loader image

ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

Oddział

Oddział czasowo wstrzymał działalność do 31.08.2022.

Informacji o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego z powodu COVID -19, udziela lekarz po uzyskaniu od osoby dzwoniącej nr PESEL pacjenta i weryfikacji dokumentacji medycznej pod kątem osób wskazanych przez pacjenta do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia:

– III Oddział Zakaźny – nr tel. (58) 341 40 41 w. 254, 238 (w godz. 13.00-15.00)

W przypadku istotnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta – informacji osobie wskazanej przez pacjenta, udziela niezwłocznie lekarz drogą telefoniczną.

W Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na każdym piętrze przed oddziałem znajdują się specjalne regały, gdzie można pozostawić żywność i rzeczy osobiste dla pacjentów. Rzeczy są odbierane przez opiekunów medycznych, żołnierzy i personel pielęgniarski, a następnie przekazywany pacjentom.

Wszystkie przesyłki muszą być opisane:

  1. Nazwa Oddziału i piętro na którym przebywa Pacjent
  2. Imię i nazwisko Pacjenta
  3. Data urodzenia Pacjenta

Zespół

Kierownik oddziału:

lek.med. Agnieszka Pawlak-Lewandowska

Pielęgniarka oddziałowa:

Aldona Kaizer

 

Kontakt

Dyżurka lekarska:

tel. (58) 341 40 41 w. 254, 238

Dyżurka pielęgniarska:

tel. (58) 341 40 41 w. 231, 239, 244

e-mail: pcchz.oddzial6@szpitalepomorskie.eu

Lokalizacja