loader image

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Podstawowym zadaniem oddziału jest opieka nad noworodkiem urodzonym w Szpitalu, jak również poza Szpitalem, fizjologicznym oraz patologicznym – w zakresie świadczeń oddziału neonatologii tzw. II poziomu referencyjnego.

2. W odniesieniu do noworodka fizjologicznego:

– badanie lekarskie noworodka ( do 12 godzin od urodzenia);
– wykonanie obowiązkowych czynności profilaktycznych;
– wykonanie obowiązkowych badań przesiewowych oraz zalecanych badań przesiewowych;
– przeprowadzanie badań lekarskich noworodka w trakcie pobytu w Oddziale Położniczym – minimum 1 raz na dobę;
– sporządzenie i wydanie przedstawicielom ustawowym noworodka dokumentacji noworodka określonej przepisami  o aktach stanu cywilnego oraz książeczki zdrowia dziecka, karty informacyjnej leczenia    szpitalnego.

3. W odniesieniu do noworodka patologicznego niezbędnym jest:

– obecność lekarza neonatologa przy każdym porodzie zagrożonym patologią noworodka;
– podjęcie w razie konieczności zabiegów resuscytacyjnych;
– przekazanie noworodka do odcinka Intensywnej Terapii Noworodka.

4. W zakresie świadczeń realizowanych w oddziale neonatologii w odniesieniu do noworodków patologicznych prowadzi się w szczególności:

– intensywną terapię oddechową ( respiratoroterapia, CPAP, tlenoterapia ) u wcześniaków z wagą urodzeniową powyżej 1000g, noworodków urodzonych w zamartwicy, noworodków z infekcjami, wadami wrodzonymi i niektórymi metabolicznymi;
– antybiotykoterapię i leczenie preparatami krwi;

– fototerapię;
– diagnostykę chorób okresu noworodkowego: laboratoryjną, mikrobiologiczną i radiologiczną (rtg, TK);
– żywienie pozajelitowe;
– współpracę z oddziałami neonatologii tzw. III poziomu referencyjnego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku oraz Kliniką Neonatologii  UCK w Gdańsku;

– współpracę z oddziałami neonatologii tzw. I poziomu referencyjnego – dalsza diagnostyka i leczenie noworodków przekazanych z oddziałów z niższego stopnia referencyjności

– współpracę z innymi wysokospecjalistycznymi klinikami: Klinika Kardiologii Dziecięcej, Klinika Urologii i Chirurgii Dziecięcej – Szpital Copernicus w Gdańsku, Klinika Nefrologii i Nadciśnienia tętniczego u dzieci – UCK Gdańsk, Klinika Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii UCK Gdańsk, Oddział patologii Wieku Niemowlęcego Kliniki Pediatrii UCK  Gdańsk.

5. Zadania Oddziału  obejmują ponadto:

– konsultacje, w szczególności w Oddziale Chirurgii Dziecięcej;
– realizację zadań wynikających z posiadania Certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, w szczególności realizację „10 kroków do udanego karmienia piersią”;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Neonatologiczną;
– zapewnienie pacjentom Oddziału Neonatologii całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

Ordynator: lek. Ewa Michalik – specjalista neonatolog

Położna Oddziałowa: mgr Aneta Kunz – specjalista pielęgniarstwo neonatologiczne

 

Zespół lekarzy:

dr n. med. Marta Buraczewska – specjalista pediatra, specjalista neonatolog

lek. Karolina Filipczyk – specjalista neonatolog

lek. Olga Gapska – specjalista neonatolog

lek. Paulina Samusik – specjalista neonatolog

lek. Patrycja Wieczorek – rezydent w trakcie specjalizacji z neonatologii

lek. Amelia Wawer – rezydent w trakcie specjalizacji z neonatologii

 

Lekarze dyżurujący:

lek. Hanna Krawczyk – specjalista neonatolog

lek. Anna Sziller – w trakcie specjalizacji z neonatologii

 

Zespół pielęgniarek/położnych:

lic. Violetta Bach

Barbara Belter

Anna Formela

Sławomira Gołuchowska

lic. Adriana Legat

Mirosława Herta

Grażyna Kersten

lic. Brygida Krzyżanowska-Szreder

lic. Natalia Staszewska

Grażyna Kwidzińska

Małgorzata Matysiak

Lidia Nowak

Małgorzata Olejnik

Hanna Ptasińska

Lucyna Skrzypkowska

Beata Skrzypczak

Gabriela Szelągowska

Ordynator: 58 57 27 510
Położna Oddziałowa / Sekretariat: 58 57 27 513
Dyżurka lekarska: 58 57 27 511
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 515
Dla Rodziców Pacjentów: 58 57 27 516
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST