 58 57 27 387
Poradnia Reumatologiczna 58 57 27 368
Rezonans Magnetyczny „AFFIDEA” 58 57 27 880
Szkoła Przyszpitalna 58 57 27 337
Bar „GUSTO” 58 57 27 235
Kiosk „AGATKA” 58 57 27 335
Salon fryzjerski Aneta Wenta 58 57 27 747
Sklep medyczny „Orto – Medika” S. C. 58 57 27 856

Centrala telefoniczna

205 58 341 40 41
58 341 40 42
58 341 40 43
58 341 40 44

Administracja

Sekretariat 287 58 341 53 10, 341 54 10
Prezes Zarządu 288
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 292
Farmaceuta 286
Sekcja Kadr, płac i systemów motywacyjnych 293
Dział higieny i epidemiologii 245
Sterylizacja 299
Dietetyk 215
Pełnomocnik Zarządu ds. systemu zarządzania jakością 295
Psycholog 312
Specjalista ds. BHP 271
Dział planowania, organizacji i rozliczeń usług medycznych 214 58 341 76 00 / fax
Sekcja informatyki 206, 209
Archiwum 274
Sekcja gospodarcza – zgłoszenia 217
Konserwatorzy / Obsługa Techniczna / Kotłowania / Dyżury 261
Sekcja ds. outsourcingu usług 283
Sekcja logistyki + Magazyn 213
Firma Ochrony Fizycznej Obiektu 211
Kuchnia 291
Bufet 201
Serwis sprzątający 260

Oddziały

Izba przyjęć

Punkt Pielęgniarski 210 58 341 55 47 / fax
Dyżurka Lekarska 290
Karetka Przewozowa 262

Oddział II chorób zakaźnych

Pielęgniarka Oddziałowa 234
Dyżurka Lekarska A 235
Ordynator 236
Sekretariat 233
Punkt Pielęgniarski A 237
Punkt Pielęgniarski B 267
Dyżurka Lekarska B 268

Oddział III lecznictwa AIDS

Sekretariat 223 58 341 28 87 / fax
Pielęgniarka Oddziałowa / Punkt Pielęgniarski A 228
Dyżurka Lekarska 220
Punkt Pielęgniarski B 221
Dyżurka Lekarska 1 227
Dyżurka Lekarska 2 306
Dyżurka Lekarska 3 310
Stanowisko nadzoru 225
Ratownik 229

Zakład opiekuńczo-leczniczy Senectus

Kierownik ZOL / Punkt Pielęgniarski 230
Punkt Pielęgniarski 231
Punkt Pielęgniarski 301
Dyżurka Lekarska 303

Oddział IV obserwacyjno-zakaźny

Pielęgniarka Oddziałowa / Punkt Pielęgniarski 207
Dyżurka Lekarska 208
Ordynator 361
Piel. Oddziałowa / P-t pielęgniarski A 243
Sekretariat Oddziału 244 58 550 05 98 / fax
Dyżurka Lekarska A 254
Ordynator 242
Dyżurka Lekarska B 238
Punkt Pielęgniarski B 239
Gabinet Zabiegowy B 241

Oddział IX obserwacyjno-zakaźny dla dzieci

Lekarz Dyżurny / Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat 248
Ordynator + Dyżurka Lekarska 249
Pokój Lekarski nr 1 250
Pokój Lekarski nr 2 251
Punkt Pielęgniarski 253

Przychodnia

Poradnia chorób zakaźnych / hepatologiczna 320
Poradnia retrowirusowa 330
Poradnia DLT 341
Pielęgniarka Koordynująca Przychodni 329
Pracownia RTG 276
Pracownia USG 212
Pracownia EKG 279
Pracownia endoskopii 58 344 44 37
Pracownia fizjoterapii 269
Pracownia diagnostyki prątka gruźlicy 247
Apteka 255, 258 58 344 44 38 / fax
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST