loader image

Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej jest integralną częścią Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń, którego podstawową rolą jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia. Centrum jest zlokalizowane w specjalnie dla tego celu wybudowanym budynku i jest wyposażone w ultranowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz leczniczy. W jego zasobach są między innymi 4 stacjonarne angiografy cyfrowe, w tym jeden w ramach sali hybrydowej. Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej dysponuje 40 łóżkami, z których 29 podlega stałemu monitorowaniu. Składa się z dwóch głównych części:

A. Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej– 10 stanowisk wysokospecjalistycznego nadzoru kardiologicznego, w tym 2 stanowiska izolowane

B. Oddział Ogólny– 30 łóżek (2 sale 1-osobowe, 2 sale 2-osobowe, 8 sal 3-osobowych); każda sala z niezależnym węzłem sanitarnym

Strukturę Oddziału uzupełniają liczne pracownie diagnostyczne i zabiegowe:

  • Pracownia Elektrokardiografii i Testów Wysiłkowych, w której wykonywane są badania EKG, testy wysiłkowe oraz testy ergospirometryczne.
  • Pracownia Badań Holterowskich i Diagnostyki Omdleń, w której wykonywane są badania holterowskie (RR, ekg) oraz testy pochyleniowe.
  • Pracownia Echokardiografii, w której wykonywane są badania echokardiograficzne, przezklatkowe i przezprzełykowe, echokardiograficzne testy obciążeniowe, a także badania z zakresu ultrasonografii dopplerowskiej naczyń. Oddział posiada na wyposażeniu 4 aparaty do echokardiografii, w tym 2 z głowicą przezprzełykową i obrazowaniem 3D.
  • Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca, w której wykonywane są zabiegi implantacji i ekstrakcji urządzeń wszczepialnych (stymulatory, w tym bezelektrodowe, klasyczne i całkowicie podskórne kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronizujące), oraz w której prowadzona jest diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca i wykonywane są ablacje substratu arytmii, w tym także krioablacje migotania przedsionków.
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej, w której prowadzona jest diagnostyka inwazyjna (wenografia, angiografia) i przezskórne zabiegi naprawcze naczyń obwodowych, w tym także zabiegi trombektomii mózgowej u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Dodatkowo w tej pracowni wykonywane są przezskórne zabiegi strukturalne serca, w tym zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka i ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (PFO, ASD), a także zabiegi zastawkowe (TAVI, MitraClip, walwuloplastyka). Pracownia dysponuje systemem ochrony radiologicznej ZeroGravity.
  • Pracownia Kardiologii Interwencyjnej, w której wykonywane są przede wszystkim zabiegi z zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej (koronarografia, koronaroplastyka), w tym zabiegi naprawcze w zawale serca. Pracownia dysponuje wyposażeniem pozwalającym między innymi na szczegółową diagnostykę wewnątrzwieńcową (FFR, IVUS, OCT), każdą formę aterektomii (rotablacja, litotrypsja, orbitalna) oraz niezbędne wspomaganie hemodynamiczne krążenia (IABP, Impella).

Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej ściśle współpracuje z pozostałymi jednostkami wchodzącymi w skład Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń, w tym z Oddziałem Kardiochirurgii, Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, przyszpitalną Poradnią Kardiologiczną oraz Poradnią Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Defibrylatorów.

Ordynator:

dr hab.n.med. Marek Szołkiewicz – specjalista kardiolog, angiolog, nefrolog

Zastępca Ordynatora:

dr n.med. Beata Ceynowa-Sielawko – specjalista kardiolog

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Ewa Kurek – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

mgr Janina Turska – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Pielęgniarka koordynująca Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej:

mgr Urszula Cymanowska – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

 

Zespół lekarzy:

dr hab.n.med. Łukasz Lewicki – specjalista kardiolog; kierownik Pracowni Kardiologii Interwencyjnej

prof.dr hab.n.med. Marek Koziński – specjalista kardiolog, angiolog

lek.med. Sebastian Liedtke – specjalista kardiolog; kierownik Pracowni Echokardiografii

lek.med. Roman Moroz – specjalista kardiolog; kierownik Pracowni Elektroterapii

lek.med. Adam Priebe – specjalista kardiolog; kierownik Pracowni Elektrofizjologii

lek.med. Krzysztof Pawłowski – specjalista kardiolog; kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej

dr n.med. Marek Piepiorka – specjalista kardiolog

lek.med. Jędrzej Michalik – specjalista kardiolog

lek.med. Oskar Grzeszewski – specjalista kardiolog

lek.med. Maciej Karwowski – specjalista kardiolog

lek.med. Michał Sulkowski – specjalista kardiolog

lek.med. Monika Olczyk – specjalista chorób wewnętrznych

 

Rezydenci:

lek.med. Anna Michnikowska

lek.med. Jonasz Kozielski

lek.med. Anna Nagórka-Bolek

lek.med. Marta Reszka

lek.med. Adrian Klatt

lek.med. Adam Banasiak

lek.med. Aleksandra Klaus

lek.med. Klaudia Kowalska

lek.med. Dominika Reszka-Korczyńska

lek.med. Eugenia Romanowska

Ordynator, tel: 58 5727 950

Sekretariat, tel: 58 5727 951

Pielęgniarka Oddziałowa, tel: 58 5727 952

Punkt Pielęgniarski- Strefa Przyjęć, tel: 58 5727 961

Oddział INK (Intensywnej Terapii Kardiologicznej), tel: 58 5727 959

Kierownik Pracowni Kardiologii Interwencyjnej, tel: 58 5727 960

Pracownia Kardiologii Interwencyjnej: tel: 58 5727 966

Pracownia EKG i Testów Wysiłkowych, tel: 58 5727 967

Pracownia Echokardiografii, tel: 58 5727 968

Pracownia Elektrofizjologii, tel: 58 5727 964

Pracownia Radiologii Zabiegowej, tel: 58 5727 965

Pracownia Badań Holterowskich, tel: 58 5727 969