loader image

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Obszar Intensywnej Terapii
Zadania:
1. Leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności chorych z niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym respiratoroterapią oraz chorych wymagających leczenia nerkozastępczego.
2. Zapewnienie pacjentom oddziału intensywnej terapii wyodrębnionej, całodobowej i wysoko specjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
3. Opieka nad potencjalnym dawcą narządów.

Obszar Anestezjologii
Zadania:
1. Realizowanie świadczeń z zakresu anestezjologii pacjentom poddawanym zabiegom operacyjnym w trybie planowym i ostrym.
2. Opieka pooperacyjna nad pacjentami w sali nadzoru poznieczuleniowego.
3. Zabezpieczenie funkcjonowania Szpitalnego Zespołu Reanimacyjnego (tel. 222) wszystkim osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia, przebywającym na terenie szpitala.
4. Praca w zespole interdyscyplinarnym, polegająca na udzielaniu konsultacji anestezjologicznych we wszystkich oddziałach szpitala.
5. Prowadzenie znieczulenia porodu fizjologicznego.
6. Realizowanie świadczeń w poradni anestezjologicznej, przeznaczonej dla pacjentów oczekujących na planowe zabiegi operacyjne.

Ordynator: lek. Andrzej Małek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Zastępca Ordynatora: lek. Wojciech Piotrowicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zespół pielęgniarski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Ługowska – specjalista pielęgniarstwa A i IO
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Agata Jurewicz – specjalista pielęgniarstwa A i IO
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Natalia Welfler – specjalista pielęgniarstwa A i IO

Zespół lekarzy:
dr n.med. – Marzena Ławicka – pediatra; specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Aleksandra Dygul-Sarzyńska – specjalista neonatologii; specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Wądrzyk – anestezjolog
lek. Anna Żabiłowicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Elżbieta Kwasek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Izabela Grabowska – specjalista chorób wewnętrznych; specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Katsiaryna Manastryrskaya – anestezjolog
lek. Laura Matyjasik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Maciej Wenta – specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej Terapii
lek. Magdalena Mróz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Mateusz Jagielski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Tomasz Wilanowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Waldemar Winiarski – pediatra, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Rezydenci:
lek. Adriana Ziemann
lek. Adrianna Jagosz
lek. Agata Gołąbek
lek. Aleksandra Konieczny
lek. Gabriela Mikołajczyk
lek. Hanna Pabiś
lek. Jarosław Hladny
lek. Karol Szymerowski
lek. Marcin Muża
lek. Mateusz Paczyński

Zespół pielęgniarski składa się 47 pielęgniarek i 4 pielęgniarzy. Jest to wysoko wykwalifikowana kadra zaangażowana w opiekę nad pacjentem w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii z czego:
⎯ 26 pielęgniarek posiada tytuł magistra w dziedzinie pielęgniarstwa oraz specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
⎯ 11 pielęgniarek posiada tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
⎯ 3 pielęgniarki i 1 pielęgniarz posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;
⎯ 2 pielęgniarki posiadają tytuł specjalisty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
W trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
⎯ szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – 3 pielęgniarki i 2 pielęgniarzy
⎯ studiów magisterskich – 1 pielęgniarz

Ordynator 58 57 27 800
Dyżurka lekarska 58 57 27 815
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 803
Sekretariat 58 57 27 804
Punkt Pielęgniarski – sala 2/3 58 57 27 805
Punkt Pielęgniarski – sala 4/5 58 57 27 806
Punkt Pielęgniarski – sala 6 58 57 27 807
Sala nadzoru poznieczuleniowego 58 57 27 927
Poradnia Anestezjologiczna 58 57 27 840
E-mail: wej.oait@szpitalepomorskie.eu