loader image

Oddział Nefrologii

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Nefrologii specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób nerek.

W oddziale hospitalizowani są pacjenci zarówno z nefropatiami pierwotnymi jak i wtórnymi – zwłaszcza w przebiegu chorób metabolicznych, jak nefropatia cukrzycowa oraz w przebiegu hematologicznych, jak nefropatia szpiczakowa. Hospitalizowani są także pacjenci z zaburzeniami elektrolitowymi wynikającymi z wrodzonych i nabytych zaburzeń funkcji cewek nerkowych.
W oddziale istnieje pełna możliwość wykonywania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej chorób nerek. Pacjenci wymagający wykonania biopsji nerek kierowani są do Kliniki Nefrologii w Gdańsku.
Duża grupę chorych hospitalizowanych stanowią pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek, zarówno w okresie przed rozpoczęciem leczenia nerkozastępczego, jak i chorzy dializowani otrzewnowo lub hemodializowani. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek kwalifikowani są do leczenia nerkozastępczego, przeprowadzana jest edukacja dotycząca rodzajów leczenia nerkozastępczego. We współpracy z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii zakładane są cewniki tunelizowane do dializ.
W oddziale wykonywane są także badania diagnostyczne w celu kwalifikacji chorych do zabiegu przeszczepienia nerki.
Chorzy przewlekle dializowani hospitalizowani są również z powodu powikłań, takich jak niedokrwistość, powikłania infekcyjne i zaburzenia układu krążenia.

Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Nefrologiczną i Stacją Dializ, znajdującą się na terenie szpitala.

Lekarz oddziału udziela konsultacji w zakresie chorób nerek. Oddział posiada 4 łóżka szpitalne, dysponuje defibrylatorem, kardiomonitorem i pompami infuzyjnymi.

Zespół

Kierownik Oddziału

dr n. med. Wojciech Wołyniec spec. chorób wewnętrznych – Nefrolog
e-mail: wwolyniec@szpitalepomorskie.eu

tel: 58 72 60 490

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Aneta Piotrowicz-Lisiak spec. piel. zachowawczego
e-mail: alisiak@szpitalepomorskie.eu

tel: 58 72 60 396

Pielęgniarki:

Julia Kędzierzawska

Małgorzata Pstrągowska

Barbara Nichczyńska

Wiesława Gałęziewska

tel: 58 72 60 396

Kontakt

Dyżurka Lekarska tel: 58 72 60 490

Dyżurka pielęgniarska tel: 58 72 60 396

Lokalizacja

Budynek nr 9 piętro I

Informacja

Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Nefrologiczną i Stacją Dializ, znajdującą się na terenie szpitala  budynek nr 27 – NZOZ DIAVERUM, tel. 586222347, tel. całodobowy 606 176 414. Godziny otwarcia: wtorek-czwartek 8.00-14.00, środa 14.00-18.00