loader image

Oddział Onkologii Klinicznej

Szpital Morski im. PCK

Zespół

Zespół lekarzy Oddziału Onkologii Klinicznej:
Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej:
 • dr n.med. Iwona Danielewicz
  onkolog radioterapeuta
  specjalista onkologii klinicznej
Lekarze specjaliści:
 • Anna Bańkowska
 • Ewa Wachuła
 • Natalia Łaszewska – Kraińska
 • Magdalena Wróblewska
 • Michał Prus
Lekarze w trakcie specjalizacji:
 • Anna Bolin
 • Katarzyna Grążawska
 • Magdalena Szymanik-Resko
 • Liliana Arentowicz
 • Edyta Błażek
 • Agata Drabarek
 • Paulina Lipiec
 • Ewa Wójcik
Sekretarki medyczne:
 • Monika Pycińska – sekretarka medyczna
 • Justyna Lemke – sekretarka medyczna
Badania kliniczne:
 • Marlena Stefaniak – Pielęgniarka Specjalista
Zespół pielęgniarski
Pielęgniarka Zarządzająca:
 • mgr Halina Lendzion
  Specjalista Pielęgniarstwa
Pielęgniarki:
 • Bogusława Bocian
 • Dorota Chowałko -Specjalista Pielęgniarstwa
 • Anna Zaczkowska
 • Katarzyna Karkosińska
 • Lidia Kucyk
 • Anna Maciejewska
 • Jowita Melon
 • Anna Synakowska – Specjalista Pielęgniarstwa
 • Maria Prochowicz
 • Monika Baraniak
 • Ewa Adamiec
 • Katarzyna Wilczek
Pracownik administracyjno – gospodarczy:
 • Mariola Kozłowska
Opiekun medyczny:
 • Joanna Wróblewska
 • Sandra Kunikowska

Profil dzienny

Na Oddziale Onkologii Klinicznej – Profil Dzienny przyjmowani są pacjenci, którzy w trakcie leczenia nie wymagają całodobowej opieki medycznej, a konieczne do wykonania badania oraz podanie leków odbywa się w ciągu jednego dnia. Taka forma terapii pozwala chorym spędzić więcej czasu w domu, wśród bliskich, co ma istotne znaczenie w procesie leczenia.

Zespół

Koordynator oddziału: dr n med. Joanna Pikiel- tel.: 58 72 60 914
Lekarze specjaliści: lek. Monika Umińska
lek. Monika Kulma-Kreft
lek. Magdalena Wróblewska
dr n. med Wanda Knopińska- Posłuszny
lek. Marlena Orlikowska
lek. Patrycja Binkowska
dr n. med Joanna Trella
dr n. med Iwona Danielewicz
Pielęgniarka koordynująca: Małgorzata Kantorska tel.: 58 72 60 540

Oddział Onkologii i Radioterapii Onkologia Kliniczna Leczenie „Jednego Dnia”- Sekretariat tel.: 58 72 60 424

Kontakt

Kierownik oddziału: 58 72 60 102/ 952

Pielęgniarka zarządzająca: 58 72 60 346

Sekretariat: 58 72 60 964

Dyżurka Pielęgniarek: 58 72 60 151/ 156

Dyżurka Lekarzy I: 58 72 60 158/ 955

Dyżurka Lekarzy II: 58 72 60 105/ 953