loader image

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

Obszar Intensywnej Terapii

1. Leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności chorych
z niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym respiratoroterapią oraz chorych wymagających leczenia nerkozastępczego.

2. Zapewnienie pacjentom oddziału intensywnej terapii wyodrębnionej, całodobowej i wysoko specjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

3. Opieka nad potencjalnym dawcą narządów.

Obszar Anestezjologii

1. Realizowanie świadczeń z zakresu anestezjologii pacjentom poddawanym zabiegom operacyjnym w trybie planowym i ostrym.

2. Opieka pooperacyjna nad pacjentami w sali nadzoru poznieczuleniowego.

3. Zabezpieczenie funkcjonowania Szpitalnego Zespołu Reanimacyjnego (tel. 222) wszystkim osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia, przebywającym na terenie szpitala.

4. Praca w zespole interdyscyplinarnym, polegająca na udzielaniu konsultacji anestezjologicznych we wszystkich oddziałach szpitala.

5. Prowadzenie znieczulenia porodu fizjologicznego.

6. Realizowanie świadczeń w poradni anestezjologicznej, przeznaczonej dla pacjentów oczekujących na planowe zabiegi operacyjne.

Zespół pielęgniarski składa się 48 pielęgniarek i pielęgniarzy. Jest to wysoko wykwalifikowana kadra zaangażowana w opiekę nad pacjentem w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii z czego:

– 9 pielęgniarek i 1 pielęgniarz posiada tytuł magistra w dziedzinie pielęgniarstwa oraz specjalizację
z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

– 5 pielęgniarek i 1 pielęgniarz posiada tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

– 6 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;

– 2 pielęgniarki posiadają tytuł specjalisty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

– 13 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy posiada tytuł licencjat pielęgniarstwa ;

– 6 pielęgniarek dyplomowanych i 2 pielęgniarzy.

W trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz studia wyższe IIo) jest obecnie 9 pielęgniarek i 1 pielęgniarz.

Ordynator: lek. Andrzej Małek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Ordynatora: lek. Waldemar Winiarski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Ordynatora: lek. Wojciech Piotrowicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Ługowska – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Emilia Pleger – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Agata Jurewicz – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki

Zespół lekarzy:

lek. Beata Bujak-Kamińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Tomasz Wilanowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Elżbieta Kwasek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anna Wądrzyk – anestezjolog

lek. Izabela Grabowska – specjalista chorób wewnętrznych; w trakcie specjalizacji z anestezjologii
i intensywnej terapii

Rezydenci:

lek. Kaja Gubańska

lek. Małgorzata Romaszkiewicz

lek. Magdalena Mróz

lek. Beata Renk

lek. Hanna Pabiś

lek. Robert Szymański

lek. Krzysztof Woliński

lek. Anna Żabiłowicz

lek. Mateusz Jagielski

lek. Adrianna Jagosz

 

Ordynator 58 57 27 800
Dyżurka lekarska 58 57 27 815
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 803
Sekretariat 58 57 27 804
Dyżurka Pielęgniarek – sala 2/3 58 57 27 805
Dyżurka Pielęgniarek – sala 4/5 58 57 27 806
Dyżurka Pielęgniarek – sala 6 58 57 27 807

 

E-mail: wej.oait@szpitalepomorskie.eu

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST