loader image

Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Szpital Morski im. PCK

Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Głównym zadaniem Działu Sterylizacji i Dezynfekcji i jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego. Dział Dział Sterylizacji i Dezynfekcji świadczy kompleksowe usługi dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i instrumentów medycznych na potrzeby wszystkich oddziałów i bloków operacyjnych Szpitala, a także klientów zewnętrznych, w tym placówek medycznych.

Zapraszamy do współpracy lekarzy, przychodnie medyczne, centra medyczne, firmy zainteresowane zawarciem umów o świadczenie usług z zakresu sterylizacji narzędzi i innych narzędzi medycznych. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (58) 72 60 208 w godz. 8:00–14:00, e-mail: komercja@szpitalepomorskie.eu.

Zespół

Kierownik Działu Sterylizacji i Dezynfekcji

mgr Ewa Żukowicz

Kontakt

Kierownik Działu Sterylizacji i Dezynfekcji

mgr Ewa Żukowicz

Tel: +48 58 72 60 450, Email: ezukowicz@szpitalepomorskie.eu.

Lokalizacja

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Szpital Morski im. PCK

Bud. nr 5, GCO

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia