loader image

Oddział Chorób Płuc

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego.

2. Diagnostyka realizowana w oddziale obejmuje: diagnostykę guzów płuc i diagnostykę chorób płuc.

3. W oddziale prowadzone jest leczenie zachowawcze : zapaleń płuc, astmy oskrzelowej, przewlekłych zapaleń oskrzeli, odmy opłucnowej, chorób śródmiąższowych płuc, chorób opłucnej.

4. Odział prowadzi terapię biologiczną astmy oskrzelowej. Prowadzone jest leczenie preparatami: Mepolizumab, benrazimumab, omalizumab.

5. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

–  konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
–  prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
–  organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
–  współpracę z Kliniką Torakochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
–  zapewnienie pacjentom Oddziału Chorób Płuc całodobowej opieki lekarskiej  i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
–  nadzór merytoryczny nad Pracownią Bronchoskopii  i Pracownią Spirometrii;

 

 

W strukturze organizacyjnej Oddziału Chorób Płuc funkcjonują:

–  Pracownia Bronchoskopii
–  Pracownia Spirometrii

 

Pracownia Bronchoskopii realizuje świadczenia diagnostyczne w zakresie układu oddechowego:

–  pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, w szczególności w Oddziale Chorób Płuc oraz
–  pacjentów innych podmiotów – w oparciu o zawarte umowy.

Zakres badań diagnostycznych Pracowni obejmuje:

–  ocenę endoskopową tchawicy i drzewa oskrzelowego;
–  pobieranie wycinków zmian patologicznych do oceny histopatologicznej;
–  pobieranie popłuczyn oskrzelowych do diagnostyki bakteriologicznej.

 

Pracownia Spirometrii realizuje świadczenia diagnostyczne w zakresie układu oddechowego:

–  pacjentom hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności w Oddziale Chorób Płuc,
–  pacjentom innych podmiotów – w oparciu o zawarte umowy,
–  pacjentom ambulatoryjnym ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz
–  pacjentom ze skierowaniami z gabinetów prywatnych oraz  bezpośrednio na życzenie pacjenta – odpłatnie, wg aktualnego cennika Spółki.

Zakres badań diagnostycznych Pracowni obejmuje:

–  ocenę parametrów objętościowych układu oddechowego;
–  wykonanie badań dynamicznych układu oddechowego;
–  ocenę podatności rozkurczowej drzewa oskrzelowego.

Ordynator: lek. Tadeusz Krawczyk – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc   

Zastępca Ordynatora: lek. Joanna Treder – specjalista chorób płuc   

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Hir – specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: lic. Mariola Bark – specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego

Zespół lekarzy:

dr n.med. Krzysztof Bigus – specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog

lek. Seweryn Kobierowski – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Małgorzata Mazurkiewicz – specjalista chorób płuc

lek. Monika Czerwionke − specjalista chorób wewnętrznych

Młodsi Asystenci:

lek. Rafał Kostrzewski

Lek. Izabela Bujarska

Zespół pielęgniarek:

Wiesława Bogucka

Aniela Chmielewska

Marzena Gryczewska

Alicja Hebel

Maria Jakubowska

Barbara Klein

mgr Małgorzata Kluza – specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego

Krystyna Lezner

Danuta Mackiewicz

lic. Krystyna Nowotniak

lic. Alicja Pieper

Bogumiła Rolbiecka

Katarzyna Stodolska

Bożena Więcek

Ordynator: 58 57 27 580
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 583
Dyżurka lekarska: 58 57 27 581
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 586
Izba przyjęć: 58 57 27 587
Dla Pacjentów: 58 57 27 585
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST