loader image

Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Chorób Wewnętrznych  specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych i diagnostyce onkologicznej. Oddział posiada 22 łóżka szpitalne, dysponuje mobilnym aparatem do badań USG i RTG, defibrylatorem, kardiomonitorami, pompami infuzyjnymi i pompami do żywienia.

W oddziale wykonywane są następujące zabiegi i badania diagnostyczne:  pobranie krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, biopsja szpiku kostnego, biopsja narządów wewnętrznych pod TK, badania rtg, badania endoskopowe gastroskopia, kolonoskopia z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,   oraz zabiegi lecznicze: upust płynu z jamy otrzewnej, upust płynu z jamy opłucnej, upust krwi, transfuzje krwi, zakładanie zgłębnika do żywienia dojelitowego, żywienie pozajelitowe.

Lekarze oddziału oprócz leczenia naszych pacjentów udzielają konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych  oraz prowadzą leczenie żywieniowe u pacjentów z innych oddziałów szpitala.

W zespole pracuje 17 pielęgniarek i 6 opiekunek medycznych.

Pacjenci chorzy na cukrzycę oraz ich rodziny i opiekunowie są edukowani przez pielęgniarki w zakresie profilaktyki powikłań cukrzycy, kontroli glikemii, hipo i hiperglikemii, diety, stylu życia,  profilaktyki stopy cukrzycowej i podawania podskórnie insuliny.

ZESPÓŁ

Kierownik Oddziału        

Jacek Stefaniuk: Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista medycyny pracy, Lekarz transfuzjolog

 

Lekarze

Roksana Dorantowicz-Jezierska: Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista nefrologii

Joanna Luks- Bednarczuk: Specjalista chorób wewnętrznych

Anna Habasińska: Specjalista chorób wewnętrznych

Dariusz Krajewski: Specjalista kardiologii

 

Pielęgniarka zarządzająca
Anna Saniewska : mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

 
Sekretarki
Patrycja Wrzosek
Ewa Voznyuk

Pracownik administracyjno –gospodarczy
Danuta Jelińska

Kontakt

Pielęgniarka oddziałowa
(58) 72 60 130

Sekretariat
Tel/fax: (58) 72 60 432

Dyżurka lekarska
(58) 72 60 225
(58) 72 60 319

Punk pielęgniarski I piętro:
(58) 72 60 226

Punkt pielęgniarski II piętro:
(58) 72 60 590