loader image

Izba Przyjęć

Szpital Morski im. PCK

Izba Przyjęć posiada w swojej strukturze strefę przyjęć ginekologiczno-położniczą oraz strefę ogólną, w której realizowane będą miedzy innymi przyjęcia pacjentów z zakresu chorzeń pulmonologicznych,  urologicznych i internistycznych.

Izba przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów:

 • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

 

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • rejestracja osób zgłaszających się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
 • objęcie pacjenta, stosownie do jego stanu doraźną opieką pielęgniarską i lekarską
  obejmującą procedury diagnostyczne i terapeutyczne,
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału, pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

 

Udając się do szpitala, należy zabrać między innymi:

 • skierowanie do szpitala,
 • dokument tożsamości(np. dowód osobisty),
 • dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,
 • spis przyjmowanych leków,
 • leki własne specjalistyczne.

 

Personel Izby Przyjęć posiada długoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami  co gwarantuje:

– sprawną, specjalistyczną opiekę nad pacjentami

– bezpieczeństwo pacjentów i personelu

– sprawny przepływ informacji

 

Izba Przyjęć  wyposażona jest w profesjonalny  sprzęt diagnostyczny, obsługiwany przez doświadczoną kadrę lekarską, pielęgniarską i wykwalifikowanych ratowników.

Współpracujemy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz Laboratorium diagnostycznym

 

Nasi pracownicy służą swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno pacjentom zgłaszającym się do Szpitala jak i towarzyszącym im członkom rodziny.

Kontakt

IZBA PRZYJĘĆ:

Strefa Ogólna tel.:
58 72 60 310

Strefa Ginekologiczno-Położnicza tel.:
58 72 60 264

fax.: 58 72 60 423

Kierownik IP: Czesław Rudziński
tel.: 58 7260 114
czrudzinski@szpitalepomorskie.eu

Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Tomaszewska
tel.: 58 7260 383
dtomaszewska@szpitalepomorskie.eu

Lokalizacja

Szpital Morski im. PCK

ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia