loader image

Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Jednodniowe Zabiegi Ginekologiczne – odpłatne świadczenia zdrowotne

Szpital Morski im. PCK

Oferta skierowana jest do Pacjentek komercyjnych, nieubezpieczonych, nieuprawnionych do świadczeń planowych (Pacjentki posiadające skierowanie na planowe  zabiegi operacyjne np. Pacjentki z krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego celem wyceny usługi oraz rejestracji na kwalifikację

tel. 58 72 60 208, tel. 603760985

w godz. 8:00–14:00,

e-mail: komercja@szpitalepomorskie.eu

W przypadku gdy zakres świadczeń zdrowotnych wykracza poza standardowy zakres świadczeń.

Szpital dopuszcza zastosowanie indywidualnej wyceny poniesionych kosztów realizacji usługi.

Uprzejmie prosimy o podanie kodu ICD-9 ze skierowania!

Jeśli mieszkasz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia lub w państwach stowarzyszonych z UE: Szwajcaria oraz Wielka Brytania i posiadasz skierowanie od lekarza ginekologa zapraszamy do kontaktu.

Na prośbę Pacjentki wystawiamy wyceną za usługę w języku angielsku dla ubezpieczyciela/płatnika z danego kraju celem uzyskania ewentualnego zwrotu za leczenie planowe.

 

W celu kwalifikacji do zabiegów diagnostycznych i leczniczych „jednego dnia” w Oddziale Ginekologii  zapraszamy w poniedziałki, wtorki , czwartki i piątki w godz. od 10:00 do 12:00 do Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej.

 

Informacje dla pacjentek zakwalifikowanych do zabiegów diagnostycznych i leczniczych „jednego dnia” w Oddziale Ginekologii
Informacje dla pacjentek zakwalifikowanych do zabiegów diagnostycznych i leczniczych jednego dnia w Oddziale Ginekologii

 

W Oddziale Ginekologii “jednego dnia” z przyczyn takich jak polip szyjki macicy, polip endometrialny, przerost endometrium, nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych, przegroda macicy, zrosty wewnątrzmaciczne i w przypadku braku przeciwwskazań, zabiegi wykonywane są techniką endoskopową ( resektoskopia, histeroskopia).

Wykonujemy również zabiegi łyżeczkowania kanału szyjki oraz jamy macicy, pobrania wycinków ze sromu, pochwy oraz tarczy części pochwowej szyjki macicy, elektrokonizacji szyjki macicy przy pomocy pętli elektrycznej (LEEP,LLETZ), nacięcia i marsupializacji ropnia gruczołu Bartholina.

Zabiegi operacyjne z przyczyn nieonkologicznych wykonywane są drogą brzuszną, przezpochwową oraz laparoskopową.

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

W przypadku gdy zakres świadczeń zdrowotnych wykracza poza standardowy zakres świadczeń.

Szpital dopuszcza zastosowanie indywidualnej wyceny poniesionych kosztów realizacji usługi.

Uprzejmie prosimy o podanie kodu ICD-9 ze skierowania!

Cennik nr II.25.2.1 PCK – Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Jednodniowe Zabiegi Ginekologiczne

Lokalizacja: Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1

 

L.p. Nazwa procedury: Cenna brutto
1 Kwalifikacja do zabiegu 200,00 zł
2 Histeroskopia diagnostyczna z biopsją w znieczuleniu miejscowym, 5 500,00 zł
3 Histeroskopia diagnostyczna z biopsją w znieczuleniu ogólnym 6 500,00 zł
4 Wyłyżeczkowanie ścian kanału szyjki i jamy macicy w znieczuleniu ogólnym 5 500,00 zł
5 Konizacja chirurgiczna szyjki macicy 6 500,00 zł
6 Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina 5 500,00 zł
7 Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy 5 500,00 zł
8 Usunięcie polipa z części pochwowej szyjki macicy 6 500,00 zł
9 Usunięcie polipa szyjkowego z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki w znieczuleniu miejscowym 6 500,00 zł
10 Histeroskopia operacyjna (usunięcie polipa, pobranie celowane wycinka) 6 500,00 zł
11 Histeroskopia operacyjna (usunięcie przegrody, podśluzówkowego mięśniaka) 7 500,00 zł
12 Operacyjne usunięcie kształtki wewnątrzmacicznej antykoncepcyjnej 4 000,00 zł
13 Założenie szwu szyjkowego 5 500,00 zł
14 Amputacja szyjki macicy – chirurgiczna 6 500,00 zł
15 Histerosalphingografia – HSG (kontrast cieniujący) 2 200,00 zł
16 Pobranie celowanego wycinka z części pochwowej szyjki macicy w znieczuleniu miejscowym 5 500,00 zł

 

Oferta skierowana jest do Pacjentek komercyjnych, nieubezpieczonych, nieuprawnionych do świadczeń planowych (Pacjentki posiadające skierowanie na planowe  zabiegi operacyjne np. Pacjentki z krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego celem wyceny usługi oraz rejestracji na kwalifikację

tel. 58 72 60 208, tel. 603760985

w godz. 8:00–14:00, od poniedziałku do piątku.

e-mail: komercja@szpitalepomorskie.eu

Szpital Morski im. PCK