loader image

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM OBSERWACYJNO-ZAKAŹNYM I LECZENIA NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Informacji o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego z powodu COVID -19, udziela lekarz po uzyskaniu od osoby dzwoniącej nr PESEL pacjenta i weryfikacji dokumentacji medycznej pod kątem osób wskazanych przez pacjenta do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia ( w godz. 12.00-14.00).

Zespół

Kierownik Oddziału:

lek. med. Małgorzata Świderska-Adamczewska

Pielęgniarka Oddziałowa:

Anna Kot

Kontakt

Dyżurka pielęgniarska:

tel. (58) 72 60 545

Dyżurka lekarska:

tel. (58) 72 60 546

Dyżurka lekarska po godzinie 15.30:

tel. (58) 72 60 547

Lokalizacja