loader image

Centrum Chorób Płuc i Pneumologii Interwencyjnej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Centrum Chorób Płuc i Pneumologii Interwencyjnej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej świadczy specjalistyczne, kompleksowe usługi medyczne, diagnostyczno-lecznicze w pełnym zakresie w dziedzinie chorób układu oddechowego, w tym m.in nowotworów płuc, nowotworów i innych chorób opłucnej, śródpiersia, zapalenia płuc i opłucnej o różnej etiologii (ciężkich i powikłanych), chorób obturacyjnych – astma i POChP (w tym programy lekowe astmy ciężkiej) oraz chorób śródmiąższowych płuc. Oddział specjalizuje się w mało inwazyjnej diagnostyce chorób nowotworowych płuc. Prowadzi kompleksową diagnostykę zaburzeń oddychania w trakcie snu oraz respiratoroterapii nieinwazyjnej. Prowadzi kwalifikacje do domowej wentylacji nieinwazyjnej CPAP. Oddział zintegrowany jest z pracownią badań endoskopowych oraz pracownią badań czynnościowych
W Oddziale prowadzone jest szkolenie przed i podyplomowe: szkolenie stażystów, szkolenie lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc oraz w innych specjalizacjach w ramach stażu z chorób płuc.
Oddział uczestniczy w badaniach klinicznych w zakresie pulmonologii: MAHALE – terapia benralizumabem rozstrzeni oskrzeli, MiSTIC – terapia potrójna vs ICS/LABA w niekontrolowanej astmie.

Procedury/Zabiegi wykonywane w Oddziale:
1. Bronchofiberoskopia z możliwością pobrania wycinków do badania hist-
pat oraz popłuczyn oskrzelowych do badań bakteriologicznych.
2. Wykonywanie płukania oskrzelikowo-pęcherzykowego.
3. EBUS-TBNA – ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa z biopsją w obrębie zmian płucnych i węzłów chłonnych śródpiersia
4. Biopsja skrawkowa (gruboigłowa) przezklatkowa zmian ogniskowych w płucach/opłucnej pod kontrolą TK klatki piersiowej lub USG.
5. Wziewne próby prowokacyjne.
6. Programy lekowe leczenia ciężkiej astmy oskrzelowej eozynofilowej i alergicznej.
7. Punkcja oraz drenaż jamy opłucnowej z pobraniem materiału do badań cytologicznych, laboratoryjnych.
8. Leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową – terapia NIV

Rodzaje wykonywanych badań:
1. Usg klatki piersiowej
2. TK klatki piersiowej
3. Bronchofiberoskopia klasyczna
3. Bronchofiberoskopia z wykonaniem wewnątrzoskrzelowego usg (EBUS)
4. Polisomnografia
5. Kwalifikacja do domowego leczenia CPAP pacjentów z OBS. Miareczkowanie urządzeń CPAP
6. Rozbudowana diagnostyka czynnościowa układu oddechowego – spirometria, bodypletyzmografia
7. Badanie transferu pęcherzykowo-włośniczkowego tlenku węgla (TLCO)
8. Rinomanometria
9. Badanie siły mięśniowej mięśni oddechowych
10. Wziewne próby prowokacyjne

Jak zapisać się na zabieg lub diagnostykę w Oddziale
Proszę zgłosić się z skierowaniem i dostępną dokumentacją (w tym dokumentacją elektroniczną- CD z TK, RTG itp. ) do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc (PN-PT godz. 11-13, gabinet przy wejściu na Oddział) celem kwalifikacji do przyjęcia na Oddział. Poza godzinami pracy IP oraz gdy stan chorego wskazuje na potrzebę nagłej, pilnej pomocy medycznej należy zgłosić się bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Po przeprowadzeniu koniecznej, wstępnej diagnostyki, przyjęcie na Oddział odbywa się w trybie nagłym.
W przypadku pobytów diagnostycznych wyznaczamy termin przyjęcia na oddział w trybie pilnym lub stabilnym.

Wskazówki dla pacjentów do planowanego zabiegu
W dniu wyznaczonego przyjęcia należy zgłosić się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc o godz. 7.00 z skierowaniem. Proszę zabrać dostępną dokumentację medyczną, rano pozostać na czczo (chyba, że zaznaczono inaczej). Decyzje odnośnie ewentualnego, wcześniejszego wstrzymania leków (szcz. leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe) podejmowane są przy kwalifikacji lekarskiej.
Lista badań i konsultacji niezbędnych do planowanego zabiegu
Informacja udzielana jest przy kwalifikacji

Udzielanie informacji dla osób uprawnionych
Informacje dla osób uprawnionych udzielane są telefonicznie pod nr telefonu (58)5727581 (informacja lekarska) i (58)5727586 (inf. pielęgniarska), PN-PT od godz. 13-14 lub osobiście po uzgodnieniu, w sytuacjach nagłych/ zagrożenia życia lub zdrowia na bieżąco

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Krzysztof Bigus – specjalista chorób płuc, alergologii i chorób wewnętrznych

Zastępca Ordynatora:
lek. Joanna Treder – specjalista chorób płuc

Zespół lekarzy:
lek. Seweryn Kobierowski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Małgorzata Mazurkiewicz – specjalista chorób płuc
lek. Rafał Kostrzewski – specjalista chorób płuc
lek. Monika Czerwionke − specjalista chorób wewnętrznych
lek. Maria Sieradzan – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Aleksandra Stasiak – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chorób płuc
lek. Izabela Bujarska – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chorób płuc

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Małgorzata Hir – specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:
lic. Mariola Bark – specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego

Ordynator: 58 57 27 580
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 583
Dyżurka lekarska: 58 57 27 581
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 586
Izba przyjęć: 58 57 27 587
Gabinet Zabiegowy 58 57 27 585

Gabinet Bronchoskopii i Spirometrii 58 57 27 588