loader image

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

Postępujące choroby cywilizacyjne nasilają się wraz z wiekiem społeczeństwa. Obecnie liczba amputacji kończyn jest jedną z największych w Europie. Epidemia cukrzycy, na którą choruje już ponad 5% społeczeństwa stanowi duże wyzwanie organizacyjne i finansowe. Powikłania cukrzycy są bardzo liczne poprzez uszkodzenie nerek prowadząc do konieczności dializ wymagające wytworzenie przetok dializacyjnych. Cukrzyca prowadzi do powstania niegojących się ran na kończynach dolnych, tzw. stopy cukrzycowej. Wzrasta liczba chorych z zaawansowaną miażdżycą tętnic prowadzącą do objawów, tzw. chromania przystankowego, powodując brak możliwości normalnego funkcjonowania, pracy. Często nasilające się objawy choroby wymagają amputacji kończyny.

TĘTNIAK AORTY, KTÓRY POWSTAJE JAKO PATOLOGICZNE POSZERZENIE ŚCIANY TĘTNICY STANOWI ZAGROŻENIE ŻYCIA I WYMAGA LECZENIA OPERACYJNEGO!

Oddział Chirurgii Naczyniowej wykonuje pełen zakres działań w chirurgii klasycznej:

 • udrażnianie w zakresie tętnic domózgowych,
 • pomostowanie naczyniowe na poziomie aorty i tętnic biodrowych,
 • przeszczepy na poziomie tętnic kończyn dolnych,
 • planowe operacje tętniaków aorty i tętniaków tętnic obwodowych,
 • operacje urazów naczyń tętniczych i żylnych w różnych lokalizacjach,
 • operacje pękniętych tętniaków aorty i tętniaków tętnic obwodowych,
 • operacje ostrego niedokrwienia kończyn- embolectomia i thrombectomia,
 • wytwarzanie przetok dializacyjnych.

Oddział wykonuje działania w zakresie chirurgii wewnątrznaczyniowej:

 • wewnątrznaczyniowa angioplastyka tętnic biodrowych i kończyn dolnych,
 • stentowanie tętnic obwodowych,
 • plastyka i stentowanie tętnic szyjnych,
 • plastyka i stentowanie tętnic podobojczykowych,
 • udrażnianie przetok tętniczo żylnych
 • wewnątrznaczyniowa tromboliza.


Wyposażenie oddziału:

Sala operacyjna wyposażona w zmotoryzowany system ZIEHM VISION RFD HybrId Edition. Aparat dedykowany do zabiegów z zakresu kardiologii, chirurgii naczyniowej oraz radiologii interwencyjnej z płaskim panelem o przekątnej 40 cm. Stanowiący wyposażenie stałe sali operacyjnej wraz z „pływającym” stołem operacyjnym. Aparat USG Doppler z ekranem dotykowym i sterownikami umożliwiającymi śródoperacyjne sterowanie. System pozwala na wykonywanie zabiegów operacyjnych tzw. hybrydowych z zastosowaniem chirurgii klasycznej i endowaskularnej.

Podstawy przyjęcia na oddział:

TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

TRYB PLANOWY: Pacjenci kwalifikowani są do zabiegów ze skierowaniem do Oddziału Chirurgii Naczyń w Punkcie Przyjęć Planowych, do którego wejście znajduje się od strony Placu Kaszubskiego. Po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu: (58) 72 60 860.

Zespół

Kierownik Oddziału: 
lek. med. Ryszard Zając (specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej)

Pielęgniarka koordynująca:
Emilia Rozwadowska (specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego)

Kontakt

tel. 58 72 60 844

e-mail: swp.naczyniowy@szpitalepomorskie.eu

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST