loader image

Spis telefonów

 Administracja

nazwa numer telefonu e-mail
 
Rejestracja Pacjentów
224 800
800
callcenter@szpitalepomorskie.eu 
Sekretariat Zarządu 58 72 60 119 sekretariat@szpitalepomorskie.eu
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 58 72 60 152 twojciechowska@szpitalepomorskie.eu
Pełnomocnik Zarządu ds. Środków Pozabudżetowych i Inwestycji, Prokurent 58 72 60 381 askrobotowicz@szpitalepomorskie.eu
Zespół Radców Prawnych 58 72 60 222
Dział Kadr 58 72 60 240, 144 kadry@szpitalepomorskie.eu
Dyrektor ds. HR smackiewicz@szpitalepomorskie.eu
Z-ca Dyrektora
Kierownik Działu Kadr 58 72 60 131
Umowy cywilno-prawne 58 72 60 425
Dział Płac – Socjalny 58 72 60 299, 266
58 72 60 299
Służba BHP 58 72 60 262
Sekcja ds. Jakości 58 72 60 308 iso@szpitalepomorskie.eu
Dział Controllingu 58 72 60

 

289

 

controlling@szpitalepomorskie.eu

 

Stanowisko ds. komercji 58 72 60 208 komercja@szpitalepomorskie.eu
Dyrektor ds. Finansowych mgrzegorek@szpitalepomorskie.eu
Kierownik Działu Finansowo- Księgowego 58 72 60 113
Kasa 58 72 60 268
Biuro Zarządu  58 72 60 232
Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych 58 72 60 419
Dyrektor ds. Sprzedaży 58 72 60 294 pborgula@szpitalepomorskie.eu
Dział Umów i Kontraktowania 58 72 60 420, 323
Sekcja Rozliczeń i Monitorowania Kontraktów 58 72 60 142,376
Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej 58 72 60 213,157
Pomorskie OnkoCentrum Wsparcia Badań Klinicznych
Kierownik 58 72 60 187
Dział Aparatury Medycznej 58 72 60 161 aparatura@szpitalepomorskie.eu
Kierownik 58 72 60 359
Dział Sterylizacji i Dezynfekcji 58 72 60 450
Dział Epidemiologii 58 72 60 169
667 676 696
Dział Inwestycyjno – Eksploatacyjny 58 72 60 761
Dział Zamówień Publicznych 58 72 60 124, 467
Dział Informatyki i Informatyzacji 58 72 60 160 it@szpitalepomorskie.eu
Kierownik 58 72 60 327
58 72 60 468
Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum 58 72 60 213,188, 309
Kierownik 58 72 60 513 dwincukiewicz@szpitalepomorskie.eu
Dział Komunikacji Społecznej i Promocji 58 72 60 407 marketing@szpitalepomorskie.eu
Pracownik socjalny – pielęgniarka 58 72 60 281 pielegniarka.socjalna@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarki epidemiologiczne 58 72 60 169 pe@szpitalepomorskie.eu
Audytor Wewnętrzny 58 72 60 381
Inspektor ds. Obronności 58 72 60 219
Kapelan Szpitalny – Parafia Gdynia Orłowo +48 691 03 35 41

Komórki medyczne

Izba Przyjęć

Strefa Ogólna

Strefa Ginekologiczno- Położnicza

 

58 72 60

58 72 60

 

310

264

 

Kierownik 58 72 60 114 czrudzinski@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Oddziałowa 58 72 60 383 dtomaszewska@szpitalepomorskie.eu

Gdyńskie Centrum Onkologii

Portiernia GCO 58 72 60 500

Poradnia Chirurgii Onkologicznej/Poradnia Chorób Piersi tel. 224 800 800

Poradnia Onkologiczna – rejestracja 224 800 800

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik 58 72 60 250 mszajewski@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Oddziałowa 58 72 60 147 bszymichowska@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 251
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 252
Sekretariat 58 72 60 307

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Kierownik 58 72 60 515 mdudziak@szpitalepomorskie.eu
Położna Oddziałowa 58 72 60 305 akownacka@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 296
Dyżurka lekarzy 58 72 60 435, 507, 508, 509
Dyżurka Położnych 58 72 60 101,
Sekretariat 2 58 72 60 522

Oddział Intensywnej Terapii

Kierownik 58 72 60 539 jsowaszpajer@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 536 atomicka@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 287, 534
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 532, 533, 537
Sekretariat 58 72 60 324 tel./fax

Blok Operacyjny

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Pielęgniarka Zarządzająca Pododdział Anestezjologii

58 72 60 awichmann@szpitalepomorskie.eu
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 159,
258
anowosad@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka Lekarzy 58 72 60 453, 454
Sekretariat 58 72 60 474

Oddział Radioterapii A

Kierownik 58 72 60 417 dfilarska@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 164 radioterapia@szpitalepomorskie.eu
fax.: 58 72 60 284
Pielęgniarka Oddziałowa 58 72 60 134 bjakusz@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 210
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 163

Oddział Radioterapii B

Sekretariat 58 72 60 434
Dyżurka lekarzy 58 72 60 234, 104
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 230

Oddział Onkologii Klinicznej

Kierownik 58 72 60 102 idanielewicz@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 346 hlendzion@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 158, 105, 438
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 151
Sekretariat 58 72 60 964

Chemioterapia Jednego Dnia

Koordynator Chemioterapii 58 72 60 200
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 540 mkantorska@szpitalepomorskie.eu
Gabinet lekarski 58 72 60 200, 349, 437, 541, 914
Sekretariat/ Rejestracja 58 72 60 424

Zakład Teleradioterapii

Koordynator 58 72 60 191 askorzak@szpitalepomorskie.eu
Kierownik Techników 58 72 60 198 amusial@szpitalepomorskie.eu
Zakład Teleradioterapii 58 72 60 234, 104
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 410
Gabinet lekarski 58 72 60 235
Sekretariat 58 72 60 371

Zakład Brachyterapii

Koordynator/dyżurka lekarska 58 72 60 290 msliwinska@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 217
Sekretariat 58 72 60 143 brachyterapia@szpitalepomorskie.eu

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja mammografia NFZ 58 72 60 428

Zakład Medycyny Nuklearnej

Rejestracja 58 72 60 918

Poradnia Rehabilitacyjna

Kierownik 58 72 60 197
 

Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Obserwacyjno-Zakaźnym i Leczenia Niedoborów Odporności

Izba Przyjęć 58 72 68 310
Dyżurka Lekarska 58 72 60 546
Pielęgniarka Oddziałowa akot@szpitalepomorskie.eu

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Kierownik 58 72 60 270 aploszynski@szpitalepomorskie.eu
Położna Oddziałowa 58 72 60 279 dkatna@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 270
Dyżurka lekarzy Ginekologia 58 72 60 278
Dyżurka Położnych 58 72 60 271
Dyżurka Lekarzy Położnictwo 58 72 60 273, 272
Dyżurka Położnych Położnictwo 58 72 60 247

Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik 58 72 60 246 atoczylowska@szpitalepomorskie.eu
p.o. Położna Oddziałowa 58 72 60 138 mbiskup@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 245
Poradnia Laktacyjna 58 72 60 246, 247, 221
Sekretariat

Dyżurka Pielęgniarek- Oddział Intensywnej Terapii

58 72 60

58 72 60

244

192

Oddział Pulmonologiczny

Kierownik 58 72 60 224 mrek@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Zarządzająca/Sekretariat 58 72 60 218 gwozniak@szpitalepomorskie.eu
Dyżurka lekarzy 58 72 60 166,216
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 236

Oddział Chorób Wewnętrznych

Kierownik 58 72 60 233 jstefaniuk@szpitalepomorskie.eu
Pielęgniarka Oddziałowa 58 72 60 130 agdulska@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat 58 72 60 432
Dyżurka lekarzy 58 72 60 225,319
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 226

Pracownia Endoskopii – Infolinia 224 800 800

endoskopia@szpitalepomorskie.eu

Oddział Okulistyczny

Sekretariat/ Pielęgniarka Oddziałowa 58 72 60 350 okulistykasekretariat@szpitalepomorskie.eu

bwiduta@szpitalepomorskie.eu

Ordynator/ Dyżurka lekarzy 58 72 60 206 oddzialokulistyka@szpitalepomorskie.eu

pchaniecki@szpitalepomorskie.eu

Poradnia Okulistyczna

Rejestracja 58 72 60 304

Gabinet Echokardiografii i Elektroradiologii

Pielęgniarka 58 72 60 298 jkuschel@szpitalepomorskie.eu

Zakład Patomorfologii

Sekretariat 58 72 60 211
Prosektorium 58 72 60 212
 

Apteka

Kierownik Apteki 58 72 60 175 ulowiec@szpitalepomorskie.eu
Ekspedycja/ Pracownia Żywieniowa 58 72 60 176

Administracja

Infolinia Medyczna
224 800 900
Rejestracja Pacjentów
224 800 800
callcenter@szpitalepomorskie.eu
Sekretariat/Kancelaria 58 72 60 710
Dyrektor ds. Medycznych 58 72 60 870
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 58 72 60 710
Służba BHP
58 72 60 702
Sekcja ds. Jakości
58 72 60 817
Kasa
58 72 60 730
Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Sprzedaży
Koordynator 58 72 60 642
Sekcja Rozliczeń i Monitorowania Kontraktów 58 72 60 626
Dział Eksploatacji
Kierownik 58 72 60 674
Dział Inwestycji
Kierownik 58 72 60 771
Dział Informatyki i Informatyzacji
58 72 60 799
Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum
58 72 60 667
Kierownik 58 72 60 513
Pracownik socjalny – pielęgniarka 58 72 60 812
Psycholog 58 72 60 851
Pielęgniarki epidemiologiczne 58 72 60 709
Dietetycy 58 72 60 770

Komórki medyczne

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Rejestracja:

Informacja o pacjentach przyjętych do Szpitala

 

 

 

Rejestracja – Informacja o pacjentach przyjętych do Szpitala: tel. 603 275 093 (całodobowo)

Obszar niezabiegowy: tel. 58 72 60 616

Obszar chirurgiczny: tel. 58 72 60 603

 

 

 

e-mail:  swp.sor@szpitalepomorskie.eu
Izba Przyjęć Planowa
Rejestracja 58 72 60 860
Oddział Intensywnej Terapii
Kierownik 58 72 60 660
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 664
Dyżurka lekarzy 58 72 60 662
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 664, 665
Blok Operacyjny
Kierownik 58 72 60 684
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 638
Dyżurka Lekarzy 58 72 60 671
Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 672
Oddział Chirurgii Ogólnej
Kierownik 58 72 60 840
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 846
Sekretariat 58 72 60 842
Dyżurka lekarska 58 72 60 843, 877
Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 845
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Kierownik 58 72 60 614
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 810
Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 844
Dyżurka lekarska 58 72 60 807
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Kierownik 58 72 60 820
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 824
Sekretariat 58 72 60 827
Dyżurka lekarska 58 72 60 822
Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 823
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy
Kierownik 58 72 60 810
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 715
Sekretariat 58 72 60 813
Dyżurka lekarzy 58 72 60 811, 815
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 814
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Kierownik 58 72 60 637
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 637
Kierownik Fizjoterapii 58 72 60 637
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 858
Oddział Urologiczny
Kierownik 58 72 60 850
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 853
Dyżurka lekarzy 58 72 60 852
Sekretariat 58 72 60 854
Oddział Pediatryczny
Kierownik 58 72 60 860
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 862
Sekretariat 58 72 60 849
Dyżurka lekarska 58 72 60 861
Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 865
Oddział Chorób Wewnętrznych
Kierownik 58 72 60 870
Sekretariat 58 72 60 870
Dyżurka lekarska A / Z-ca Kierownika 58 72 60 872
Dyżurka lekarska B / Z-ca Kierownika 58 72 60 871
Dyżurka pielęgniarska A /Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 875
Dyżurka pielęgniarska B /Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 841
Oddział Kardiologiczny V piętro
Kierownik 58 72 60 838, 880
Pielęgniarka Koordynująca/ Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 888
Sekretariat 58 72 60 880
Dyżurka lekarska 58 72 60 881, 882, 883
Intensywny Nadzór Kardiologiczny/ Kardiologia Inwazyjna II piętro
Dyżurka lekarska / Z-ca Kierownika 58 72 60 645
Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 648
Oddział Kardiologiczny VII piętro
Dyżurka lekarska 58 72 60 802, 892
Pielęgniarka Koordynująca / Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 806
Oddział Otorynolaryngologii / Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Kierownik 58 72 60 830
Pielęgniarka Koordynująca / Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 835
Dyżurka lekarska 58 72 60 831
Sekretariat 58 72 60 835
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja 58 72 60 624
Pracownia Endoskopii
Kierownik 58 72 60 847
Sekretariat 58 72 60 847
Zespół żywieniowy 58 72 60 887
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Rejestracja 224 800 800
Apteka
Kierownik 58 72 60 650
Ekspedycja 58 72 60 653
Magazyn – biuro 58 72 60 654
Apteka 58 72 60 655
Laboratorium/Bank Krwi
58 72 60 631, 632, 633

ZARZĄD

Sekretariat Spółki 58 57 27 300
Kancelaria Spółki 58 57 27 302
Rejestracja Poradni CALL CENTER
224 800 700
Dział Techniczny
Kierownik 58 57 27 304
Sekcja Eksploatacji 58 57 27 211
Sekcja Inwestycji 58 57 27 240
Dział Informatyki
Koordynator ds. Działu Informatyki 58 57 27 883
Dział Finansowo – Księgowy
Kasa Szpitalna 58 57 27 322
Dział Outsourcingu i Transportu
Kierownik 58 57 27 213
Biuro 58 57 27 213
Dział HR
Kierownik Działu HR 58 57 27 314
Dział Kadr 58 57 27 311, 312, 313
Dział Rozliczeń i Sprzedaży
Dyrektor ds. Sprzedaży 58 57 27 680
Dział Rozliczeń i Sprzedaży – Kierownik 58 57 27 682
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej – Kierownik 58 57 27 683
Archiwum Szpitala 58 57 27 353
Kolejki Oczekujących 58 57 27 852, 864
Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego
Kierownik 58 57 27 342
Dział Aparatury Medycznej
Sekcja Aparatury Medycznej 58 57 27 229
Dział Zaopatrzenia
Kierownik 58 57 27 850
Biuro 58 57 27 851
Dział Zamówień Publicznych
Dyrektor ds. ZPiIT 58 57 27 331
Inspektor ds. ZP 58 57 27 223, 394
Specjalista ds. ZP 58 57 27 220
Zakład Rehabilitacji
Rejestracja 58 57 27 285

ZESPOŁY

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 58 57 27 341
Zespół Leczenia Żywieniowego 58 57 27 244
Gabinet Leczenia Ran 58 57 27 867

PRACOWNIE

Pracownia Endoskopii 58 57 27 351, 352
Pracownia Badań Neurofizjologicznych 58 57 27 348
EEG/ENG/EMG 58 57 27 348

INNE

Dietetyk Szpitala 58 57 27 239
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58 57 27 314
Główny Specjalista ds. Normy Środowiskowej 58 57 27 303
Inspektor Ochrony Radiologicznej 58 57 27 379
Kapelan Szpitala 58 57 27 339;                501 078 285
Koordynator ds. Świadczeń Komercyjnych                           609 570 509
Koordynator ds. Wolontariatu 58 57 27 863
Pełnomocnik ds. Jakości 58 57 27 321
Pracownik ds. Społecznych 58 57 27 357;                 727 408 794
Radcy Prawni 58 57 27 315
Stanowiska ds. BHP 58 57 27 333
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej 58 57 27 858
Związki Zawodowe 58 57 27 388

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE – PORADNIE

Poradnia Gin.- Poł. „PRO FEMINA” 58 57 27 359
Poradnia Neurologii Dziecięcej 58 57 27 387
Rezonans Magnetyczny „AFFIDEA”- Rejestracja 58 57 27 880
Stacja Dializ
Pokój Lekarski 58 57 27 796
Sala dializ – Pielęgniarki 58 57 27 795

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

REJESTRACJA PORADNI CALL CENTER 224 800 700
Poradnia Położnej POZ „3 Planety –
Centrum Współpraca z Rodziną” Gabinet Położnej
58 57 27 418
Telefon komórkowy Położnej 508 152 466

ODDZIAŁY

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator 58 57 27 800
Dyżurka Anestezjologów 58 57 27 801
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 803
Sekretariat 58 57 27 804
Lekarz Dyżurny 58 57 27 811
Chirurgii Dziecięcej
Ordynator 58 57 27 520
Dyżurka Lekarska 58 57 27 521
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 523
Sekretariat 58 57 27 524
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 525, 526
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Ordynator 58 57 27 420
Dyżurka Lekarska 58 57 27 421, 422, 428
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 423
Sekretariat 58 57 27 424
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 425
Dermatologii
Gabinet Lekarski – Kierownik 58 57 27 572
Rejestracja 58 57 27 575
Chorób Płuc
Ordynator 58 57 27 580
Dyżurka Lekarska 58 57 27 581, 582
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 583
Sekretariat 58 57 27 584
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 585, 586
Rehabilitacji Kardiologicznej
Ordynator 58 57 27 830
Dyżurka Lekarska 58 57 27 831
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 833
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 835
Neurologii z Oddziałem Udarowym
Ordynator 58 57 27 550
Dyżurka Lekarska 58 57 27 551, 552
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 553
Sekretariat 58 57 27 554
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 555, 556
Pracownia Badań Neurofizjologicznych EEG/ENG/EMG 58 57 27 348
Okulistyki
Ordynator 58 57 27 460
Dyżurka Lekarska 58 57 27 461, 462
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 463
Sekretariat 58 57 27 464
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 465, 466
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Ordynator 58 57 27 530
Dyżurka Lekarska 58 57 27 531, 266
Dyżurka Lekarska Nocna 58 57 27 532
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 533
Sekretariat 58 57 27 534
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 535, 536
Chorób Wewnętrznych Gastroenterologii i Geriatrii
Ordynator 58 57 27 440
Dyżurka Lekarska 58 57 27 441, 541
Lekarz Dyżurny 58 57 27 442, 542
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 443
Sekretariat 58 57 27 444, 544
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 445, 446, 545
Neonatologii
Ordynator 58 57 27 510
Dyżurka Lekarska 58 57 27 511
Pielęgniarka Oddziałowa – Sekretariat 58 57 27 513
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 515
Położnictwa
Ordynator 58 57 27 410
Dyżurka Lekarska 58 57 27 411, 419
Położna Oddziałowa 58 57 27 413
Sekretariat 58 57 27 414
Dyżurka Położnych 58 57 27 415, 416
Ginekologii
Dyżurka Położnych 58 57 27 565, 566
Pediatrii
Ordynator 58 57 27 400
Dyżurka Lekarska 58 57 27 401, 402
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 403
Sekretariat 58 57 27 404
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 405
Otolaryngologii
Ordynator 58 57 27 470
Dyżurka Lekarska 58 57 27 471, 472
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 473
Sekretariat 58 57 27 474
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 475, 476
Urologii
Ordynator 58 57 27 450
Dyżurka Lekarska 58 57 27 451
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 453
Sekretariat 58 57 27 454
Dyżurka Pielęgniarek 58 57 27 455, 456
SOR
Sekretariat – czynny w godzinach 8:00 – 14:00 58 57 27 659
Fax Oddziału 58 572 76 09
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik 58 57 27 290
Rejestracja 58 57 27 293
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kierownik 58 57 27 370
Sekretariat 58 57 27 372
Rejestracja 58 57 27 376
Tomografia Komputerowa
Rejestracja TK 58 57 27 407
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik 58 57 27 280
Rejestracja 58 57 27 281
Apteka Szpitalna
Kierownik 58 57 27 270
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Koordynator 58 57 27 778
Blok Operacyjny
Kierownik 58 57 27 920
Oddział Kardiochirurgii
Ordynator 58 57 27 970
Sekretariat 58 57 27 971, 984
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 972
Dyżurka Lekarska 58 57 27 973
Dyżurka Lekarska Nocna 58 57 27 974
Dyżurka Pielęgniarska Strefa Przyjęć 58 57 27 980
Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Ordynator 58 57 27 950
Sekretariat                                                                                                                                                                                                                                  58 57 27                              951
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 952
Dyżurka Lekarska INK 58 57 27 954
Dyżurka Lekarska 58 57 27 955, 956, 957
Punkt Pielęgniarski Strefa Przyjęć 58 57 27 961
Pokój Pielęgniarski 58 57 27 963
Zakład Patomorfologii
Kierownik 58 57 27 396
Sekretariat 58 57 27 398
Dział Dezynfekcji i Sterylizacji
Kierownik 58 57 27 690
Pracownia Serologii i Transfuzjologii z Bankiem Krwi
Kierownik 58 57 27 504

Centrala telefoniczna

58 341 40 41


Dietetyk 215
Psycholog 312
Sekcja informatyki
206, 209
Konserwatorzy / Obsługa Techniczna / Kotłowania / Dyżury
261
Sekcja ds. outsourcingu usług 283
Sekcja logistyki + Magazyn 213
Firma Ochrony Fizycznej Obiektu 211
Serwis sprzątający
260

Oddziały

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
58 341 40 41 wew. 312
Pielęgniarka Oddziałowa
58 341 40 41 wew. 301
Sekretariat
58 341 40 41 wew. 302
Gabinet lekarski
58 341 40 41 wew. 312
Punkt Pielęgniarski 58 341 40 41 wew. 301

Przychodnia

Poradnia chorób zakaźnych / hepatologiczna
320
Poradnia retrowirusowa 330
Poradnia DLT 341
Pielęgniarka Koordynująca Przychodni 329
Pracownia RTG 276
Pracownia USG 212
Pracownia EKG 279
Pracownia endoskopii 58 344 44 37
Pracownia fizjoterapii 269
Apteka 255, 258 58 344 44 38 / fax