loader image

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Ilość łóżek: 30

Główne zadania oddziału:

Oddział podzielony jest na dwa odcinki: ogólny 30-łóżkowy oraz pooperacyjny, na którym znajduje się 16 łóżek. Rocznie w Oddziale przeprowadzanych jest blisko 2 tysiące zabiegów operacyjnych. W oddziale hospitalizowani są pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w trybie planowym, jak również pacjenci przyjmowani do Oddziału w tzw. „trybie ostrym” (Oddział pełni codzienny 24-godzinny ostry dyżur) z powodu schorzeń jamy brzusznej czy pourazowych.

Profil zabiegowy Oddziału obejmuje:

  • wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową/klasyczną
  • operacje naprawcze przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, kresy białej czy pooperacyjnych z użyciem tzw. „siatek”
  • zabiegi resekcyjne w obrębie żołądka
  • zabiegi resekcyjne w obrębie jelita grubego
  • zabiegi wycięcia trzustki
  • operacje tarczycy
  • operacje żylaków kończyn dolnych i odbytu
  • operacje zatok włosowych.

Pracownie na terenie oddziału:

Przy Oddziale funkcjonuje dynamicznie Pracownia Endoskopowa, w której wykonywane są gastroskopie i kolonoskopie, tudzież zaawansowane procedury endoskopowe takie jak ECPW, stentowanie dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego, protezowanie przełyku czy wyłanianie przetok odżywczych PEG.

Wyposażenie oddziału:

  • 4 pompy infuzyjne,
  • 5 monitorów

Podstawy przyjęcia na oddział:

Pacjenci kwalifikowani są do zabiegów w Punkcie Przyjęć Planowych, do którego wejście znajduje się od strony Placu Kaszubskiego. Starają się skrócić okres oczekiwania na zabieg wprowadziliśmy procedurę tzw zabiegów popołudniowych będących odpowiednikiem Chirurgii Jednego Dnia. Do takich zabiegów kwalifikowani są pacjenci bez istotnych obciążeń ze strony układu krążenia i oddechowego. Wygoda tej formy hospitalizacji dla pacjenta polega na maksymalnym skróceniu czasu pobytu w Oddziale. Chory przyjmowany rano operowany jest tego samego dnia, zwykle następnego dnia jest wypisywany.

Przy Punkcie Przyjęć funkcjonuje również Punkt Opatrunkowy, gdzie sąusuwane szwy, a w razie konieczności zmieniane opatrunki.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.

Zespół

Kierownik Oddziału: 
lek. med. Tomasz Rogowski (specjalista chirurgii ogólnej)

Pielęgniarka zarządzająca:
Gabriela Siejka

Kontakt

Sekretariat
58 7260 842

Kierownik
58 7260 840

Dyżurki lekarskie
58 7260 841, 843

 

 

Kwalifikacje – zapisy do planowanych zabiegów operacyjnych (po uzgodnieniu terminu):

wtorek od godz. 12.00

czwartek od godz. 12.00

piątek od godz. 10.20

Dyżurka pielęgniarska
58 7260 845

Gabinet endoskopii
58 7260 847

Dyżurka pooperacyjna
58 7260 844

e-mail: swp.chirurgia@szpitalepomorskie.eu

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST