loader image

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich powstał 01.08.2006 r. jako część Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Powołanie Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Centrum umożliwia prowadzenie kompleksowego leczenia chorych z chorobą nowotworową w jednym ośrodku, w oparciu  o harmonijne łączenie postępowania chirurgicznego z leczeniem chemioterapią i/lub radioterapią, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

W Oddziale wykonywane są zabiegi z zakresu:

 • chirurgii przewodu pokarmowego
  W Oddziale leczeni są pacjenci z chorobami nowotworowymi całego układu pokarmowego: rak przełyku, żołądka, trzustki, okrężnicy, odbytnicy i odbytu, pierwotne i wtórne nowotwory wątroby.
  Przy współpracy z Pracownią Endoskopii Oddział bierze udział w  programie wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
 • chirurgii piersi
  Oferujemy Państwu możliwość szerokiej diagnostyki zmian w piersi: biopsje gruboigłowe, mammotomiczne czyli wspomagane próżnią oraz celowane usunięcie zmian niemacalnych z oznaczeniem kotwicą, pod USG lub z użyciem  stereotaksji z pomocą mammografu cyfrowego 3D (tomosyntezy) .
  W Oddziale wykonuje się amputacje piersi z  jej jednoczasową rekonstrukcją, zabiegi oszczędzające pierś oraz operacje raka piersi z zaoszczędzeniem węzłów chłonnych w pasze po oznaczeniu węzłów wartowniczych. Pacjentkom po mastektomii oferujemy wszechstronną gamę operacji rekonstrukcji piersi w ramach ubezpieczenia NFZ.
 • chirurgii tarczycy
  Chirurgia gruczołu tarczowego obejmuje operacje wola guzowatego, raka tarczycy oraz gruczolaków przytarczyc.
 • chirurgii skóry i tkanki podskórnej
  Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów skóry jak rak oraz czerniak.
 • chirurgii układu limfatycznego
  W Oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne i lecznice z zakresu układu limfatycznego, takie jak diagnostyczne pobieranie węzłów chłonnych, pobranie węzła wartowniczego oraz limfadenektomie.

W ogólnopolskim rankingu tygodnika WPROST opublikowanym w 2018 roku Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich znalazł się na 3 miejscu pośród oddziałów chirurgicznych leczących w Polsce nowotwory przewodu pokarmowego, ustępując dwóm klinkom uniwersyteckim (źródło: https://rankingi.wprost.pl/szpitale)

W oddziale można uzyskać specjalizację w chirurgii ogólnej i specjalizację w chirurgii onkologicznej. W oddziale można odbywać staże chirurgiczne. Studentów zapraszamy do odbywania praktyk wakacyjnych.

Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku z 1981 r. W okresie 1981 – 2006 zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej na etacie naukowo dydaktycznym. 1990 r. – tytuł doktora nauk medycznych, 2001 r. – tytuł doktora habilitowanego. 08.2006 r. podjął pracę w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni na etacie ordynatora nowoutworzonego Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskiego Centrum Onkologii. Obecnie kierownik tego oddziału. Od 11.2006 kierownik Zakładu Propedeutyki Onkologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 18.10.2012 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora.
Koordynator ds. medyczno-administracyjnych
 • dr n. med. Mariusz Szajewski
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
Koordynator ds. medyczno-administracyjnych w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi
 • dr n. med. Cezary Warężak
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
Starsi asystenci
 • dr n. med. Piotr Dembowski
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Paweł Pikiel
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Jarosław Szefel
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Paweł Dilling
  specjalista chirurgii ogólnej,
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Maciej Ciesielski
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Krzysztof Kawecki
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Witold Puzdrowski
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Jakub Walczak
  specjalista chirurgii ogólnej
  otwarta specjalizacja w chirurgii onkologicznej
Chirurgia I – dnia
 • lek. med. Magdalena Graczyk
  specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej
  otwarta specjalizacja w chirurgii onkologicznej
 Rezydenci
 • lek. med. Anna Madej – Mierzwa
  otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Natalia Spychalska
  otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej
 • lek med. Marcin Szafasz
  otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej
 • lek med. Aleksandra Danielak
  otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej
Oddziałowa Oddziału Chirurgii Onkologicznej
 • mgr Krystyna Bernisz
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
p.o. Zastępcy Oddziałowej
 • mgr Dorota Korczyńska
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarka
 • lic. Danuta Brewińska
 • lic. Marzena Gulbertowicz
 • lic. Anna Mądrzak
 • lic. Barbara Nowak
 • lic. Katarzyna Szleszyńska
 • lic. Beata Szymichowska
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. Irena Jażdżewska
 • lic. Sylwia Kondys
 • lic. Gabriela Szrajer
 • lic. Agnieszka Warlikowska
 • lic. Jolanta Warda
 • lic. Anna Dykta
 • Iwona Kuzimska
 • st. pielęgniarka Beata Chmielarz
 • lic. Olga Małagocka
 • lic. Kamila Sioja
 • Krystyna Wieczorek
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Opiekun medyczny
 • Iwona Korolko
Starsza sekretarka medyczna
 • Teresa Rohde
 • Łucja Nowicka
Sekretarka medyczna
 • Anna Rzewucka
 • Renata Sieradzka
Pracownik socjalno – gospodarczy
 • Joanna Juszczyk

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi, które istnieje w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni uzyskało akredytację Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Piersi (SIS). To jedyny na Pomorzu i piąty w Polsce ośrodek, który może pochwalić się tym prestiżowym certyfikatem. Akredytację poprzedziły trzyletnie przygotowania.

– Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi w Gdyńskim Centrum Onkologii stworzyliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszego ośrodka w leczeniu schorzeń piersi oraz o międzynarodowe standardy, które wprowadziliśmy w toku przygotowań do uzyskania akredytacji Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Piersi (SIS) – mówi prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski, kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. – Podstawową zasadą naszej pracy jest objęcie kompleksową opieką pacjentek z chorobami piersi, tak aby od momentu przekroczenia progu naszego Ośrodka, diagnostyka i konieczne leczenie toczyły się w sprawny, profesjonalny i jasny dla pacjentki sposób.

Wymaga to ścisłej współpracy lekarzy oraz personelu medycznego różnych dziedzin, a także nawiązania nici porozumienia i zaufania na drodze lekarz – pacjent.

– Wszystko to zapewnia nasz interdyscyplinarny Zespół, złożony z lekarzy onkologów, chirurgów onkologicznych, radioterapeutów, radiologów i patomorfologów, a także personelu pielęgniarskiego, techników, fizjoterapeutów i psychologów – dodaje prof. Kruszewski. – Pacjentka wraz z chwilą zgłoszenia się do naszego Centrum zostaje objęta ściśle zaplanowanym procesem diagnostycznym i jeśli to konieczne, terapeutycznym. Droga ta obejmuje przeprowadzenie diagnostyki obrazowej (USG, mammografia), wykonanie biopsji podejrzanej zmiany (wykonujemy biopsje cienkigłowe, gruboigłowe, mammotomiczne oraz stereotaktyczne). Pobrany materiał zostaje poddany badaniu histopatologicznemu w Zakładzie Patomorfologii naszego centrum, zgodnie z wytycznymi ESMO (Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej).

W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego pacjentka trafia na odbywające się co tydzień konsylium, w trakcie którego nasz interdyscyplinarny zespół podejmuje wspólnie wraz z pacjentką decyzję dotyczącą dalszego leczenia. Obejmuje ono leczenie chirurgiczne. W Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wykonywane są zabiegi oszczędzające pierś, operacje z zaoszczędzeniem węzłów chłonnych w pasze po oznaczeniu węzłów wartowniczych, amputacje piersi z jej jednoczasową rekonstrukcją. Pacjentkom po mastektomii oferujemy wszechstronną gamę operacji rekonstrukcji piersi w ramach ubezpieczenia NFZ. W przypadku decyzji zespołu interdyscyplinarnego o potrzebie leczenia systemowego przed operacją w postaci chemioterapii, hormonoterapii, terapii celowanej oraz terapii w ramach badań klinicznych – zostaje ono przeprowadzone w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Oddziale Chemioterapii Dziennej. W razie wskazań leczenie onkologiczne uzupełniane jest również o radioterapię, przeprowadzaną w Oddziale Radioterapii (pacjentka może poddać się jej ambulatoryjnie, po przyjęciu do Oddziału lub zakwaterowując się w nieodpłatnym przyszpitalnym zespole noclegowym).

Po zakończeniu leczenia pacjentka objęta jest opieką Poradni Onkologicznej. Pomocną dłoń, wspierającą pacjentki w walce z chorobą, stanowią również współpracujące z Centrum grupy wsparcia (m.in. Amazonki). Wszystkim pacjentkom oferujemy również wsparcie psychologiczne.

– Otrzymanie akredytacji dowodzi słuszności podjętej kilka lat temu przez samorząd województwa pomorskiego dobrej decyzji o budowie w Gdyni centrum onkologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. To był wówczas największy w skali naszego regionu projekt z obszaru zdrowia o wartości 60 mln zł, dofinansowany z budżetu unijnego – mówi Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Choroba nowotworowa piersi wymaga leczenia kompleksowego, ciągłego, dobrze skoordynowanego w czasie i prowadzonego z udziałem doświadczonych specjalistów – dzięki temu można osiągać najlepsze wyniki. Cieszę się, że gdyński ośrodek się rozwija i każda pacjentka, która zgłosi się do jedynego na Pomorzu certyfikowanego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi otrzyma tutaj właśnie taką kompleksową pomoc. Rozwiązania oparte na zintegrowanym podejściu staramy się wprowadzać we wszystkich naszych podmiotach leczniczych.

– Głęboko wierzymy, że udało nam się stworzyć w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni miejsce, w którym profesjonalizm, najwyższa jakość leczenia oraz zwrócenie się ku pacjentowi nie jest jedynie hasłem, a codzienną praktyką kliniczną – mówi dr n. med. Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich sp. z o.o.

Przewody doktorskie asystentów Oddziału Chirurgii Onkologicznej:

 1. Jarosław Szefel. Karnityna a niedożywienie w przebiegu choroby nowotworowej. Obrona pracy: 16.02.2012, Gdański Uniwersytet Medyczny. Zatwierdzenie tytułu doktora nauk medycznych 23.02.2012. Promotor prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski.
 2. Mariusz Szajewski. Przydatność oceny limfangiogenezy w guzie pierwotnym w zaawansowanym raku okrężnicy. Obrona pracy 23.02.2012, Gdański Uniwersytet Medyczny. Zatwierdzenie tytułu doktora nauk medycznych 23.02.2012. Promotor prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski.
 3. Cezary Warężak. Anatomiczne wymiary miednicy a jakość i doraźne wyniki chirurgicznego leczenia raka odbytnicy. Obrona pracy: 4.04.2017, Gdański Uniwersytet Medyczny. Zatwierdzenie tytułu doktora nauk medycznych 20.04.2017. promotor prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski.

 

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe lekarzy Oddziału Chirurgii Onkologicznej z afiliacją do Gdyńskiego Centrum Onkologii:

 1. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de-Moor A, Kaliszan M,. Kondej K, Jankau J, Renkielska A, Kruszewski WJ, Markuszewski MJ, Siluk D. Determination of tocopherols and tocotrienols in human breast adipose tissue with the use of high performance liquid chromatography-fluorescence detection. Biomed Chromatogr 2018;32, art. elektroniczny 4361:1-14.
 2. Ciesielski M, Szajewski M, Pęksa R, Lewandowska MA, Zieliński J, Walczak J, Szefel J, Kruszewski WJ. The relationship between HER2 overexpression and angiogenesis in gastric cancer. Medicine 2018;97(42), art. ID e12854:1-6.
 3. Błaszkowski T, Celban G, Domagała M, Janus J, Jankowski M, Kładny J, Kruszewski WJ, Listwan K, Lorenc Z, Madej-Mierzwa A, Majewski A, Mądrecki M, Mielko J, Mosiej S, Nowaczyk P, Obrębski M, Olesiński T, Papaj T, Pelzer O, Pius P, Polkowski W, Rawicz-Pruszyński K, Rutkowski A, Tkaczyński K, Wiśniewski D, Woźny W, Wróbel J, Wysocki WM, Zegarski W. Surgical treatment of rectal cancer in Poland : a report from a prospective, multi-centre observational study PSSO_01 conducted under the auspices of the Polish Society of Surgical Oncology. J Oncol 2018;68(3):118-126.
 4. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de Moor A, Kaliszan M, Kruszewski WJ, Jankowski Z, Siluk D. HPLC-APCI-MS/MS method development and validation for determination of tocotrienols in human breast adipose tissue. Talanta 2018;176:108-115.
 5. Zygoń J, Szajewski M, Kruszewski WJ, Rzepko R. VEGF, Flt-1, and microvessel density in primary tumors as predictive factors of colorectal cancer prognosis. Mol Clin Oncol 2017;6(2):243-248.
 6. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Walczak J, Szajewski M, Szefel J, Wydra J, Buczek T, Czerepko M. Analysis of postoperative morbidity and mortality following surgery for gastric cancer: surgeon volume as the most significant prognostic factor. Przegl Gastroenterol 2017;12(3):215-221.
 7. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Walczak J, Szajewski M,. Szefel J, Wydra J, Buczek T. Surgical department profile focused on surgical oncology improves significantly the outcomes of major surgery for gastric cancer. Nowotwory J Oncol 2016;66(4):293-298.
 8. Szutowicz-Wydra B, Wydra J, Kruszewski WJ, Ciesielski M, Szajewski W, Walczak J, Hansdorfer-Korzon R. Jakość życia kobiet w Polsce z rakiem piersi leczonych mastektomią i rekonstrukcją piersi jest taka sama jak po leczeniu oszczędzającym pierś. Pol Przegl Chir 2016;88(5):464-474.
 9. Szefel J, Kruszewski WJ, Szajewski M, Ciesielski M, Sobczak E, Czerepko M, Łysiak-Szydłowska W. Medium-chain triglicerydes/long-chain triglicerydes vs long-chain triglicerydes in treatment of cancer patients with major body mass loss. Survival in patients with refractory cachexia. Przegl Gastroenterol 2016;11(3):181-186.
 10. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Śmiałek U, Walczak J, Szajewski M, Szefel J, Wydra J, Kawecki K. The HER2 gene and HER2 protein status and chromosome 17 polysomy in gastric cancer cells in own material. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2015;23(2):113-117.
 11. Szajewski M, Kruszewski WJ, Lakomy J, Ciesielski M, Kawecki K, Szefel J. VEGF-C expression is not a prognostic factor in locally advanced colon adenocarcinoma. Współcz Onkol 2015;19(6):446-450.
 12. Gondek T, Szajewski M, Szefel J, Aleksandrowicz-Wrona E, Skrzypczak-Jankun E, Jankun J, Łysiak-Szydłowska W. Evaluation of 12-lipoxygenase (12-LOX) and plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) as prognostic markers in prostate cancer. BioMed Res Int 2014; http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/102478/
 13. Szajewski M, Kruszewski W, Łakomy J, Ciesielski M, Kawecki K, Jankun J, Buczek T, Szefel J. VEGF-C and VEGF-D overexpression is more common in left-sided and well-differentiated colon adenocarcinoma. Oncol Rep 2014;31(1):125-130.
 14. Zieliński J, Jaworski R, Irga N, Kruszewski W, Jaśkiewicz J, Analysis of selected factors influencing seroma formation in breast cancer patients undergoing mastectomy. Arch Med Sci 2013;9(1):86-92.
 15. Wydra J, Kruszewski W, Jasiński W, Szajewski M, Ciesielski M, Szefel J, Walczak J. Czy wiek jest czynnikiem ryzyka powikłań pooperacyjnych w leczeniu raka jelita grubego? Pol Przegl Chir 2013;85(9):891-898.
 16. Kruszewski W, Walczak J, Szajewski M, Buczek T, Ciesielski M, Szefel J. Przydatność oceny stanu wątroby wewnątrzbrzuszną sondą USG w czasie laparotomii z powodu choroby nowotworowej. Pol Przegl Chir 2013;85(2):140-147.
 17. Piotrowska M, Szefel J, Skrzypczak-Jankun E, Łysiak-Szydłowska W, Szajewski M, Aleksandrowicz-Wrona E, Jankun J. The concentration of 12-lipoxygenase in platelet rich plasma as an indicator of cancer of the prostatę. Contempor Oncol 2013;17(4):389-393.
 18. Szefel J, Kruszewski W, Ciesielski M, Szajewski M, Kawecki K, Aleksandrowicz-Wrona E, Jankun J, Łysiak-Szydłowska W. L-carnitine and cancer cachexia. I. L-carnitine distribution and metabolic disorders in cancer cachexia. Oncol Rep 2012;28(1):319-323.
 19. Szefel J, Kruszewski W, Ciesielski M, Szajewski M, Kawecki K, Jankun J, Łysiak-Szydłowska W. L-carnitine and cancer cachexia. Effects of lipid emulsion used in total parental nutrition on parameters of hemostasis and inflammatory state in L-carnitine deficiency in myocytes. Oncol Rep 2012;28(1): 324-329.
 20. Woźniak A, Rutkowski P, Piskorz A, Ciwoniuk M, Osuch C, Bylina E, Sygut J, Chosia M, Ryś J, Urbańczyk K, Kruszewski W, Sowa P, Siedlecki J, Dębiec-Rychter M, Limon J. Prognostic value of KIT/PDGFRA mutations in gastrointesinal stroma tumours (GIST): Polish Clinical GIST Registry experience. Ann Oncol 2012;23:353-360.
 21. Zieliński J, Kruszewski W, Jaworski R, Haponiuk I, Irga N, Zygoń J, Kopacz A, Jaśkiewicz J. Rare esophageal tumours: experience of one center. Eur Surg 2012;44(6):361-365.
 22. Kruszewski W, Jasiński W, Szajewski M, Szefel J, Kawecki K, Ciesielski M, Pikiel P, Dilling P, Warężak C. Przetoka kałowa jako uzupełnienie przedniej resekcji odbytnicy. Analiza materiału własnego i przegląd piśmiennictwa. Pol Przegl Chir 2011;83:274-281.
 23. Czarzasty W, Kruszewski W, Zieliński J, Niżnik M. A one-year follow-up of the quality of life after stapled hemorrhoidopexy. Pol Przegl Chir 2011;83:204-211.
 24. Zieliński J, Jaworski R, Kabata P, Rzepko R, Kruszewski W, Jaśkiewicz J. Sentinel lymph node in colorectal cancer – 5 years follow-up. Cent Eur J Med 2011;6:271-278.
 25. Zieliński J, Świerblewski M, Kruszewski W, Jaworski R, Harponiuk I, Irga N, Kopacz A, Jaśkiewicz J. Doświadczenia jednego ośrodka klinicznego w chirurgicznym leczeniu raka płaskonabłonkowego przełyku w latach 1970-2007. Kardiochir Torakochir Pol 2011;8:71-76.
 26. Kruszewski W, Rzepko R, Ciesielski M, Szefel J, Zieliński J, Szajewski M, Jasiński W, Kawecki K, Wojtacki J. Expression of HER2 in colorectal cancer does not correlate with prognosis. Dis Markers 2010;29:207-212.
 27. Zieliński J, Jaworski R, Kabata P, Kruszewski W, Jaśkiewicz J. Gastric cancer in Poland: clinical characteristic and results of surgery. Dig Surg 2010;27:409-416.
 28. Zieliński J, Jaworski R, Świerblewski M, Kruszewski W, Kabata P, Strzelczyk B, Eidem K, Kopacz A, Jaśkiewicz J. Ocena duktoskopii jako nowej metody diagnostycznej w chorobach piersi na podstawie doświadczeń własnych i danych z piśmiennictwa. Nowotwory J Oncol 2010;60:116-12.
 29. Chodorowski Z, Sein Anand J, Jassem J, Kopacz A, Kruszewski W, Emerich J, Senkus-Konefka E. Późne wznowy nowotworów złośliwych po 20 latach od rozpoznania i leczenia. Przegl Lek, 2007;64:372-373.

 

Prace poglądowe lekarzy Oddziału Chirurgii Onkologicznej z afiliacją do Gdyńskiego Centrum Onkologii:

 1. Szefel J, Danielak A, Kruszewski WJ. Metabolic pathways of L-arginine and therapeutic consequences in tumors. Adv Med Sci 2019;64:104-110.
 2. Kruszewski WJ. Czynniki ryzyka rozsiewu dootrzewnowego w przypadku raka żołądka oraz raka jelita grubego. Terapia CRS + HIPEC. Red. Jastrzębski T, Polkowski WP. Gdańsk, Via Medica 2017:20-31.
 3. Szefel J, Kruszewski WJ, Sobczak E. Factors influencing the eicosanoids synthesis in vivo. BioMed Res Int 2015, article ID 690692, 1-6 pages.
 4. Kłęk S, Jankowski M, Kruszewski WJ, Fijuth J, Kapała A, Kabata P, Wysocki P, Krzakowski M, Rutkowski P. Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Nowotwory. J Oncol 2015;65(4):320-337.
 5. Kłęk S, Jankowski M, Kruszewski WJ, Fijuth J, Kapała A, Kabata P, Wysocki P, Krzakowski M, Rutkowski P. Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Onkol Prakt Klin 2015;11(4):173-190.
 6. Kłęk S, Jankowski M, Kruszewski WJ, Fijuth J, Kapała A, Kabata P, Wysocki P, Krzakowski M, Rutkowski P. Clinical nutrition in oncology. Polish recommendations. Onkol Prakt Klin 2015;11(4):172-188.
 7. Kłęk S, Jankowski M, Kruszewski WJ, Fijuth J, Kapała A, Kabata P, Wysocki P, Krzakowski M, Rutkowski P. Standardy żywienia klinicznego w onkologii. Onkol Prakt Klin Eduk 2015;1(1):19-36.
 8. Szefel J, Kruszewski WJ, Buczek T. Enteral feeding and its impact on the gut immune system and intestinal mucosal barrier. Przegl Gastroenterol 2015;10(2):71-77.
 9. Szczepkowski M, Banasiewicz T, Krokowicz P, Dziki A, Wallner G, Drews M, Herman R, Lorenc Z, Richter P, Bielecki K, Tarnowski W, Kruszewski WJ, Kładny J, Głuszek S, Zegarski W, Kielan W, Paśnik K, Jackowski M, Wyleżoł M, Stojcev Z, Przywózka A. Polski konsensus w sprawie stomii protekcyjnej. Pol Przegl Chir 2014;86(8):717-741.
 10. Kruszewski WJ. Endoscopic methods in the treatment of early-stage esophageal cancer. Videosurgery 2014;9(2):125-130.
 11. Stukan M, Kruszewski W, Dudziak M, Kopiejć A, Preis K. Niedrożność przewodu pokarmowego u kobiet ciężarnych. Ginekol Pol 2013;84(2):137-141.
 12. Stukan M, Kruszewski W, Dudziak M, Kopiejć A, Preis K. Zapalenie wyrostka robaczkowego i choroby pęcherzyka żółciowego jako stany ostre wymagające pilnej interwencji u kobiety w ciąży. Ginekol Pol 2013;84(12):1045-1050.
 13. Zawilska Z, Bała M, Błędowski P, Chmielewski D, Dobrowolski Z, Frączek M, Frołow M, Gajewski P, Guzik T, Jaeschke R, Korman T, Kotarski J, Kozubski W, Krawczyk M, Kruszewski W, Kulikowski J, Kutaj-Wąsikowska H, Mayzner-Zawadzka E, Mrozikiewicz P, Musiał J, Niżankowski R, Pasierski T, Poręba R, Tomkowski T, Torbicki A, Undas A, Urbanek T, Wojtukiewicz M, Woroń J, Wroński J. Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: aktualizacja 2012. Med Prakt 2012, wyd. specjalne s. 1-84.
 14. Szefel J, Piotrowska M, Kruszewski W, Jankun J, Łysiak-Szydłowska W, Skrzypczak-Jankun E. Eicosanoids in prevention and managemnent of diseases. Curr Mol Med. 2011;11:13-25.
 15. Szefel J, Kruszewski W, Ciesielski M. Żywienie immunomodulujące w onkologii. Współcz Onkol 2009;13:9-15.
 16. Szefel J, Kruszewski W, Łysiak-Szydłowska W. Karnityna – warunkowo niezbędny składnik diety. 1. Patologia niedoborów karnityny. Postępy Żyw Klin 2009;3:15-19.
 17. Szefel J, Kruszewski W, Łysiak-Szydłowska W. Karnityna – warunkowo niezbędny składnik diety. Cz. 2. Wpływ niedoborów ł- karnityny na wyniki terapii żywieniowej. Postępy Żyw Klin 2009;4:16-21.
 18. Kruszewski W. Metody zespoleń przełyku z innymi narządami: przegląd literatury. Nowotwory J. Oncol 2009;59(2):99-103.
 19. Ciesielski M. Kruszewski W. Dlaczego należy dążyć do operowania raka jelita grubego laparoskopowo?: przegląd piśmiennictwa. Pol Przegl Chir 2008;80:1152-1161.
 20. Kruszewski W. Zbiorniki kałowe z jelita grubego u chorych po resekcji w zakresie odbytnicy. Pol Przegl Chir 2007;79:1426-1435.

 

Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism:

 1. Dziki A, Kulig J, Wallner G, Richter P, Kruszewski W, Szczepkowski M, Michalik M. Resekcje laparoskopowe jelita grubego: rekomendacje. Videosurgery 2009;4 (suppl. 1):35-39.

 

Opisy przypadków klinicznych.

 1. Szefel J, Mierzwa-Madej A, Kruszewski WJ. The change of standard management of post-intubation endotracheal laceration owing to typical wound : drainage after mastectomy. [Dokument elektroniczny] Oncol. 2018;3, art. ID 1507.
 2. Walczak P, Kruszewski WJ, Sobczak E, Szefel J. Endometriosis causing intussusception of the ileum into the colon. Ginekol Pol 2014;85(9):699-702.
 3. Szajewski M, Kruszewski WJ, Ciesielski M, §miaøek-Kusowska U, Czerepko M, Szefel J. Primary osteosarcoma of the breast: a case report. Oncol Lett 2014;7(6):1962-1964.
 4. Buczek T, Puzdrowski W, Lenckowski R, Kruszewski W. Przypadek trzustki ektopowej imitującej nowotwór żołądka. Przegl Lek 2013;70(9):761-763.
 5. Szajewski M, Kruszewski W, Ciesielski M, Pikiel P. Okrężnica olbrzymia leczona operacyjnie: spostrzeżenie własne. Przegl Lek 2008;65:408-409.
 6. Szajewski M, Kruszewski W, Jasiński W, Ciesielski M. Anomalie w budowie dróg żółciowych – obserwacje własne. Chir Pol 2008;10:113-118.

 

Doniesienia na zjazdach zagranicą.

 1. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de Moor A, Kaliszan M, Kruszewski WJ, Jankowski Z, Siluk D. Quantitative determination of tocotrienols in human breast adipose tissue with the use of RP-LC-MS/MS and RP-HPLC-FLD methods. 11th Balaton Symposium on High-Performance Separation Metods in memoriam of Erno Tyihak. Hungary, Siofok 6-8.08.2017.
 2. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de Moor A, Kaliszan M, Kruszewski WJ, Jankowski Z, Siluk D. Development of validation of HPLC-APCI-MS/MS method for quantitative determination of tocotrienols in human breast adipose tissue. 45th international Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC. Czech Republic, Praque 18-22.06.2017, Str.: 198-199.
 3. Sobczak E, Małgorzewicz S, Kruszewski WJ. The influence of adipose tissue-secreted factors on the progression of malnutrition of oncological patients: preliminary results. 38th ESPEN Congress, Copenhagen Denmark 17-20.09 2016. Clin Nutr 2016;35 suppl.1: 74.
 4. Ciesielski M, Szajewski M, Kruszewski WJ, Pęksa R, Zieliński J, Walczak J, Spychalska N. The relations between HER2 overexpression on the tumour cells and microvessel density in the tumour stroma in gastric cancer. 36th Congress of the ESSO in partnership with the PSSO, 14-16.09.2016 Kraków. Eur J Surg Oncol 2016;42(9):184.
 5. Kruszewski W, Ciesielski M, Szajewski M, Jasiński W, Szefel J, Kawecki K, Wydra J, Dilling P, Warężak C, Czerepko M. Level of arterial ligation and early results of rectal cancer surgery: preliminary report of randomized trial. Proffered paper: N O’Higgins award session. 32nd Congress of the European Society of Surgical Oncology, Valencia, Spain 19-21 Sept. 201. Eur J Surg Oncol 2012;38(9):759.
 6. Ostrowski M, Kruszewski W, Jankau J. Autologous tissue breast reconstruction: experience from Gdynia Cancer Center. 32nd Congress of the European Society of Surgical Oncology, Valencia, Spain 19-21 Sept. 201. Eur J Surg Oncol 2012;38(9):821.
 7. Kruszewski W, Wydra J, Jasiński W, Szajewski M, Ciesielski M, Szefel J, Walczak J. Early outcome of surgical treatment of colorectal cancer in patients up to 75 years and older. 32nd Congress of the European Society of Surgical Oncology, Valencia, Spain 19-21 Sept. 201. Eur J Surg Oncol 2012;38(9):843.
 8. Szefel J, Kruszewski W, Łysiak-Szydłowska W, Ciesielski M, Szajewski M, Kawecki K. Carnitine status of oncological patients. Effect of lipid emulsions in total parenteral nutrition on immunological reaction and hemostasis in cancer cachexia. 32 ESPEN Congress, 5-8.09.2010 Nice, France. Clin Nutr 2010; suppl.2: 142.
 9. Kruszewski W, Rzepko R, Zieliński J, Wojtacki J, Ciesielski M, Szefel J, Jasiński W, Szajewski M, Kawecki K. Expression of HER2/NEU on resectable colorectal adenocarcinoma cells does not correlate with survival. ESMO Confrence; 11th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 24-27.06.2009 Barcelona, Spain. Ann Oncol 2009;20; suppl.7: 31.

 

Doniesienia na zjazdach w kraju.

 1. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de-Moor A, Kaliszan M, Kondej K, Jankau J, Renkielska A, Jankowski Z, Kruszewski WJ, Wiczling P, Markuszewski MJ, Siluk D. Opracowanie bioanalitycznych metod oznaczania tokoferoli i tokotrienoli w tkance tłuszczowej pochodzącej z gruczołu piersiowego kobiet [Dokument elektroniczny]. XXV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk, 07-08.12.2018 : program i streszczenia
 2. Szefel J. Potencjalny wpływ suplementacji L-argininy na układ immunologiczny. XX Zjazd i XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Jachranka, 14-16.06.2018. Post Żyw Klin 2018;14(3):43.
 3. Kruszewski WJ. Anatomia miednicy dla chirurga – płaszczyzny powięziowe, holy plane, przepona, miednica, ściana boczna, anatomia splotów przedkrzyżowych (referat). Nowotwory J Oncol 2018;68 supl.1: 6.
 4. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Szajewski M, Walczak J, Zieliński J, Spychalska N, Szefel J, Wydra J. Analiza wskaźników śmiertelności wczesnej i odległej w poszczególnych grupach wiekowych u chorych poddanych zabiegowi resekcyjnemu z powodu raka żołądka. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Szczecin, 17-19.05.2018. J Oncol 2018;68(supl. 1):20-21.
 5. Danielak A, Madej-Mierzwa A, Kruszewski WJ, Szajewski M, Wydra J, Szutowicz-Wydra B. Ocena jakości życia pacjentek chorych na raka piersi po różnych sposobach leczenia chirurgicznego. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Szczecin, 17-19.05.2018. J Oncol 2018;68(supl. 1):35.
 6. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Spychalska N, Arłukowicz E, Szajewski M, Wydra J, Szefel J. Porównanie skuteczności antybiotykoterapii i wyników leczenia chorych z kałowym zapaleniem otrzewnej w grupach chorych z samoistną perforacją raka jelita grubego oraz niewydolnością zespolenia jelitowego po operacji kolorektalnej. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Szczecin, 17-19.05.2018. Nowotwory. J Oncol 2018;68(supl. 1):22.
 7. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Szajewski M, Spychalska N, Walczak J, Zieliński J, Pęksa R, Lenckowski R, Supeł M, Szefel J, Wydra J. U chorych na resekcyjnego raka żołądka nadekspresja receptora HER2 nie wpływa na rokowanie. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Szczecin, 17-19.05.2018. Nowotwory. J Oncol 2018;68(supl. 1):21.
 8. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Szajewski M, Spychalska N, Walczak J, Zieliński J, Pęksa R, Lenckowski R, Supeł M, Szefel J, Wydra J. W leczonym chirurgicznie raku żołądka przerzuty odległe to niekoniecznie gorszy czynnik rokowniczy niż naciekanie narządów sąsiadujących czy przerzuty w okolicznych węzłach chłonnych. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Szczecin, 17-19.05.2018. Nowotwory. J Oncol 2018;68(supl. 1):21-22.
 9. Szajewski M, Kruszewski W, Ciesielski M, Pęksa R, Walczak J, Zieliński J, Lewandowska MA. Wartość kliniczna VEFG-C w komórkach resekcyjnego gruczolakoraka żołądka. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Szczecin, 17-19.05.2018. Nowotwory. J Oncol 2018;68(supl. 1):19-20.
 10. Spychalska N, Ciesielski M, Szajewski M, Walczak J, Kruszewski WJ. Wieloletnie przeżycie chorego na raka żołądka z przerzutami do wątroby po radykalnym zabiegu chirurgicznym. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Szczecin, 17-19.05.2018. Nowotwory. J Oncol 2018;68(supl. 1):27.
 11. Kruszewski WJ. Jak żywić pacjenta przed zabiegiem chirurgicznego leczenia nowotworu? X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe trendy żywienia w chorobach przewlekłych”, Gdynia, 21.04.2018. Post Żyw Klin 2018;14(1):60.
 12. Dettlaff M, Wiśniewski J, Kruszewski W, Zdun-Ryżewska A, Basiński K, Garnier H, Kloc W. Jakość życia pacjenta neurochirurgicznego po urazie kręgosłupa: prospektywne badanie ankietowe [Dokument elektronoczny]. 43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Łódź, 6-9 września 2017 : streszczenia
 13. Spychalska N, Ciesielski M, Szajewski M< Zieliński J, Walczak J, Szefel J, Kruszewski WJ. Rola wskaźnika węzłowego w analizie rokowania chorych na raka żołądka (referat), [Dokument elektroniczny]. 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków, 27-30 września 2017 roku : streszczenia:140. http://konferencje.symposion.pl/2017,LXVIIIKONGRESTChP [dostęp: 17.10.2017]
 14. Kruszewski WJ. Rekonstrukcja przewodu pokarmowego po czasowej kolo/ileostomii. 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków, 27-30 września 2017 roku : streszczenia:86. http://konferencje.symposion.pl/2017,LXVIIIKONGRESTChP [dostęp: 17.10.2017]
 15. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de Moor A, Kaliszan M, Kruszewski W, Jankowski Z, Siluk D. Quantification of tocochromanols in human breast adipose tissue with the use of liquid chromatography coupled with APCI-MS/MS and fluorescence detection. 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Trchniques; PKChrom 2017. XI Polska Konferencja Chromatograficzna; “Chromatography in Pharmacy and Bioanalysis”. Sopot/Gdańsk 10-13.09.2017. : http://itp2017.com/website/img/book_of_ abstracts.pdf
 16. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de Moor A, Kaliszan M, Jankowski Z, Kruszewski W, Siluk D. Quantitative analysis of vitamin E costituents in human breast adipose tissue with the use of HPLC-MS/MS. 9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences “Towards novel concepts in pharmaceutical sciences”. Kraków 26-27.05.2017. Wydawnictwo FALL, str.:248-249.
 17. Szefel J. Wpływ diety i leków na zaburzenia czynności przewodu pokarmowego. (referat). IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapiażywieniowa XXI Wieku pt. „Nowe Trendy w Żywieniu Klinicznym” 01.04.2017 Gdynia. Post Żyw Klin 2017;13(1):45.
 18. Ciesielski M, Arłukowicz E, Szajewski M, Spychalska N, Szefel J, Kruszewski W. Dobór optymalnej antybiotykoterapii empirycznej w kałowym zapaleniu otrzewnej występującym w przebiegu raka jelita grubego. XXIII Zjazd PTChO 18-20.05.2017 Łódź. Nowotwory J Oncol 2017;67 supl.1: 21.
 19. Danielak A, Kruszewski W, Wydra J, Szutowicz-Wydra B, Walczak J, Pikiel P, Ciesielski M, Szajewski M. Ewolucja chirurgicznego leczenia raka piersi w latach 2011-2016 w Gdyńskim Centrum Onkologii. XXIII Zjazd PTChO 18-20.05.2017 Łódź. Nowotwory J Oncol 2017;67 supl.1: 22.
 20. Szajewski M, Ciesielski M, Pęksa R, Walczak J, Zieliński J, Szefel J, Kruszewski W. Makrofagi towarzyszące guzowi nowotworowemu (tumor associated macrophages) a patoklinika raka żołądka. XXIII Zjazd PTChO 18-20.05.2017 Łódź. Nowotwory J Oncol 2017;67 supl.1: 16.
 21. Spychalska N, Ciesielski M, Szajewski M, Zieliński J, Walczak J, Szefel J, Kruszewski W. Wartość prognostyczna wskaźnika węzłowego w raku żołądka. (referat) XXIII Zjazd PTChO 18-20.05.2017 Łódź. Nowotwory J Oncol 2017;67 supl.1: 18.
 22. Kruszewski WJ. Objawy ze strony przewodu pokarmowego w zespole nadwrażliwości na gluten nie na podłożu celiakii (referat). IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapiażywieniowa XXI Wieku pt. „Nowe Trendy w Żywieniu Klinicznym” 01.04.2017 Gdynia. Post Żyw Klin 2017;13(1):41.
 23. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de Moor A, Kaliszan M, Kruszewski W, Jankowski Z, Siluk D. Opracowanie metody oznaczania tokotrienoli w tkance tłuszczowej pochodzącej z gruczołu piersiowego kobiet. XIII Naukowy Zjazd PTF: Farmacja w Polsce. Perspektywy Nauki i Zawodu. 19-22.09.2017 Kraków, str.: 209.
 24. Kruszewski WJ. Zespół ponownego odżywienia u pacjenta chorego na nowotwór złośliwy. XVIII Zjazd i XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN. Jachranka, 2-4.06.2016. Post Żyw Klin 2016;12(2):….
 25. Szajewski M, Pęksa R, Zieliński J, Ciesielski M, Kruszewski WJ, Walczak J. Sieć mikronaczyń limfatycznych w guzie pierwotnym a patoklinika raka żołądka. XXII Zjazd PTChO 16-17.09.2016 Kraków. Nowotwory J Oncol 2016;66 supl.1: 23.
 26. Walczak J, Kruszewski WJ, Szajewski M, Ciesielski M, Szefel J, Buczek T. Śródoperacyjna ultrasonografia wątroby sondą wewnątrzbrzuszną jako ważne narzędzie diagnostyczne w chirurgii raka układu pokarmowego. XXII Zjazd PTChO 16-17.09.2016 Kraków. Nowotwory J Oncol 2016;66 supl.1: 34.
 27. Sobczak E. Działania krajów UE podejmowane w walce z niedożywieniem związanym z chorobą w ramach międzynarodowej inicjatywy „Optimal Nutritional Care fo All”. XVIII Zjazd i XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN. 2-4.06.2016 Jachranka. Post Żyw. Klin 2016;12(2):38.
 28. Czerepko M, Kruszewski WJ, Podgórska B, Wernio E, Szafasz M, Szefel J. Bioimpedancja elektryczna jako metoda podnosząca czułość rutynowo stosowanych metod oceny stanu odżywienia u pacjentów z rakiem jelita grubego. XVIII Zjazd i XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN. 2-4.06.2016 Jachranka. Post Żyw. Klin 2016;12(2):38.
 29. Bartosińska E, Jacyna J, Borsuk-de Moor A, Kaliszan M, Kruszewski W, Jankowski Z, Wiczling P, Siluk D. Opracowanie metody oznaczania tokotrienoli w ludzkiej tkance tłuszczowej pochodzącej z piersi za pomocą techniki HPLC-APCI-MS/MS. XXIV Konferencja Naukowa WF z OML GUMed 9-10-12.2016. Str.: 36.
 30. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Walczak J, Szajewski M, Szefel J, Wydra J. Czynniki ryzyka chorobowości i śmiertelności okołooperacyjnej po wycięciu żołądka z powodu raka. XXI Zjazd PTChO 21-23.05.2015 Poznań. Nowotwory J Oncol 2015;65;supl.1: 31.
 31. Szajewski M, Kruszewski WJ, Ciesielski M, Szefel J, Kawecki K. Doświadczenie zespołu chirurgicznego jako czynnik poprawiający wyniki leczenia chorych na raka jelita grubego: analiza materiału własnego. XXI Zjazd PTChO 21-23.05.2015 Poznań. Nowotwory J Oncol 2015;65;supl.1: 32-33.
 32. Wydra J, Szutowicz-Wydra B, Kruszewski WJ, Ciesielski M, Szajewski M, Warężak C, Walczak J. Jakość życia kobiet po leczeniu oszczędzającym pierś z powodu raka nie różnie się od jakości życia kobiet po mastektomii i rekonstrukcji piersi. XXI Zjazd PTChO 21-23.05.2015 Poznań. Nowotwory J Oncol 2015;65 supl.1: 44.
 33. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Szajewski M, Walczak J. Wieloogniskowy rak żołądka in situ: opis przypadku. XXI Zjazd PTChO 21-23.05.2015 Poznań. Nowotwory J Oncol 2015;65 supl.1: 32.
 34. Sobczak E. Wpływ czynników uwalnianych przez tkankę tłuszczową na rozwój niedożywienia u chorych onkologicznych. XVII Zjazd i XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN 11-13.06.2015 Jachranka. Post Żyw Klin 2015;11(2):66.
 35. Sobczak E, Kruszewski WJ, Szefel J, Kawecki K. Zespół krótkiego jelita w świetle nowoczesnych metod terapii: dlaczego jesteśmy coraz mniej bezradni? XXI Zjazd PTChO 21-23.05.2015 Poznań. Nowotwory J Oncol 2015;65 supl.1: 27-28.
 36. Szefel J, Kruszewski WJ, Szajewski M, Ciesielski M, Sobczak E, Czerepko M, Łysiak-Szydłowska W. Emulsje MCT/LCT versus LCT a stan odżywienia pacjentów w stadium refractory cachexia. XVII Zjazd i XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN 11-13.06.2015 Jachranka. Post Żyw Klin 2015;11(2):68.
 37. Kruszewski WJ. Niedożywienie u chorych z rakiem jelita grubego (referat). XVII Zjazd i XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN 11-13.06.2015 Jachranka. Post Żyw Klin 2015;11(2):60.
 38. Szefel J. Choroby i leki a efekty immunonutrition kwasami tłuszczowymi omega 3 (referat). XVII Zjazd i XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN 11-13.06.2015 Jachranka. Post Żyw Klin 2015;11(2):68.
 39. Szefel J. Zaburzenia metabolizmu argininy w przebiegu sepsy i choroby nowotworowej (referat). XVII Zjazd i XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN 11-13.06.2015 Jachranka. Post Żyw Klin 2015;11(2):69.
 40. Szefel J. Żywienie immunomodulujące w prewencji i terapii nowotworów oraz przewlekłych chorób zapalnych (referat). IV Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica 2014(3):42.
 41. Szajewski M, Kruszewski WJ, Ciesielski M, Czerepko M, Szefel J. Aspekt chirurgiczny radioterapii jako elementu skojarzonego leczenia raka odbytnicy: analiza materiału własnego. XX Zjazd PTChO 15-17.05.2014 Bydgoszcz. Nowotwory J Oncol 2014;64 supl.1: 28-29.
 42. Dilling P, Kruszewski WJ, Sobczak E, Walczak P, Szajewski M. Czy wiek chorych poddanych leczeniu chirurgicznemu z powodu patologii gruczołu tarczowego ma istotny wpływ na liczbę i rodzaj powikłań? XX Zjazd PTChO 15-17.05.2014 Bydgoszcz. Nowotwory J Oncol 2014;64 supl.1: 32.
 43. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Szajewski M, Walczak J, Śmiałek U, Buczek T, Czerepko M. Obecność polisomii chromosomu 17 istotnym czynnikiem rokowniczym w raku żołądka. XX Zjazd PTChO 15-17.05.2014 Bydgoszcz. Nowotwory J Oncol 2014;64 supl.1: 29.
 44. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Walczak J, Szajewski M, Buczek T, Czerepko M. Profil oddziału jako istotny czynnik rokowniczy u chorych operowanych z powodu raka żołądka. XX Zjazd PTChO 15-17.05.2014 Bydgoszcz. Nowotwory J Oncol 2014;64 supl.1: 25-26.
 45. Ciesielski M, Kruszewski WJ, Śmiałek U, Szajewski M, Walczak J, Buczek T, Czerepko M. Wpływ nadekspresji receptora HER2 i amplifikacji genu HER2 na wynik onkologiczny leczenia raka żołądka. XX Zjazd PTChO 15-17.05.2014 Bydgoszcz. Nowotwory J Oncol 2014;64 supl.1: 25.
 46. Ciesielski M,. Kruszewski WJ, Szajewski M, Walczak J, Buczek T, Czerepko M. Wyniki wczesne i odległe leczenia raka żołądka u chorych w wieku podeszłym w materiale własnym. XX Zjazd PTChO 15-17.05.2014 Bydgoszcz. Nowotwory J Oncol 2014;64 supl.1: 6.
 47. Wydra J, Szutowicz-Wydra B, Kruszewski WJ, Warężak C, Ciesielski M, Walczak J. Ocena jakości życia u pacjentek po mastektomii i rekonstrukcji piersi z powodu raka. XX Zjazd PTChO 15-17.05.2014 Bydgoszcz. Nowotwory J Oncol 2014;64 supl.1: 23-24.
 48. Szefel J. Eikozanoidy: istotne molekuły w sygnalizacji międzykomórkowej (referat). XV Jubileuszowy Zjazd i XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN 21-23.06.2013 Jachranka. Post Żyw Klin 2013;9(2):41.
 49. Dilling P, Kruszewski WJ, Sobczak E, Walczak P. Co sprzyja rozpoznaniu i doraźnym wynikom leczenia raka tarczycy: analiza materiału własnego 787 operacji gruczołu tarczowego. XIX Zjazd PTChO 23-25.05.2013 Gdańsk. Nowotwory J Oncol 2013;63 supl.1: 30-31.
 50. Mielko J, Bębenek M, Leśniak T, Rutkowski A, Markiewicz W, Kruszewski W, Polkowski W. Ocena powikłań po amputacji brzuszno-krzyżowej z powodu raka dolnego odcinka odbytnicy. XIX Zjazd PTChO 23-25.05.2013 Gdańsk. Nowotwory J Oncol 2013;63 supl.1: 2-3.
 51. Sobczak E, Walczak P, Kruszewski W. Szybko rosnący guz tarczycy z objawami duszności i dysfagii jako manifestacja kliniczna przerzutu raka nerki do tarczycy po 25 latach od nefrektomii. XIX Zjazd PTChO 23-25.05.2013 Gdańsk. Nowotwory J Oncol 2013;63 supl.1: 34.
 52. Dilling P, Walczak J. Kruszewski W, Pikiel P. Wielomiejscowa perforacja okrężnicy w przebiegu martwiczo-krwotocznego zapalenia jelita grubego u pacjenta leczonego ipilimumabem z powodu zaawansowanego czerniaka: opis przypadku. XIX Zjazd PTChO 23-25.05.2013 Gdańsk. Nowotwory J Oncol 2013;63 supl.1: 31.
 53. Zieliński J, Jaworski R, Kruszewski W, Chruścicka I, Jaśkiewicz J. Wpływ doświadczenia chirurgicznego na wybrane parametry w leczeniu operacyjnym raka żołądka w materiale własnym. XIX Zjazd PTChO 23-25.05.2013 Gdańsk. Nowotwory J Oncol 2013;63 supl.1: 25.
 54. Szajewski M, Kruszewski W, Wydra J, Jasiński W, Walczak J, Ciesielski M, Szefel J. Wyniki leczenia raka jelita grubego w materiale Oddziału Chirurgii Onkologicznej Gdyńskiego Centrum Onkologii w latach 2008 – 2010. XIX Zjazd PTChO 23-25.05.2013 Gdańsk. Nowotwory J Oncol 2013;63 supl.1: 27.
 55. Kruszewski W, Szajewski M, Kawecki K, Korth-Piotrowska H, Buczek T. Analiza wyników 1000 kolonoskopii wykonanych w ramach badań przesiewowych. 66 Kongres TChP, 18-21.09.2013 Warszawa, Pol Przegl Chir 2013;85 supl.1: 134 (wyróżnienie II nagrodą).
 56. Szajewski M, Kruszewski W, Ciesielski M, Walczak J, Wydra J. Czy wiek powyżej 75. roku życia wpływa na wyniki leczenia pacjentów z rakiem okrężnicy?: analiza materiału własnego. 66 Kongres TChP, 18-21.09.2013 Warszawa, Pol Przegl Chir 2013;85 supl.1: 125-126.
 57. Kruszewski W, Szajewski M, Wydra J, Ciesielski M, Szefel J. Wiek pacjenta 75 lat a wczesne i odległe wyniki chirurgicznego leczenia raka odbytnicy. 66 Kongres TChP, 18-21.09.2013 Warszawa, Pol Przegl Chir 2013;85 supl.1: 85-86.
 58. Ciesielski M, Kruszewski W, Śmiałek U, Walczak J, Szajewski M, Szefel J, Wydra J, Kawecki K. Ocena ekspresji receptora HER-2 w komórkach resekcyjnego raka żołądka metodą immunohistochemiczną i FISH, a wybrane parametry patokliniczne w materiale własnym. Referat w sesji: Najlepsze Plakaty. XVIII Zjazd PTChO Warszawa 24-26.05.2012. Nowotwory J Oncol 2012;62 supl.1: 53.
 59. Zieliński J, Kruszewski W, Jaworski R, Haponiuk I, Zygoń J, Jaśkiewicz J. Technika staplerowego zespolenia przełykowo-żołądkowego na szyi po resekcji przełyku – referat. XVIII Zjazd PTChO Warszawa 24-26.05.2012. Nowotwory J Oncol 2012;62 supl.1: 58.
 60. Szajewski M, Kruszewski W, Ciesielski M, Szefel J, Kawecki K, Wydra J, Buczek T. Przydatność oceny ekspresji receptora naczyniowo-śródbłonkowych czynników wzrostu typu 3 (VEGFR-3) w komórkach raka okrężnicy – referat. XVIII Zjazd PTChO Warszawa 24-26.05.2012. Nowotwory J Oncol 2012;62 supl.1: 51.
 61. Ostrowski M, Kruszewski W, Warężak C, Jankau J. Rekonstrukcje piersi z wykorzystaniem uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych, doświadczenia Gdyńskiego Centrum Onkologii. Referat w sesji: Najlepsze Plakaty. XVIII Zjazd PTChO Warszawa 24-26.05.2012. Nowotwory J Oncol 2012;62 supl.1: 45.
 62. Przydatność śródoperacyjnego badania wątroby wewnątrzbrzuszną sondą USG w wykrywaniu przerzutów nowotworowych do tego narządu – referat w sesji Varia. XVIII Zjazd PTChO Warszawa 24-26.05.2012. Nowotwory J Oncol 2012;62 supl.1: 32.
 63. Zieliński J, Kruszewski W, Jaworski R, Haponiuk I, Irga N, Zygoń J, Kopacz A, Jaśkiewicz J. Rzadkie nowotwory przełyku – doświadczenia własne – referat w sesji: Varia. XVIII Zjazd PTChO Warszawa 24-26.05.2012. Nowotwory J Oncol 2012;62 supl.1: 30.
 64. Szajewski M, Kruszewski W, Lakomy J, Ciesielski M, Szefel J. Przydatność oceny ekspresji wybranych czynników wzrostu naczyń limfatycznych w raku okrężnicy – referat. XVII Zjazd PTChO Międzyzdroje 19-21.05.2011. Nowotwory J Oncology 2011;61 supl.3:37-38.
 65. Zieliński J, jaworski R, Strzelczyk B, Świerblewski M, Kruszewski WJ, Jaśkiewicz J. Wartość duktoskopii w diagnostyce raka piersi. XVI Zjazd PTChO Kielce 20-22.05.2010. Nowotwory J Oncology 2010;60 supl.2: 38.
 66. Szefel J, Kruszewski W, Łysiak-Szydłowska W. Karnityna a niedożywienie w przebiegu choroby nowotworowej; doniesienie wstępne. XV Zjazd PTChO Lublin 21-23.05.2009. Nowotwory J Oncol 2009;59 supl.2:59.
 67. Szefel J, Kruszewski W, Ciesielski M. Żywienie immunomodulujące w onkologii. XV Zjazd PTChO Lublin 21-23.05.2009. Nowotwory J Oncol 2009;59 supl.2:58.
 68. Jasiński W, Kruszewski W, Szajewski M, Szefel J, Ciesielski M, Kawecki K. Czy wiek podeszły znacząco zwiększa ryzyko powikłań u pacjenta z rakiem jelita grubego? XV Zjazd PTChO Lublin 21-23.05.2009. Nowotwory J Oncol 2009;59 supl.2:32.
 69. Szajewski M, Kruszewski W, Warężak C, Ciesielski M, Kawecki K, Pikiel K, Puzdrowski W, Dilling P. Nowotwory piersi u kobiet w wieku podeszłym: analiza materiału własnego – referat. XV Zjazd PTChO Lublin 21-23.05.2009. Nowotwory J Oncol 2009;59 supl.2: 22.
 70. Kruszewski W, Rzepko R, Zygoń J, Warężak C, Szefel J, Szajewski M. Ki-67, HER2/neu, receptory estrogenowe i progesteronowe w śródnaskórkowych komórkach raka okolicy brodawki sutkowej u kobiet z chorobą Pageta piersi. VI Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Chorób Piersi”. Nowotwory J Oncol 2009;59 supl.1 :75-76.
 71. Szajewski M, Kruszewski W, Warężak C, Ciesielski M, Kawecki K, Dilling P, Pikiel P, Puzdrowski W. Wczesne wyniki leczenia chorób nowotworowych piersi: analiza materiału własnego. VI Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Chorób Piersi”. Nowotwory J Oncol 2009;59 supl.1 :66-67.
 72. Rzepko R, Pęksa R, Nałęcz A, Kruszewski W, Jaśkiewicz K. Stromal reaction at the invasive margin of pT3 colorectal adenocarcinoma. International Congress of Histochemistry and Cytochemistry. 23-27.08.2008 Gdańsk. Folia Histochem Cytobiol 2008; suppl.2: 98.
 73. Jasiński W, Kruszewski W, Szajewski M, Szefel J, Ciesielski M,. Kawecki K. Rok doświadczeń w leczeniu raka jelita grubego. XIV Zjazd PTChO Bydgoszcz 15-17.05.2008. Nowotwory J Oncol 2008;58 supl.2: 45-46.
 74. Dilling P, Kruszewski W, malczewska A, Dilling M, Pikiel P, Szajewski M, Kawecki K. Piersiowa blokada przykręgowa jako polecana metoda znieczulenia w chirurgii raka piersi. XIV Zjazd PTChO Bydgoszcz 15-17.05.2008. Nowotwory J Oncol 2008;58 supl.2: 37-38.
 75. Kruszewski W. Metody zespoleń przełyku z innymi narządami – referat. XIV Zjazd PTChO Bydgoszcz 15-17.05.2008. Nowotwory J Oncol 2008;58 supl.2: 37.
 76. Ciesielski M, Kruszewski W. Dlaczego należy dążyć do operowania raka jelita grubego laparoskopowo?: przegląd literatury. XIV Zjazd PTChO Bydgoszcz 15-17.05.2008. Nowotwory J Oncol 2008;58 supl.2: 26.

 

 Wygłoszone referaty nieopublikowane.

 1. Szafasz M, Szajewski M, Kruszewski WJ. Przypadek rzadkiego guza ogona trzustki u 49-letniego mężczyzny. Posiedzenie Oddziału Gdańskiego TChP, Gdańsk, 14.12.2018.
 2. Kruszewski WJ. Co chirurg przecina podczas TME? VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rak Odbytnicy – Czego Jeszcze Nie Wiemy? II Konferencja Innowacyjność w Technikach Leczenia Onkologicznego. Bydgoszcz, 26-27.10.2018.
 3. Kruszewski WJ. Następstwa urazu chirurgicznego. VI Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Wisła, 25-26.05.2018.
 4. Kruszewski WJ. Rola suplementacji żywieniowej w chirurgii przewodu pokarmowego. Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej. XV-lecie Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 27-28.10.2017.
 5. Kruszewski WJ. Skuteczność leczenia chorych z niedrożnością przewodu pokarmowego kierowanych do hospicjum z punktu widzenia chirurga. III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna im. Ks. E. Dutkiewicza SAC. Opieka zintegrowana – hospicyjne drogowskazy. Gdańsk, 8-9.09.2017.
 6. Kruszewski WJ. Czy podczas LAR odbytnicy należy uwidaczniać pęcherzyki nasienne – kliniczne implikacje, płukanie kikuta odbytnicy. Jak ja to robię? VI Ogólnopolskie Sympozjum Postępy w Chirurgii Kolorektalnej. Serock, 16-18.03.2017.
 7. Kruszewski WJ. Mechanizm powstawania przerzutów do otrzewnej raka odbytnicy. VI Konferencja naukowa Rak Odbytnicy. Jak poprawić wyniki leczenia? Bydgoszcz, 4-5.11.2016
 8. Kruszewski W. Postępowanie zachowawcze w profilaktyce sepsy po urazie trzustki. VI Międzynarodowe Dni Trzustkowe. Gdynia, 27-29.10.2016.
 9. Kruszewski WJ. Jakość życia po skojarzonym leczeniu raka jelita grubego. 11 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. Katowice, 6-8.102016.
 10. Kruszewski WJ. Miejsce leczenia żywieniowego w onkologii. „Nutri Dzień” dla Pacjentów Onkologicznych. Warsztaty Nutricia Żywienie Medyczne. Gdynia, 22.06.2016.
 11. Kruszewski WJ. Podstawy diagnostyki raka piersi. IV Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Toruń, 3-4.06.2016.
 12. Szajewski M. taktyka postępowania w inwazyjnym raku piersi. IV Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Toruń, 3-4.06.2016.
 13. Ciesielski M. Metody oznaczania węzłów wartowniczych. IV Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Toruń, 3-4.06.2016.
 14. Wydra J. Podstawowe techniki onkoplastyczne w leczeniu oszczędzającym pierś. IV Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Toruń, 3-4.06.2016.
 15. Warężak C. Sposoby rekonstrukcji piersi po mastektomii. IV Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Toruń, 3-4.06.2016.
 16. Szajewski M, Kawecki K, Kruszewski WJ. Rola terapii neoadjuwantowej przedłużonej w walce o czysty margines obwodowy – przypadek 57-letniej chorej. V Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Postępy w Chirurgii Kolorektalnej. Serock, 14-16.04.2016.
 17. Szefel J. Znaczenie argininy w żywieniu pacjentów onkologicznych. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku pt. Żywienie w onkologii. Gdynia, 9.04.2016
 18. Sobczak E. Aktywnośąć tkanki tłuszczowej u chorych z wyniszczeniem nowotworowym. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku pt. Żywienie w onkologii. Gdynia, 9.04.2016.
 19. Kruszewski WJ. Rola leczenia żywieniowego w chirurgii raka odbytnicy. V Konferencja Naukowa Rak Odbytnicy. Bydgoszcz, 6-7.11.2015.
 20. Kruszewski WJ. Powikłania terapii żywieniowej u chorych onkologicznych leczonych chirurgicznie – zasady profilaktyki. XII Usteckie Dni Onkologiczne. Ustka, 1-4.10.2015.
 21. Kruszewski WJ. Niedożywienie u chorych w raku jelita grubego. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku pt. Terapia Żywieniowa w codziennej praktyce. Gdynia, 18.04.2015.
 22. Sobczak E. Wpływq składników pokarmowych na funkcję jelita u chorych chirurgicznych. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku pt. Terapia Żywieniowa w codziennej praktyce. Gdynia, 18.04.2015.
 23. Szefel J. Czynniki modulujące profil syntetyzowanych eikozanoidów i odpowiedź zapalną. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku p.t. Terapia Żywieniowa w Codziennej Praktyce. 18.04.2015 Gdynia.
 24. Kruszewski WJ. Wpływ adekwatnej limfadenektomii na odległe wyniki onkologiczne w raku jelita grubego. X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. Serock, 11-13.09.2014.
 25. Kruszewski WJ. Leczenie oszczędzające w raku piersi. XI Usteckie Dni Onkologiczne. Ustka, 5-7.09.2014.
 26. Kruszewski WJ. Miejsce stomii odbarczającej w raku odbytnicy – przeciw. II Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – ewolucja postepowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Katowice, 6-7.06.2014.
 27. Kruszewski WJ. Co nowego w żywieniu do- i pozajelitowym. Posiedzenie Oddziału Gdańskiego TChP. Ustka, 30.05.2014.
 28. Kruszewski WJ. Leczenie żywieniowe w leczeniu przetok przewodu pokarmowego.
 29. Szefel J. Rola probiotyków w terapii żywieniowej. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku p.t. Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Gdynia, 12.04.2014.
 30. Ciesielski M, Buczek T, Szajewski M, Kruszewski W. Olbrzymi guz jamy brzusznej leczony operacyjnie. Najciekawsze Przypadki Roku. Oddział Gdański TChP. 12.2013 Gdańsk.
 31. Kruszewski W. Rozbieżności w zaleceniach. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Rak Odbytnicy p.t. Jak Poprawić Wyniki Leczenia? 8-9.11.2013 Bydgoszcz.
 32. Szajewski M, Kruszewski W. Zaawansowany rak odbytnicy u 57 letniej kobiety. Czy kwalifikacja do leczenia neoadjuwantowego jest zawsze jednoznaczna? – prezentacja przypadku klinicznego. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Rak Odbytnicy p.t. Jak Poprawić Wyniki Leczenia? 8-9.11.2013 Bydgoszcz.
 33. Kruszewski W, Szajewski M, Wydra J, Jasiński W, Ciesielski M, Walczak J, Buczek T. Czy wiek pacjenta 75 lat wpływa na odległe wyniki leczenia raka odbytnicy? (I wyróżnienie za najlepszą pracę w sesji). IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Rak Odbytnicy. Jak Poprawić Wyniki Leczenia? 8-9.11.2013 Bydgoszcz.
 34. Kruszewski W. Znaczenie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i profilaktyki III fazy w walce z chorobami nowotworowymi. XII Ogólnopolska Konferencja Polka w Europie. Zdrowa Europa, Zdrowa Polka. Kierunki Rozwoju Współczesnej Medycyny. 25-26.10.2013 Gdańsk.
 35. Kruszewski W. Endoscopic treatment for clinical T1 oesophageal cancer – pro. ESSO 2nd Advanced Course on Upper GI Malignancy. 18-19.10.2013 Poznań.
 36. Kruszewski W. Leczenie żywieniowe w leczeniu przetok przewodu pokarmowego. Sesja Żywienie w Gastroenterologii. XV Jubileuszowy Zjazd, XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN. 21-23.06.2013 Jachranka.
 37. Kruszewski W. Rak tarczycy – zasady postępowania w opiece przed i pooperacyjnej. Sesja dla Pielęgniarek. XIX Zjazd PTChO. 25.05.2013 Gdańsk.
 38. Szefel J. Wpływ żywienia enteralnego na układ odpornościowy. V Konferencja naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku p.t. Żywienie Drogą Przewodu Pokarmowego. 20.04.2013 Gdynia.
 39. Kruszewski W. Doszczętność onkologiczna a technika operacyjna i rodzaj dostępu w raku jelita grubego – stan badań w 2013 roku. Ogólnopolskie Sympozjum Postępy w Chirurgii Kolortektalnej. 1-2.03.2013 Warszawa.
 40. Dilling P, Walczak J, Kruszewski W, Pikiel P. Oddział Gdański TChP. 10.01.2013 Gdańsk.
 41. Kruszewski W. Czego wymagać od chirurga? Kwalifikacja Chirurgiczna, sesja Rectal Cancer Unit – Standardy Postępowania. III Konferencja Naukowa Rak Odbytnicy. Jak Poprawić Wyniki Leczenia? 16-17.11.2012 Bydgoszcz.
 42. Wydra J, Kruszewski W, Jasiński W, Szajewski M, Ciesielski M, Walczak J. Chirurgiczne leczenia raka jelita grubego u pacjentów po 75 roku życia. III Konferencja Naukowa Rak Odbytnicy. Jak Poprawić Wyniki Leczenia? 16-17.11.2012 Bydgoszcz.
 43. Kruszewski W. Za i przeciw stomii protekcyjnej w czasie przedniej resekcji odbytnicy. III Konferencja Naukowa Rak Odbytnicy. Jak Poprawić Wyniki Leczenia? 16-17.11.2012 Bydgoszcz.
 44. Kruszewski W. Leczenie żywieniowe w onkologii – powikłania. Sesja dla Pielęgniarek Żywienie Pacjentów z Chorobą Nowotworową. IX Ustecki Dni Onkologiczne. 6-9.09.2012 Ustka.
 45. Kruszewski W. Stomia protekcyjna – jaka, kiedy, na jak długo? Fakty i mity – przeciw stomii. IX Sympozjum PKK. 30.08-01.09.2012 Poznań.
 46. Kruszewski W, Roslan M, Warężak C, Śmiałek U, Gulida-Kobierska G. Ciekawa historia bardzo rzadkiego i bardzo groźnego raka w jamie brzusznej (z pęcherzyka nasiennego?) Oddział Gdański TChP. 15.12.2011 Gdańsk.
 47. Kruszewski W. Wysokość podwiązywania tętnicy krezkowej dolnej podczas resekcji raka odbytnicy – wstępne wyniki prospektywnego badania randomizowanego. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rak Odbytnicy. 4-5.11.2011 Bydgoszcz.
 48. Kruszewski W, Szefel J. Emulsje tłuszczowe a układ hemostazy. XIII Zjazd i XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN. 17-19.06.2011 Jachranka.
 49. Kruszewski W, Szefel J. Emulsje tłuszczowe a układ hemostazy. III Konferencja Naukowo-szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku p.t. Leczenie Żywieniowa Dorosłych i Dzieci w Warunkach Szpitalnych i Domowych. 07.05.2011 Gdynia.
 50. Kruszewski WJ. Żywienie pozajelitowe po radykalnym leczeniu operacyjnym raka sromu. Ogólnopolskie Sympozjum Stany Zapalne i Nowotwory Sromu. 5-7.05.2011 Sopot.
 51. Kruszewski W. Wyniki operacji laparoskopowych w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy – operacje otwarte vs laparoskopowe. XVI Zjazd Sekcji Wideochirurgii TChP. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa p.t. Zaawansowane Operacje Laparoskopowe. 14-15.04.2011 Gdańsk.
 52. Kruszewski W. Profilaktyka raka piersi. Konferencja Szpitala Wojewódzkiego w Elblągup.t. Metody Profilaktyczne w Zwalczaniu Raka Przewodu Pokarmowego i Raka Sutka. 8-9.04.2011 Stare Jabłonki.
 53. Ostrowski M, Dembowski P, Kruszewski W, Lenckowski R, Śmiałek U. Myoblastoma przełyku u pacjentki z wolem guzowatym tarczycy. Oddział Gdański TChP. 9.12.2011 Gdańsk.
 54. Kruszewski W. Miejsce terapii żywieniowej we współczesnej chirurgii onkologicznej. Oddział Gdański TChP wraz z Oddziałem Pomorskim PTO. 19.11.2010 Gdańsk.
 55. Jasiński W, Szajewski M, Kawecki K, Szefel J, Ciesielski M, Pikiel P, Warężak C, Kruszewski W. Przetoka kałowa po przedniej resekcji odbytnicy na podstawie analizy materiału własnego. Konferencja Rak Odbytnicy. 5-6.11.2010 Bydgoszcz.
 56. Kruszewski W. Leczenie adjuwantowe w raku odbytnicy. Zjazd PTChO. Sesja TChP. 20-22.05.2010 Kielce.
 57. Kruszewski W. Efekty kliniczne terapii żywieniowej: doświadczenia oddziału chirurgii onkologicznej. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku. 8.05.2010 Gdynia.
 58. Kruszewski W. Epiedmiologia i diagnostyka raka piersi. Oddział Gdański TChP i PTChO. 19-20.03.2010 Strzelino k. Słupska.
 59. Dilling P. Kruszewski W. Guz kątnicy jako przyczyna wgłobienia w jelicie grubym do poziomu poprzecznicy. Oddział Gdański TChP. 11.12.2009 Gdańsk.
 60. Kruszewski W. Rodzaje zespoleń przełyku z innymi narządami. VI Ustecki Dni Onkologiczne. 4-6.09.2009 Łeba.
 61. Szajewski M, Kruszewski W, Warężak C, Ciesielski M, Kawecki K, Pikiel P, Puzdrowski W, Dilling P. Nowotwory piersi u kobiet w wieku podeszłym – analiza materiału własnego. XV Zjazd PTChO. 21-23.05.2009 Lublin.
 62. Kruszewski W. Epidemiologia i diagnostyka raka piersi. Konferencja Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu. 17-18.04.2009 Stare Jabłonki.
 63. Kruszewski W. Nowotwory jelita grubego. Laparoskopia czy tradycyjne leczenie chirurgiczne? Konferencja Onkologiczna p.t. Zapewnienie Właściwej Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego dla Pacjentów Regionu Środkowopomorskiego. 26-27.03.2009 Słupsk.
 64. Warężak C, Kruszewski W. Wznowa czerniaka po 25 latach. Oddział Gdański TChP 19.12.2008 Gdańsk.
 65. Kruszewski W. Zbiorniki kałowe z jelita grubego u chorych po resekcji w zakresie odbytnicy. XII Zjazd Sekcji Wojskowej TChP. 12-14.11.2008 Jurata.
 66. Kruszewski W. Rola immunomodulacji w żywieniu chorych z niedoborami żywieniowymi. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zakładu Pielęgniarstwa Onkologicznego AMG oraz Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Gdańsku. 28.10.2008 Gdańsk.
 67. Jasiński W, Kruszewski W. Pozornie łagodny guzek tkanki podskórnej jako groźny dla życia nowotwór. Oddział Gdański TChP. 11.12.2007 Gdańsk.
 68. Kruszewski W. Miejsce i znaczenie prewencji pierwotnej, informacje na temat inicjatyw Gdyńskiego Centrum Onkologii. 29.10.2007 Gdynia.
 69. Kruszewski W. Jak ustrzec się przed zachorowaniem na chorobę nowotworową? Konferencja OPEC p.t. Ciepło Sieciowe Szansą na Czyste Powietrze. 2.10.2007 Gdynia.
 70. Kruszewski W. Zespolenia w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Oddział Gdański TChP. 21.04.2007 Gdańsk.
 71. Kruszewski W. Zbiorniki kałowe z jelita grubego po resekcji w zakresie odbytnicy. Konferencja Rak Odbytnicy. 21.10.2006 Bydgoszcz.

Fundacja na rzecz rozwoju chirurgii „VIRIBUS UNITIS” im. Oskara Jankaua

Każdy może wesprzeć naszą Fundację przekazując swój 1% podatku oraz dokonując aktu darowizny.

Fundacja pożytku publicznego VIRIBUS UNITIS im. prof. Oskara Jankaua działa na rzecz rozwoju chirurgii onkologicznej w Gdyńskim Centrum Onkologii. Dzięki funduszom zebranym na koncie Fundacji zakupujemy kosztowny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, poprawiamy infrastrukturę Oddziału ku wygodzie Pacjentów oraz wspomagamy aktywność naukową personelu Oddziału

KRS: 0000237599
Nr konta: 34116022020000000078498897

Kontakt

Ordynator Oddziału
58 72 60 250

Gabinet lekarski
58 72 60 550
58 72 60 251
58 72 60 555
58 72 60 559
58 72 60 527
58 72 60 528
58 72 60 529

Sekretariat
58 72 60 307

Dyżurka Pielęgniarek
58 72 60 252
58 72 60 554
58 72 60 558

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST