loader image

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

O ODDZIALE

Oddział II stopnia w systemie opieki perinatalnej.

Posiada łącznie 35 miejsc w dwóch Odcinkach:

 

  1. 1. Odcinek Położniczo-Noworodkowy w systemie rooming-in ( matka z dzieckiem) – 28 miejsc, w którym przebywają w nieprzerwanym kontakcie od narodzin do wypisu zdrowe noworodki z matkami. Standardem jest naturalny kontakt „ skóra do skóry” przez 2 godziny w Sali Porodowej, następnie pobyt w sali 1, 2-osobowej w Odcinku Położniczym. W tym okresie u dziecka wykonuje się procedury zgodne z aktualnym standardem opieki okołoporodowej. W przypadku konieczności zastosowania krótkotrwałej fototerapii z powodu żółtaczki fizjologicznej nasilonej lub przedłużonej, stosowana jest ona w sali przy matce przy użyciu lampy łóżeczkowej. Wypis jest możliwy po 48 godzinach.

 

  1. 2. Odcinek Intensywnej Terapii Noworodka: 9 miejsc , w tym :

* 3 stanowiska intensywnej terapii (ciężko chore noworodki wymagające nadzoru i leczenia  krążeniowo-oddechowego)

* 3 stanowiska opieki pośredniej (dalsze leczenie noworodków po zakończeniu intensywnej terapii)

* 3 stanowiska opieki ciągłej (wzmożona opieka lekarsko-pielęgniarska nad noworodkami po zakończonym stosowaniu intensywnej terapii)

Przebywają tu urodzone w szpitalu lub przyjęte z ośrodków I stopnia opieki perinatalnej wcześniaki a także noworodki donoszone wymagające nadzoru/obserwacji, diagnostyki, leczenia.

Oddział zapewnia opiekę/leczenie wcześniaków urodzonych od 30 tygodnia ciąży oraz  noworodków donoszonych, u których w momencie porodu bądź w kolejnych godzinach życia wystąpiły nieprawidłowości wymagające diagnostyki i leczenia. Wcześniaki urodzone poniżej 30 tyg. ciąży/ z masą ciała poniżej 1200 g, przekazywane są Karetką N do Oddziału III stopnia po  zastosowaniu niezbędnych procedur stabilizujących ich stan kliniczny.

 

LECZENIE obejmuje:

– zaburzenia oddychania wynikające z wcześniactwa bądź innej przyczyny okołoporodowej, w tym wymagające mechanicznej wentylacji, podania surfaktantu, wspomagania oddychania metodą CPAP

– zaburzenia odżywiania wymagające żywienia pozajelitowego

– infekcje wrodzone (w tym zakażenia uogólnione)

– diagnostyka wad wrodzonych (w tym wady serca, przewodu pokarmowego, układu    moczowego, układu kostno-stawowego)

– diagnostyka wstępna zaburzeń metabolicznych

– diagnostyka wstępna zaburzeń krążenia, zaburzeń rytmu serca

-okołoporodowe zaburzenia hematologiczne wymagające transfuzji krwi/preparatów krwiopochodnych

– żółtaczka lub niedokrwistość w przebiegu konfliktu serologicznego wymagająca transfuzji uzupełniającej bądź transfuzji wymiennej krwi

 

PROCEDURY stosowane w Oddziale:

– mechaniczna wentylacja ( respirator)

– dotchawicze podanie surfaktantu

– wsparcie oddechowe metodą CPAP IF

– całkowite żywienie pozajelitowe

– fototerapia

– antybiotykoterapia , stosowanie immunoglobulin

– transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych

– Echo serca – wykonywane przez lekarza neonatologa

– USG mózgowia , jamy brzusznej, płuc – wykonywane przez lekarza neonatologa

– zabieg podcięcia wędzidełka podjęzykowego – wykonywany przez lekarza neonatologa

 

W Oddziale lekarze neonatolodzy wykonują zabieg podcięcia wędzidełka podjęzykowego w przypadku jego skrócenia i wynikających z tego zaburzeń ssania (procedura ta stosowana jest za zgodą matki , po przeprowadzonej przez lekarza kwalifikacji wg skali Hazelbaker/Amir)

 

Od 2000 r. Oddział posiada tytuł „ Szpital Przyjazny Dziecku”.  Kolejne certyfikacje (co 2-3 lata) przeszedł pozytywnie, spełniając zasady „10 Kroków do udanego karmienia piersią”. W Oddziale pracuje położna laktacyjna – edukator d.s. wspierania karmienia piersią  nadzorująca proces karmienia dziecka od urodzenia do wypisu.

W ramach Oddziału funkcjonuje Poradnia Laktacyjna, w której położne laktacyjne udzielają porad   matkom, u których pojawiają się problemy w karmieniu piersią  po wyjściu do domu. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-13.00 – wizyta umawiana telefonicznie.

 

Przy Oddziale funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Neonatologiczna, w której opiekę otrzymują noworodki donoszone do 4 tygodnia ich życia oraz wcześniaki do ukończenia 1 roku życia (w zależności od  ich potrzeb zdrowotnych). Opieką w Poradni objęte są wszystkie noworodki i wcześniaki leczone w Oddziale (opieka poszpitalna) oraz dzieci z problemami neonatologicznymi kierowane przez lekarzy pediatrów z Poradni Rejonowych. Wizyta w Poradni jest możliwa ze skierowaniem – po wcześniejszej  rejestracji telefonicznej.

 

Oddział uczestniczy w ogólnopolskim Programie Lekowym : ”Profilaktyka zakażeń RSV”. Do podania preparatu Synagis kwalifikowane są wcześniaki urodzone do 32 tygodnia ciąży. Preparat podawany jest 1x w miesiącu w okresie jesienno-zimowym (minimum 3, maksimum 5 dawek). Jest to metoda zapobiegania poważnym dla zdrowia wcześniaków zakażeniom wirusem RS.

PERSONEL

Ordynator Oddziału:                   lek. Ewa Michalik pediatra specjalista neonatolog

Z-ca Ordynatora :                       dr med. Marta Buraczewska specjalista pediatra, neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa:          mgr położnictwa Aneta Kunz  specj. piel. neonatologicznego

PREZENTACJA

Poniżej znajdą Państwo informacje  na temat Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

KONTAKT

TELEFONY :

Sekretariat:
58 57 27 513

Oddział:
58 57 27 515

Poradnia Neonatologiczna:
58 57 27 518   –  rejestracja: 58 57 27 511

Poradnia Laktacyjna – rejestracja:
58 57 27 415 / 724 227 861

Kontakt/ uzyskiwanie informacji- lekarze neonatolodzy:
58 57 27 511

Ordynator:
58 57 27 510