loader image

Oddział Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Profil działalności Oddziału:

 • zaopatrywanie złamań z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych – osteosynteza przy użyciu płyt LCP, gwoździ śródszpikowych i stabilizatorów zewnętrznych
 • alloplastyki stawów biodrowych, kolanowych ( z zastosowaniem systemu robotycznego ROSA)  i ramiennych w przebiegu pierwotnych i wtórnych zmian zwyrodnieniowych
 • alloplastyki rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych z powodu septycznego i aseptycznego obluzowania komponentów protezy
 • alloplastyki zmian zwyrodnieniowych ręki ( nadgarstka, CMC1)
 • leczenie złamań około protezowych
 • zabiegi artroskopowe stawu kolanowego, w tym rekonstrukcja ACL, artroskopowa naprawa uszkodzeń łąkotek i chrząstki stawowej
 • leczenie operacyjne neuropatii kończyn górnych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego)
 • korekcja deformacji nabytych kończyn (paluch koślawy, palec młotkowaty i młotowaty, paluch sztywny)
 • leczenie operacyjne zaburzeń zrostu kostnego i stawów rzekomych
 • zabiegi korekcyjne i naprawcze w obrębie kończyny górnej (przykurcz Dupuytrena, uszkodzenia ścięgien, gangliony)
 • zaopatrywanie urazowych uszkodzeń tkanek miękkich (mięśni, ścięgien i więzadeł)
 • leczenie zachowawcze i operacyjne infekcji stawów i kości

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jako jedyny ośrodek w Polsce realizuje program rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego zgodnie z zasadami szybkiej ścieżki terapeutycznej Rapid Recovery. Innowacyjne podejście do procesu rehabilitacji sprawia, że powrót do zdrowia jest efektywny, efektowny, ale przede wszystkim bezpieczny i zgodny z zasadami współczesnej wiedzy medycznej. Każdy zabieg operacyjny poprzedzony jest edukacją, a usprawnianie pacjentów rozpoczyna się już w dniu zabiegu. Dzięki zastosowaniu programu, nie tylko osiągamy bardzo dobre wyniki funkcjonalne operowanych stawów, ale również obserwujemy bardzo wysoki poziom zadowolenia pacjentów z całości procesu terapeutycznego.

 

Statystyki oddziału:

 • rocznie w Oddziale leczonych jest ponad 2000 Pacjentów
 • rocznie Oddział wykonuje około 2000 zabiegów, w tym ok 900 alloplastyk
 • ilość łóżek – 30
 • lekarze – 11
 • pielęgniarki – 14
 • personel pomocniczy – 4

 

Odwiedziny w godzinach 14.00-16.00

 1. Odwiedziny nie mogą odbywać się w czasie objawów infekcji (w tym m. in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) u osoby planującej odwiedziny.
 2. Po wejściu na oddział należy zgłosić się do pielęgniarki/położnej.
 3. Odwiedzającego obowiązuje dezynfekcja rąk – przed wejściem/wyjściem do oddziału i/lub sali chorych.
 4. Osoba odwiedzająca nie siada na łóżku chorego.
 5. Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem: przytulania, uścisków, pocałunków.
 6. W przypadku odwiedzin pacjentów izolowanych ze względów epidemiologicznych ustala się indywidualny plan i zasady odwiedzin.
 7. W szczególnych sytuacjach o dłuższym przebywaniu przy pacjencie decyzję podejmuje kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
 8. Zakaz odwiedzin na sali pooperacyjnej w dniu zabiegu.

Zespół

Kierownik Oddziału: 

dr n. med. Paweł Cieśla (specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

Pielęgniarka zarządzająca:

p o Małgorzata Puczydłowska

Kontakt:

Sekretariat: 58 72 60 827

Dyżurka Lekarska: 58 72 60  822

Pielęgniarka Oddziałowa: 58 72 60 824

Dyżurka Pielęgniarek: 58 72 60 823

e-mail: swp.ortopedia@szpitalepomorskie.eu

Kontakt

Kontakt:

Sekretariat: 58 72 60 827

Dyżurka Lekarska: 58 72 60  822

Pielęgniarka Oddziałowa: 58 72 60 824

Dyżurka Pielęgniarek: 58 72 60 823

e-mail: swp.ortopedia@szpitalepomorskie.eu

Kwalifikacje – zapisy do planowanych zabiegów operacyjnych (po uzgodnieniu terminu):

poniedziałek: 10.00 – 13.00

środa: 10.00-13.00

III piętro – gabinet 14