loader image

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Geriatrii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Podstawowym zadaniem oddziału jest prowadzenie diagnostyki i leczenie zachowawcze w szczególności w zakresie:

– gastroenterologii – choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy, wątroby i dróg żółciowych, trzustki, jelita cienkiego i grubego wraz z odbytnicą;
– niezakaźnych schorzeń płuc – POChP, astma, zapalenia płuc;
– chorób układu sercowo – naczyniowego:  niewydolność serca prawokomorowa, zatorowość płucna, serce płucne;
– chorób endokrynologicznych, głównie cukrzycy i jej powikłań;
– chorób nerek, w tym leczenie powikłań chorych dializowanych, włączania chorych do leczenia nerkozastępczego, leczenie ciężkich schorzeń układu moczowego w tym urosepsy, leczenie zaostrzeń niewydolności nerek;
– schorzeń hematologicznych – leczenie krwią niedokrwistości wtórnych, diagnostyka i leczenie chorób krwi;
– schorzeń onkologicznych – diagnostyka chorób nowotworowych w szczególności układu pokarmowego i krwiotwórczego, leczenie powikłań chemioterapii;
– leczenia chorób występujących u ludzi starszych („wielochorobowość” ),uśmierzanie objawów somatycznych, wsparcie psychiczne, edukacja rodziny i opiekunów.

2. Diagnostyka w oddziale realizowana jest w szczególności w oparciu o badania laboratoryjne, mikrobiologiczne obrazowe i endoskopowe – przewodu pokarmowego i układu oddechowego.

3. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– zapewnienie pacjentom Oddziału Chorób Wewnętrznych całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
– nadzór merytoryczny nad Pracownią Endoskopii;
– zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Gastroenterologiczną i Poradnią Chorób Wewnętrznych.

 

W strukturze organizacyjnej Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Geriatrii funkcjonuje Pracownia Endoskopii.

Ordynator: dr n.med. Małgorzata Wójcik-Stasiak − specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy

Zastępca Ordynatora: lek. Ewa Studańska − specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Szymkowiak

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: lic. Dorota Mielke-Wicke 

Ordynator: 58 57 27 440
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 443
Dyżurka lekarska: 58 57 27 441/541
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 445/545
Dla Pacjentów: 58 57 27 446
Sekretariat oddziałowy: 58 57 27 444/544