loader image

ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

Oddział

ODDZIAŁ WSTRZYMUJE PRZYJĘCIA PACJENTÓW DO 31.08.2022.

Informacji o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego z powodu COVID -19, udziela lekarz po uzyskaniu od osoby dzwoniącej nr PESEL pacjenta i weryfikacji dokumentacji medycznej pod kątem osób wskazanych przez pacjenta do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia:

I Oddział Zakaźny – nr tel. (58) 341 40 41 w. 238, 303 (w godz. 13.00-15.00)

W Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na każdym piętrze przed oddziałem znajdują się specjalne regały, gdzie można pozostawić żywność i rzeczy osobiste dla pacjentów. Rzeczy są odbierane przez opiekunów medycznych, żołnierzy i personel pielęgniarski, a następnie przekazywany pacjentom.

Wszystkie przesyłki muszą być opisane:

  1. Nazwa Oddziału i piętro na którym przebywa Pacjent
  2. Imię i nazwisko Pacjenta
  3. Data urodzenia Pacjenta

Zespół

Kierownik Oddziału:

lek. med. Piotr Kołaczyk

Pielęgniarka Oddziałowa:

Aldona Kaizer

Dla Pacjentów

Kontakt

Dyżurka lekarska:

tel. (58) 341 40 41 w. 238

Dyżurka pielęgniarska:

tel. (58) 341 40 41 w. 239

Lokalizacja