loader image

Oddział Okulistyki

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Informacje ogólne

Oddział Okulistyczny w Wejherowie pod kierownictwem pani ordynator dr n. med. Barbary Krupy – Szafran od lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie o czym świadczą między innymi opinie pacjentów z całego województwa. Nieustannie rozszerza swoją ofertę zgodnie ze światowymi trendami rozwoju okulistyki. Personel lekarski stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach w kraju
i za zagranicą. Lekarze należą do licznych towarzystw i stowarzyszeń okulistycznych krajowych i zagranicznych (PTO, ECRSCS, SCOP, Stowarzyszenie AMD i innych). Odbywają staże specjalizacyjne
i pospecjalizacyjne, publikują artykuły w czasopismach medycznych.

Lekarze specjaliści szkolą coraz liczniejszą grupę lekarzy rezydentów.

Zadania:

 1. Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie chorób przedniego i tylnego odcinka oka: zaćmy, jaskry, chorób rogówki, schorzeń siatkówki i błony naczyniowej, zmian nowotworowych i urazów
 2. Zakres realizowanych zabiegów obejmuje w szczególności:
 • usunięcie zaćmy: metodą fakoemulsyfikacji (przy pomocy ultradźwięków) z wszczepieniem sztucznej soczewki tzw. „zwijalnej”, sferycznej, torycznej (korygującej astygmatyzm); fiksację śródtwardówkową sztucznej soczewki; implantację pierścieni śródtorebkowych w przypadkach podwichniętych soczewek;
 • witrektomię tylna: w odwarstwieniu siatkówki, retinopatii cukrzycowej, wylewach do ciała szklistego, błonach nasiatkówkowych, otworach w plamce, zapaleniach wnętrza gałki ocznej, urazach gałki ocznej;
 • przeciwjaskrowe: klasyczne, implantacja sztucznych zastawek oraz przetok do komory przedniej / tylnej;
 • iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF (w programie lekowym leczenia wysiękowej postaci AMD oraz poza programem lekowym: cukrzycowym obrzęku plamki, zamknięciu żył siatkówki, wysiękowej postaci AMD u pacjentów niezakwalifikowanych do programu lekowego);
 • iniekcje doszklistkowe preparatów sterydowych w cukrzycowym obrzęku plamki, zamknięciu żył siatkówki, zapaleniach błony naczyniowej;
 • iniekcje doszklistkowe antybiotyków w zapaleniach wnętrza gałki ocznej;
 • zaopatrywanie urazów: gałki ocznej, aparatu ochronnego oka, dróg łzowych oraz oczodołu;
 • plastyki powiek: korekty ustawienia brzegu rzęsowego, opadanie powiek, wiotkość skóry powiek, niedomykalność szpary powiekowej oraz rekonstrukcje powiek (pourazowe, po usunięciu nowotworów);
 • małe zabiegi na aparacie ochronnym oka: usunięcie gradówek, guzów z badaniem patomorfologicznym;
 • małe zabiegi przedniego odcinka gałki ocznej – usunięcie guzów spojówki, skrzydlika
 • sondowanie kanalików łzowych w znieczuleniu ogólnym u dzieci;

Większość zabiegów odbywa się w ramach pobytów jednodniowych

 3. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

 • zapewnienie pacjentom Oddziału Okulistyki całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia (dyżury całodobowe);
 • udzielanie konsultacji okulistycznych w ramach świadczeń w SOR ogólnym;
 • konsultacje okulistyczne we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
 • prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
 • organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu
 • prowadzenie spotkań dydaktycznych dla pacjentów
 1. W Oddziale zabiegi wykonywane są w klimatyzowanej, zlokalizowanej w Oddziale sali operacyjnej oraz dodatkowej sali zabiegowej.
 2. Przy Oddziale funkcjonuje Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna z pracownią angiografii fluoresceinowej, laseroterapii, OCT i USG

Zaćma

Zabieg usunięcia zaćmy (zmętniałej soczewki) jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym metodą fakoemulsyfikacji (z wykorzystaniem ultradźwięków) z jednoczasowym wszczepieniem sztucznej soczewki tzw. „zwijalnej”, sferycznej lub torycznej (korygującej astygmatyzm).

W szczególnych przypadkach w trakcie operacji lub kolejnym etapie wykonuje się również:
– fiksację śródtwardówkową sztucznej soczewki;
– implantację pierścieni śródtorebkowych w przypadkach podwichniętych soczewek;

Zabiegi przeprowadzają lekarze z wieloletnim doświadczeniem w zabiegach mikrochirurgicznych:

  Barbara Krupa – Szafran

  Wioletta Naumowicz

  Agnieszka Małachowska

  Anna Bela – Goeck

  Magdalena Hubert

 

 • Realizacja świadczenia odbywa się w trybie jednodniowym.
 • Zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, w wyjątkowych sytuacjach pacjent znieczulany jest ogólnie.
 • Każdy zabieg przeprowadzany jest w stałej asyście lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Zabieg trwa około 15 -20 minut.

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Oddziału należy zgłosić się na czczo o godzinie 7.00 w Planowej Izbie Przyjęć (hol szpitala przy wejściu głównym).

 

Wypisy z Oddziału odbywają się w dniu zabiegu około godziny 14.00.

 

Ustalenie wizyty kwalifikacyjnej do operacji zaćmy odbywa się telefonicznie (sposób preferowany) w Oddziale Okulistyki:

   tel. 603 428 466

lub osobiście: VI piętro pokój 1.

Przed rozmową należy przygotować PESEL pacjenta oraz numer do kontaktu telefonicznego. Czas oczekiwania na wizytę kwalifikacyjną do miesiąca.

 

Punkt kwalifikacji do zabiegów zaćmy Oddziału Okulistyki :

Rejestracja do zabiegu w godz:

Poniedziałek    7:30 -11:30

Wtorek           7:30 – 14:00

Czwartek        7:30 -12:30

Lub telefonicznie w/w dniach i godzinach pracy

Punkt kwalifikacji :    603 -428 -466

 

Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu zaćmy:

W ustalonym terminie wizyty kwalifikacyjnej należy zgłosić się do punktu pielęgniarskiego  na VI piętrze szpitala do pokoju numer 2 – tu odbywa się rejestracja i wstępne badanie.

Na wyznaczoną wizytę należy przynieść :

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego,
 • skierowanie na operację zaćmy,
 • wypisy z pobytów szpitalnych oraz wynik badań, które pacjent posiada,
 • listę stosowanych leków ogólnych i okulistycznych,

NIE TRZEBA BYĆ NA CZCZO

 

Podczas wizyty kwalifikacyjnej – czas trwania 1-2 godziny, wykonane zostanie:

 •  rozszerzone badanie okulistyczne,
 • określony rodzaj i moc soczewki wszczepianej podczas zabiegu,
 • wyznaczony termin zabiegu (lub 2 terminy w przypadku konieczności operacji obojga oczu),
 • wypisana recepta na krople do stosowania przed i po zabiegu oraz
 • skierowanie na badania laboratoryjne – badanie krwi odbywa się bezpośrednio po wizycie kwalifikacyjnej
  w laboratorium szpitala.

Ze względów epidemiologicznych prosimy pacjentów o zgłaszanie się na wyznaczoną godzinę wizyty oraz
o ograniczenie liczby osób towarzyszących do niezbędnego minimum.

Witrektomia

Witrektomia jest zabiegiem chirurgicznym, polegającym na usunięciu ciała szklistego oraz wykonaniu manipulacji w zakresie siatkówki lub soczewki, które stosuje się celem stabilizacji, przywrócenia lub poprawy funkcji widzenia.

 WSKAZANIA DO ZABIEGU:

 • odwarstwienie siatkówki
 • krwotok do ciała szklistego
 • retinopatia cukrzycowa proliferacyjna
 • retinopatie w przebiegu innych chorób
 • otwór plamki
 • błona nasiatkówkowa
 • zwichnięcia, podwichnięcia i przemieszczenia  soczewki
 • przemieszczenie implantu soczewkowego z jednoczasową fiksacją transskleralną

 

STOSUJEMY NOWATORSKĄ METODĘ FIKSACJI SKLERALNEJ SOCZEWEK TORYCZNYCH

 • bezsoczewkowość wtórna celem fiksacji transskleralnej
 • powikłania operacji zaćmy
 • jaskra złośliwa
 • inne schorzenia oka, które kwalifikowane są indywidualnie

 

Zabiegi wykonywane są planowo w każdą środę. 

 • Zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, w wyjątkowych sytuacjach pacjent znieczulany jest ogólnie.
 • Czas trwania zabiegu to około 30-60 minut.
 • Większość chorych operowana jest w dniu przyjęcia, a wypis do domu następuje w kolejnej dobie.

 

Pacjenci ze skierowaniem na witrektomię ustalają termin kwalifikacji do zabiegu osobiście w sekretariacie oddziału, bądź telefonicznie:

  Sekretariat  58 572 74 64,
  Dyżurka lekarska 58 572 74 62

 

Lekarze zajmujący się witrektomią:

  Tomasz Kuc

  Monika Pompein – Batkiewicz

  Magdalena Hubert

 

Termin kwalifikacji do zabiegu ustalany jest telefonicznie.

Czas oczekiwania na zabieg wynosi do miesiąca.

 

Zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem postać wysiękowa -AMD EX

Możliwość terapii w ramach:

 • oddzielnego programu lekowego leczenia AMD – konieczne spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i akceptacja centralnej komisji kwalifikacyjnej (leczenie w trybie ambulatoryjnym)
 • procedury B84 – jednodniowe przyjęcie do Oddziału

 

Lekarze zajmujący się terapią AMD:

  Joanna Łądkowska

  Wioletta Naumowicz

 

Pielęgniarka koordynująca terapię:

Izabela Littwin tel. kontaktowy 727 406 465 (poniedziałek – piątek 7.30 – 14.00)

 

Przed pierwszą wizytą:

 • skierowanie od lekarza okulisty do Poradni Okulistycznej
 • telefoniczne lub osobiste umówienie się na wizytę kwalifikacyjną

NIE trzeba posiadać wszystkich badań (tzn. AFL i OCT)

 

Zamknięcie żył siatkówki

Zamknięcie żył siatkówki – CRVO i BRVO i inne choroby siatkówki

 

Możliwość terapii w ramach:

 • procedury B84 – jednodniowe przyjęcie do Oddziału

 

Lekarze zajmujący się terapią:

Joanna Łądkowska

Wioletta Naumowicz

 

Tel. kontaktowy:

727 406 465  – piel. Izabela Litwin (poniedziałek – piątek 7.30 – 14.00)

58 572 74 68 – Poradnia Okulistyczna

58 572 74 61 i 58 572 74 62 – dyżurka lekarska Oddziału Okulistycznego

 

Przed pierwszą wizytą

 • skierowanie od lekarza okulisty do Poradni Okulistycznej
 • telefoniczne lub osobiste umówienie się na wizytę kwalifikacyjną

 

Wszyscy pacjenci ze skierowaniem na iniekcje doszklistkowe przyjmowanie są w najszybszym możliwym terminie, aby jak najszybciej rozpocząć konieczną diagnostykę i włączyć leczenie.

 

Cukrzycowy obrzęk plamki - DME

Cukrzycowy obrzęk plamki  – DME

Możliwość terapii w ramach:

 • procedury B84 – jednodniowe przyjęcie do Oddziału
 • oddzielnego programu lekowego leczenia DME – konieczne spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i akceptacja centralnej komisji kwalifikacyjnej – leczenie ambulatoryjne – PROJEKT (planowane rozpoczęcie czwarty kwartał 2021)

 

Lekarz zajmujący się terapią:

Monika Pompein – Batkiewicz (środa – piątek 9.00 – 14.00)

 

Tel. kontaktowy:

Poradnia Okulistyczna- 58 572 74 68 

Dyżurka lekarska Oddziału Okulistycznego- 58 572 74 61

 

Przed pierwszą wizytą:

 • skierowanie od lekarza okulisty do Poradni Okulistycznej
 • telefoniczne lub osobiste umówienie się na wizytę kwalifikacyjną
 • aktualny wynik stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1)

 

Małe zabiegi

W Oddziale Okulistyki wykonujemy także zabiegi z zakresu okuloplastyki :

 • plastyka powiek górnych z powodu inwolucyjnej wiotkości skóry powiek, ograniczającej pole widzenia
 • usuwanie zmian skórnych z badaniem histopatologicznym: nowotworów, brodawek, prosaków, kaszaków, włókniaków, torbieli, kępek żółtych
 • korekta podwijania / odwijania powiek
 • korekta opadającej powieki
 • korekta niedomykalności powiek
 • usuwanie gradówek
 • wycięcie skrzydlika
 • sondowanie dróg łzowych u dzieci od 5 do 18 miesiąca życia

 

Zabiegi z zakresu okuloplastyki są zabiegami tzw „chirurgii jednego dnia”, wykonywane w znieczuleniu miejscowym, w wyjątkowych przypadkach w znieczuleniu ogólnym.

Kwalifikacje do zabiegów okuloplastycznych odbywają się w każdą środę między godziną 9 a 10 w pokoju 1043 na pierwszym piętrze nad głównym holem.

Na kwalifikację należy zabrać ze sobą skierowanie (wszyscy pacjenci) oraz wynik potwierdzający ubytek
w badaniu pola widzenia (dotyczy to tylko zabiegów plastyk powiek górnych z powodu wiotkości skóry).

W dniu zabiegu należy zgłosić się o godzinie 7.00-7.30 do Planowej Izby Przyjęć.

 

SONDOWANIE DRÓG ŁZOWYCH U DZIECI

 • Wykonujemy u dzieci od 5 do 18 m-ca życia.
 • Odbywa się w znieczuleniu ogólnym.
 • W dniu zabiegu dzieci są wypisywane do domu po 2 godzinnej obserwacji.
 • Dzieci powinny pozostawać na czczo 6 godzin przed zabiegiem.

Leki

Leki podawane w iniekcjach do ciała szklistego stosowane są wielu chorobach okulistycznych takich jak:

 • wysiękowa postać zwyrodnienia plamki żółtej (AMD)
 • cukrzycowy obrzęk plamki (DME)
 • stanów po zamknięciu naczyń żylnych siatkówki (BRVO i CRVO)
 • błon neowaskularnych w przebiegu wysokiej krótkowzroczności (MCNV), centralnej surowiczej chorioretinopatii i innych schorzeniach siatkówki i naczyniówki
 • obrzęk plamki w przewlekłym zapaleniach błony naczyniowej
 • zapaleniach wnętrza gałki ocznej;

 

W naszym oddziale stosujemy :

 • preparaty antyVEGF:

aflibercept – Eylea

ranibizumab –  Lucentis

brolucizumab – Beovu

bewacizumab – Avastin

 • sterydy

Vitreal S

 • antybiotyki

wankomycynę

ceftazydym

 

Stosowanie iniekcji doszklistkowych według schematów charakterystycznych dla danego schorzenia pozwala zatrzymać pogorszanie widzenia, a wielu przypadkach uzyskać jego poprawę.

O wyborze leku oraz schemacie terapii decyduje lekarz okulista  doświadczony w podawaniu iniekcji doszklistkowych.

Nasz Zespół

Ordynator: dr hab. n. med. Maciej Gawęcki

 

Zespół lekarzy:

 

Starsi asystenci:

lek. Wioleta Naumowicz – specjalista chorób oczu

dr n. med. Joanna Łądkowska – specjalista chorób oczu

lek. Agnieszka Małachowska – specjalista chorób oczu

lek. Anna Bella – Goeck – specjalista chorób oczu

lek. Tomasz Kuc – specjalista chorób oczu

lek. Monika Pompein – Batkiewicz – specjalista chorób oczu

lek. Magdalena Hubert – specjalista chorób oczu

lek. Dorota Popaszkiewicz – specjalista chorób oczu

 

Młodsi asystenci:

lek. Małgorzata Bisiakowska

 

Rezydenci:

lek. Joanna Leszczyńska

lek. Paulina Rydecka

lek. Emilia Dobko

lek. Monika Gołębiowska

lek .Barbara Sikorska

lek. Katarzyna Stanibuła

lek. Małgorzata Klimas

 

 

Zespół pielęgniarek:Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Sirak

 

Zespół pielęgniarski:

lic. Izabela Littwin – spec. pielęgniarstwa geriatrycznego

Elżbieta Dampc – pielęgniarka

Teresa Kreft – pielęgniarka

mgr Barbara Martyka – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. Lucyna Mechlińska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. Katarzyna Somerlik – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr Bożena Ślaza – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Izabela Przygoda- pielęgniarka

Justyna Tauba -pielęgniarka

mgr Beata Urbanowicz – specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego

Beata Publicewicz- pielęgniarka operacyjna

Fundacja

W kwietniu 2021 powstało subkonto Oddziału Okulistycznego w Wejherowie w ramach Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”, aby wspomóc rozwój Oddziału.

Stałe podnoszenie standardów opieki nad pacjentami Oddziału Okulistycznego oraz Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej jest niezbędne, aby zapewnić opiekę na najwyższym poziomie. Wymaga to zakupu nowoczesnej aparatury, narzędzi. Niezwykle ważne jest również podnoszenie komfortu pobytu pacjentów w Oddziale czy Poradni, dlatego też konieczne są okresowe remonty, wymiana sprzętu pomocniczego.

Wszystkie te działania wymagają odpowiedniego finansowania, dlatego też wdzięczni będziemy za każdą wpłatę na konto fundacji.

Pomoc dla Oddziału Okulistycznego można udzielić dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”

Santander Bank

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: “Oddział Okulistyczny”

 

Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Ophthalmology Department :

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawalek Nieba

PL31109028350000000121731374

swift code: WBKPPLPP

Santander Bank

Title: “Ophthalmology Department”

 

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Oddziału Okulistycznego:

należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243

oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “Oddział Okulistyczny”

Kontakt

Ordynator: 58 57 27 460
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 463
Dyżurka lekarska: 58 57 27 461/462
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 465
Dla Pacjentów: 58 57 27 466
Ambulatorium oddziału: 58 57 27 469
Sekretariat oddziałowy: 58 57 27 464

REJESTRACJA (w godz. 7.30 – 14.00)

 • NA ZABIEGI ZAĆMY – tel. 603 428 466 (poniedziałki, wtorki, czwartki)
 • INIEKCJE DOSZKLISTKOWE – tel. 727 406 465