loader image

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie noworodków, niemowląt oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, w szczególności w zakresie:

–   wad wrodzonych u noworodków;
–   korekcji wad wrodzonych u dzieci starszych;
–   chirurgii ostrych i przewlekłych schorzeń jamy brzusznej;
–   chirurgii klatki piersiowej;
–   traumatologii wieku dziecięcego;
–   urologii dziecięcej;
–   kompleksowego leczenia oparzeń;
–   chirurgii laparoskopowej jamy brzusznej i klatki piersiowej.

2. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

–  konsultacje w oddziałach Szpitala, w szczególności w SOR, Oddziale Neonatologii i Oddziale Pediatrii;
–  prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
–  organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
–  zapewnienie pacjentom Oddziału Chirurgii Dziecięcej całodobowej opieki lekarskiej  i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
–  zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Chirurgii Dziecięcej.

Ordynator: dr n.med. Marcin Ulasiński

Zastępca Ordynatora: lek. Wiesław Szczygieł – specjalista chirurgii dziecięcej

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewelina Krause – specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Ordynator: 58 57 27 520
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 523
Dyżurka lekarska: 58 57 27 521
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 525
Dla Pacjentów: 58 57 27 526
Sekretariat: 58 57 27 524
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST