loader image

ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ GŁOWY I SZYI I CHIRURGII ROBOTYCZNEJ

Szpital Morski im. PCK

ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ GŁOWY I SZYI I CHIRURGII ROBOTYCZNEJ

Podstawowym zadaniem oddziału jest leczenie nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi, w szczególności w zakresie chirurgii laryngologicznej i chirurgii twarzowo- szczękowej, również z wykorzystaniem metod chirurgii robotycznej.

Świadczenia zdrowotne udzielane w Oddziale obejmują zabiegi resekcyjno- rekonstrukcyjne w zakresie:

 • nowotworów złośliwych języka i jamy ustnej
 • aparatu ochronnego oka i oczodołu
 • nowotworów złośliwych skóry w obrębie głowy i szyi
 • nowotworów złośliwych twarzoczaszki, w tym również z elementami neurochirurgii dotyczącymi podstaw czaszki
 • nowotworów złośliwych zatok przynosowych
 • leczenia chirurgicznego guzów ślinianek podżuchwowych i przyusznych
 • operacji węzłów chłonnych selektywnych i elektywnych
 • operacji rekonstrukcyjnych w obrębie głowy i szyi z zastosowaniem technik plastyk miejscowych, płatów uszypułowanych i płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi
 • zabiegów operacyjnych u chorych na nowotwory złośliwe tego regionu, po uprzedniej radioterapii w możliwych przypadkach
 • leczenia niepowodzeń w ramach chirurgii ratującej oraz ewentualne resekcje i rekonstrukcje w nawrotach nowotworu lub kolejnych ognisk nowotworu w obrębie głowy i szyi po uprzednim leczeniu onkologicznym
 • zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie twarzoczaszki obejmujące między innymi przeszczepy autogenne
 • zabiegi z zakresu onkologii szczękowo-twarzowej- leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych twarzoczaszki z jednoczesną rekonstrukcją
 • chirurgia wyrostka zębodołowego
 • leczenie guzów zębopochodnych i twarzoczaszki
 • wprowadzenia nowoczesnych i nowatorskich metod leczenia do praktyki klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem techniki robotycznej.

Kontakt

Ordynator Oddziału: dr n. med. Sławomir Piotrowski