loader image

Oddział Neurologiczny i Udarowy

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

Kompleksowe leczenie udarów mózgu, w tym leczenie trombolityczne.
Leczenie i diagnostyka chorób neurologicznych (m.in. chorób zwyrodnieniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego, bólu głowy, padaczki, guzów Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Wyposażenie oddziału:

  • pracownia EEG
  • pracownia dopplerowska
  • w oddziale udarowym pięć stanowisk intensywnej opieki medycznej (kardiomonitory)
  • Holter- EEG
  • Holter-RR

 

Podstawy przyjęcia na oddział:

TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są na Oddział przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wypisy w Oddziale:

Codziennie między godz. 13:00-14:00

Zespół

Kierownik:

lek. med. Agata Tomczak
(specjalista neurologii)

Z-ca Kierownika:

lek. Beata Szczygielska-Smela

Pielęgniarka zarządzająca:

mgr Monika Brzeszczyńska

Kontakt

Sekretariat: 58 72 60 813

Dyżurka Lekarzy: 58 72 60 811/ 815

Dyżurka Pielęgniarek: 58 72 60 814

Sala Udarowa: 58 72 60 819

e-mail: swp.neurologia@szpitalepomorskie.eu