loader image

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

 

UWAGA!

W związku z pandemią Covid-19 oraz wcześniejszym wstrzymaniem realizowania zabiegów planowych uprzejmie informujemy, że harmonogram kolejki oczekujących na świadczenia medyczne został zmieniony. Wszystkie dotychczas wyznaczone terminy zabiegów zostały przełożone. Każdy oczekujący na zabieg zostanie poinformowany telefonicznie przez Dział Przyjęć Planowych o nowym terminie przyjęcia do Oddziału Chirurgii Dziecięcej

 

1. Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie noworodków, niemowląt oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, w szczególności w zakresie:

–   wad wrodzonych u noworodków;
–   korekcji wad wrodzonych u dzieci starszych;
–   chirurgii ostrych i przewlekłych schorzeń jamy brzusznej;
–   chirurgii klatki piersiowej;
–   traumatologii wieku dziecięcego;
–   urologii dziecięcej;
–   kompleksowego leczenia oparzeń;
–   chirurgii laparoskopowej jamy brzusznej i klatki piersiowej.

2. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

–  konsultacje w oddziałach Szpitala, w szczególności w SOR, Oddziale Neonatologii i Oddziale Pediatrii;
–  prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
–  organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
–  zapewnienie pacjentom Oddziału Chirurgii Dziecięcej całodobowej opieki lekarskiej  i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
–  zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Chirurgii Dziecięcej.

Ordynator: dr n.med. Anna Bryks-Laszkowska – specjalista chirurgii dziecięcej

Zastępca Ordynatora: lek. Paweł Pękała – specjalista chirurgii dziecięcej

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewelina Krause – specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Ordynator: 58 57 27 520
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 523
Dyżurka lekarska: 58 57 27 521
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 525
Dla Pacjentów: 58 57 27 526
Sekretariat: 58 57 27 524
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST