loader image

Oddział Neurologiczny i Udarowy

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

1.Kompleksowe leczenie udarów mózgu, w tym leczenie trombolityczne oraz kwalifikację do trombektomii mechanicznej. Leczenie obejmuje również wczesną rehabilitację poudarową, terapię logopedyczną oraz neuropsychologiczną.

  1. Leczenie i diagnostyka chorób neurologicznych: chorób neurozwyrodnieniowych, bólów głowy, padaczki, chorób demielinizacyjnych, chorób zapalnych układu nerwowego

Oddział prowadzi programy lekowe NFZ

  1. Leczenia stwardnienia rozsianego
  2. Leczenia toksyną botulinową spastyczności poudarowej, pourazowej oraz w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego ( u pacjentów dorosłych )
  3. Leczenia toksyną botulinową dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

Wyposażenie oddziału:

  • pracownia EEG
  • pracownia elektrofizjologii ( badania EMG/ENG )
  • pracownia dopplerowska
  • w oddziale udarowym pięć stanowisk intensywnej opieki medycznej
  • Holter- EEG
  • Holter-RR

 

 

Podstawy przyjęcia na oddział:

TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są na Oddział przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wypisy w Oddziale:

Codziennie między godz. 13:00-14:00

Zespół

Kierownik Oddziału Udarowego i Oddziału Neurologii :

lek. med. Agata Tomczak
(specjalista neurologii)

Z-ca Kierownika Oddziału Udarowego i Oddziału Neurologii :

lek. Beata Szczygielska-Smela

Pielęgniarka zarządzająca:

mgr Monika Brzeszczyńska

Kontakt

Sekretariat: 58 72 60 813

Dyżurka Lekarzy: 58 72 60 811/ 815

Dyżurka Pielęgniarek: 58 72 60 814

Sala Udarowa: 58 72 60 819

e-mail: swp.neurologia@szpitalepomorskie.eu