loader image

Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej jest integralną częścią Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń, a jego podstawową rolą jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia. Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz leczniczy, w tym w 2 stacjonarne angiografy cyfrowe. Dysponuje 32 łóżkami, z których 20 podlega stałemu monitorowaniu. Składa się z dwóch głównych części:

 

A. Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej – 8 stanowisk wysokospecjalistycznego nadzoru kardiologicznego, w tym 1 stanowisko przygotowane dla potrzeb hipotermii terapeutycznej

B. Oddział Ogólny – 24 łóżka (3 sale 2-osobowe, 6 sal 3-osobowych)

Strukturę Oddziału uzupełniają liczne pracownie diagnostyczne i zabiegowe:

  • Pracownia Elektrokardiografii i Testów Wysiłkowych, w której wykonywane są badania EKG, testy  wysiłkowe, testy ergospirometryczne, badania holterowskie (RR, ekg) oraz testy pochyleniowe z diagnostyką omdleń.

 

  • Pracownia Echokardiografii, w której wykonywane są badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe, echokardiograficzne testy obciążeniowe (dobutaminowe), a także badania z zakresu ultrasonografii dopplerowskiej naczyń. Oddział posiada na wyposażeniu 3 aparaty do echokardiografii, w tym z głowicą przezprzełykową 3D.

 

  • Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca, w której wykonywane są zabiegi implantacji urządzeń wszczepialnych (stymulatory, kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronizujące), oraz w której prowadzona jest diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca i wykonywane są ablacje substratu arytmii, w tym także krioablacje migotania przedsionków.

 

  • Pracownia Radiologii Zabiegowej, w której prowadzona jest diagnostyka inwazyjna (wenografia, angiografia) i przezskórne zabiegi naprawcze naczyń obwodowych. Dodatkowo w tej pracowni wykonywane są zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka oraz zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (PFO, ASD).

 

  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, w której wykonywane są zabiegi z zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej (koronarografia, koronaroplastyka, rotablacja), w tym zabiegi naprawcze w zawale serca. Pracownia dysponuje wyposażeniem pozwalającym między innymi na szczegółową diagnostykę wewnątrzwieńcową (FFR, IVUS, OCT) i wspomaganie hemodynamiczne krążenia (IABP). W ramach tej pracowni wykonujemy także zabiegi przezskórnej walwuloplastyki mitralnej i aortalnej.

 

Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej ściśle współpracuje z pozostałymi jednostkami wchodzącymi w skład Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń, w tym z przyszpitalną Poradnią Kardiologiczną, Poradnią Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Defibrylatorów, Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, a także z Oddziałem Kardiochirurgii.

Ordynator:

dr hab.n.med. Marek Szołkiewicz – specjalista kardiolog, angiolog, nefrolog

Zastępca Ordynatora:

dr n.med. Janina Toboła-Karaś – specjalista kardiolog

Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej:

dr n.med. Łukasz Lewicki – specjalista kardiolog

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Ewa Kurek – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

mg. Janina Turska – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Pielęgniarka koordynująca Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej:

mgr Urszula Cymanowska – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

 

Zespół lekarzy:

dr n.med. Marek Piepiorka – specjalista kardiolog

lek.med. Sebastian Liedtke – specjalista kardiolog

lek.med. Roman Moroz – specjalista kardiolog

lek.med. Adam Priebe – specjalista kardiolog

lek.med. Krzysztof Pawłowski – specjalista kardiolog

lek.med. Oskar Grzeszewski – specjalista kardiolog

lek.med. Maciej Karwowski – specjalista kardiolog

 

Rezydenci:

lek.med. Aleksandra Topp-Zielińska

lek.med. Beata Ceynowa-Sielawko

lek.med. Iwona Lesner

lek.med. Jędrzej Michalik

lek.med. Emilia Wojciechowska-Szawczukiewicz

lek.med. Jakub Kiedrzyn

lek.med. Adrian Kot

Sekretariat, tel: 58 5727 434; fax: 58 5727 878

Ordynator Oddziału, tel: 58 5727 430

Pielęgniarka Oddziałowa, tel: 58 5727 433

Dyżurka Lekarska 1, tel: 58 5727 431

Dyżurka Lekarska 2, tel: 58 5727 438

Dyżurka Lekarska Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, tel: 58 5727 891

Dyżurka Pielęgniarek, tel: 58 5727 435

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, tel: 58 5727 436

Pracownia Elektrokardiografii i Prób Wysiłkowych, tel: 58 5727 439

Pracownia Echokardiografii, tel: 58 5727 432

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, tel: 58 5727 893

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca, tel: 58 5727 870

Pracownia Radiologii Zabiegowej, tel: 58 5727 870

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST