loader image

Dział Dezynfekcji i Sterylizacji

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Dział Dezynfekcji i Sterylizacji - odpłatne świadczenia

Głównym zadaniem Działu Dezynfekcji i Sterylizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego. Dział Dezynfekcji i Sterylizacji świadczy kompleksowe usługi dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i instrumentów medycznych na potrzeby wszystkich oddziałów i bloków operacyjnych Szpitala, a także klientów zewnętrznych, w tym placówek medycznych, gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych i fryzjerskich.

Zapraszamy do współpracy lekarzy, przychodnie medyczne, centra medyczne, firmy zainteresowane zawarciem umów o świadczenie usług z zakresu sterylizacji narzędzi i innych narzędzi medycznych. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (58) 72 60 407 w godz. 8:00–14:00, e-mail: komercja@szpitalepomorskie.eu.

Zespół

Kierownik Działu Dezynfekcji i Sterylizacji

mgr biol. Alina Horbacz-Chmiel,

Dział  Dezynfekcji  i  Sterylizacji

Lokalizacja: Wejherowo, ul. dr. A. Jagalskiego 10.

 

Rodzaj usługi – STERYLIZACJA PAROWA (REPROCESOWANIE)
L.P Nazwa procedury Cena netto (PLN)      
1 Pakiet narzędziowy sterylny (narzędzia dł. poniżej 150 mm do 150 mm – 1 sztuka) 3,00 zł
2 Pakiet narzędziowy sterylny (narzędzia dł. poniżej 150 mm do 150 mm – 2 sztuki) 4,00 zł
3 Pakiet narzędziowy sterylny (narzędzia dł. poniżej 150 mm do 150 mm – 3 sztuki) 6,00 zł
4 Pakiet narzędziowy sterylny (narzędzia dł. poniżej 150 mm do 150 mm – 4 sztuki) 7,00 zł
5 Pakiet narzędziowy sterylny (narzędzia dł. poniżej 150 mm do 150 mm – 5 sztuk) 8,00 zł
6 Pakiet narzędziowy sterylny  (narzędzia dł. powyżej 150 mm do 300 mm – 1 sztuka) 4,00 zł
7 Pakiet narzędziowy sterylny (narzędzia dł. powyżej 300 mm  – 1 sztuka) 9,00 zł
 Pakiet wykonany z rękawa papierowo-foliowego jednorazowego użytku
Rodzaj usługi – STERYLIZACJA PLAZMOWA (REPROCESOWANIE)
1 Pakiet narzędziowy sterylny (narzędzia dł. poniżej 150 mm do 150 mm – 1 sztuka) 7,00 zł
2 Pakiet narzędziowy sterylny (narzędzia dł. powyżej 150 mm do 300 mm – 1 sztuka) 14,00 zł
3 Pakiet narzędziowy sterylny  (narzędzia dł. powyżej 300 mm  – 1 sztuka) 29,00 zł

Pakiet wykonany z rękawa typu Tyvek jednorazowego użytku

*Informujemy, że do umowy świadczenia usługi z zakresu sterylizacji narzędzi i innych narzędzi medycznych dodana jest opłata za gotowość do świadczenia usług – jednorazowa opłata w kwocie 200 zł netto lub miesięczny ryczałt w kwocie 18.00 zł. + VAT za każdy miesiąc trwania umowy.

Kontakt

Kierownik Działu Dezynfekcji i Sterylizacji

mgr biol. Alina Horbacz-Chmiel,

ahorbacz-chmiel@szpitalepomorskie.eu,

tel. 48 58 57 27 690,

Lokalizacja

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Dział Dezynfekcji i Sterylizacji

ul. dr. A. Jagalskiego 10,

84–200 Wejherowo

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST