loader image

Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Zadania Oddziału Neurologii obejmują w szczególności:

– diagnostykę i leczenie chorób demielinizacyjnych;
– diagnostykę i leczenie padaczki (EEG, video EEG);
– diagnostykę procesów zapalnych układu nerwowego (ENG, EMG, próba miasteniczna, badanie PMR) i ewentualne leczenie;
– diagnostykę procesów rozrostowych i infekcyjnych zapaleń OUN;
– diagnostykę i leczenie chorych z innymi schorzeniami neurologicznymi nie poddającymi się leczeniu w warunkach ambulatoryjnych;
– możliwość rehabilitacji neurologicznej  po zakończonej hospitalizacji (ukończonym procesie diagnostyczno-terapeutycznym) dla pacjentów nie wymagających dalszego leczenia w Oddziale Neurologii lub Oddziale Udarowym  Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Spółka z o.o. w Wejherowie – świadczenia poza kontraktem z NFZ.

2. W strukturze Oddziału Neurologii funkcjonują:

– sale diagnostyczno-terapeutyczne – 14 łóżek (w tym – 2 łózka IOM);
– łóżka przeznaczone do rehabilitacji neurologicznej – 6 łóżek (poza kontraktem z NFZ).

3. Zadania Oddziału Udarowego obejmują w szczególności:

– leczenie chorych udarowych w warunkach intensywnego nadzoru neurologicznego;
– leczenie trombolityczne;
– profilaktykę przeciwzakrzepową PUP (przerywany ucisk pneumatyczny kończyn dolnych);
– wczesną rehabilitację poudarową;
– rehabilitację logopedyczną;
– wsparcie neuropsychologiczne.

4. W strukturze Oddziału Udarowego funkcjonują:

– sale Intensywnego Nadzoru Udaru Mózgu – 4 łóżka;
– łóżka udarowe fazy podostrej – 12 łóżek.

5. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– zapewnienia pacjentom Oddziału Udarowego oraz Neurologii całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
– nadzór merytoryczny nad Pracownią Badań Neurofizjologicznych wykonującą badania: EEG, Video-EEG, ENG, EMG.6) zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Neurologiczną.

6. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w tym z:

– Kliniką Neurochirurgii GUM w Gdańsku
– Oddziałam Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
– Szpitalem im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
– Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
– oddziałami chorób wewnętrznych szpitali w powiatach: puckim i lęborskim.

7. Oddział uczestniczy w programach:

– PRUM (Pomorski Rejestr Udarów Mózgu);
– SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke).

 

Ordynator: dr n. med. Alicja Mączkowiak – specjalista neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa: Alicja Dziura, mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego

Zespół lekarzy:

lek. Krzysztof Gawrych

lek. Zbigniew Grzybowski – specjalista chirurg naczyniowy

lek. Halina Karnecka-Dolińska – specjalista neurolog

lek. Marcin Michalak

lek. Agnieszka Nuszel

lek. Lucyna Piechota – specjalista neurolog

lek. Katarzyna Puzon-Szczotka

lek. Renata Targowska

dr n. med. Wojciech Wasilewski – specjalista neurochirurg i neurotraumatolog

lek. Radosław Wróblewski – specjalista neurolog

lek. Agnieszka Wysocka – specjalista neurolog

lek. Marta Wysocka

lek. Dorota Żelewska – specjalista neurolog

 

Rezydenci:

lek. Katarzyna Kurr

lek. Magda Lombardo

lek. Marta Markowiak-Kropska

Ordynator: 58 57 27 550
Dyżurka lekarska: 58 57 27 551
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 553
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 555
Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego: 58 57 27 556
Sekretariat oddziału: 58 57 27 554