loader image

Oddział Okulistyki

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

  1. Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie chorób przedniego i tylnego odcinka oka: zaćmy , jaskry, chorób rogówki, schorzeń siatkówki i błony naczyniowej, zmian urazowych, nowotworowych.
  2. Zakres realizowanych zabiegów obejmuje w szczególności:

– usunięcie zaćmy – metodą fakoemulsyfikacji ( przy pomocy ultradźwięków ) z wszczepieniem sztucznej soczewki tzw. „zwijalnej”, sferycznej, torycznej (korygującej astygmatyzm);
– fiksacja sródtwardówkowa sztucznej soczewki;
– implantacja pierścieni sródtorebkowych w przypadkach podwichniętych soczewek;
– przeciwjaskrowe: klasyczne, implantacja sztucznych zastawek oraz przetok do komory przedniej / tylnej;
– zaopatrywanie urazów: gałki ocznej, aparatu ochronnego oka, dróg łzowych oraz oczodołu z uwzględnieniem repozycji kostnych i uzupełnianiem ubytków z wykorzystaniem sztucznych materiałów;
– plastyki powiek : korekty ustawienia brzegu rzęsowego, opadanie powiek, niedomykalność szpary powiekowej oraz rekonstrukcje powiek (pourazowe, po usunięciu nowotworów);
– iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF (w programie lekowym leczenia AMD ex oraz poza PL: DME,RVO, AMD ).

  1. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– udzielanie konsultacjiokulistycznych w ramach świadczeń w SOR ogólnym;
– konsultacje okulistyczne we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– zapewnienie pacjentom Oddziału Okulistyki całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

  1. Oddział Okulistyki realizuje zadania w oparciu o własną, zlokalizowaną w Oddziale salę operacyjną.
  2. W odniesieniu do każdego operowanego pacjenta prowadzona jest Okołooperacyjna Karta Kontrolna, której koordynatorem jest lekarz odpowiedzialny za znieczulenia pacjenta; Kartę podpisują: lekarz anestezjolog (Koordynator karty), pielęgniarka anestezjologiczna, operator oraz pielęgniarka operacyjna.

 

Ordynator: dr n. med. Barbara Krupa-Szafran

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Sirak

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: spec. pielęgniarstwa geriatrycznego lic. Littwin

Zespół lekarzy:

lek. Anna Bella-Goeck – specjalista chorób oczu

lek. Joanna Łądkowska – specjalista chorób oczu

lek. Agnieszka Małachowska – specjalista chorób oczu

lek. Wioleta Naumowicz – specjalista chorób oczu

lek. Monika Pompein-Batkiewicz – specjalista chorób oczu

 

Rezydenci:

lek. Joanna Leszczyńska
lek. Paulina Rydecka
lek. Emilia Dobko

lek. Joanna Kopicka
lek.Monika Gołębiowska
lek .Barbara Sikorska

 

Młodsi Asystenci:

lek. Małgorzata Bisiakowska

lek. Dorota Popaszkiewicz

lek. Magdalena Hubert

 

Zespół pielęgniarek:

Elżbieta Dampc – pielęgniarka

Teresa Kreft-pielęgniarka

mgr Barbara Martyka – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. Lucyna Mechlińska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Bożena Potrykus – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Beata Publicewicz-pielęgniarka

Mariola Daroń-pielęgniarka

lic. Katarzyna Somerlik – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr Bożena Ślaza – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Elżbieta Tarnowska-Witstok-pielęgniarka

Małgorzata Trochowska – specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego

mgr Beata Urbanowicz

Izabela Przygoda- pielęgniarka

Justyna Tauba -pielęgniarka

 

Rejestratorka medyczna: Małgorzata Bork

Ordynator: 58 57 27 460
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 463
Dyżurka lekarska: 58 57 27 461/462
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 465
Dla Pacjentów: 58 57 27 466
Ambulatorium oddziału: 58 57 27 469
Sekretariat oddziałowy: 58 57 27 464
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST