loader image

Oddział Pediatryczny

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Na Oddziale prowadzi się diagnostykę i terapię schorzeń:

 • układu oddechowego
 • układu moczowo-płciowego
 • układu pokarmowego
 • układu nerwowego
 • układu sercowo-naczyniowego

Ważne informacje dla rodziców.

Rodzice zgłaszając się z dzieckiem do SOR powinni zabrać ze sobą:

 • skierowanie do szpitala,
 • dokumentację mającą związek z chorobą dziecka (wyniki badań, poprzednie karty informacyjne),
 • dokument zawierający PESEL dziecka, jeśli dziecko nie ma nr PESEL- dokument zawierający PESEL matki,
 • leki, które dziecko przyjmuje w domu, a które wymagają natychmiastowego podania – w oryginalnych opakowaniach
 • piżamę, kapcie, skarpetki, przybory toaletowe.

 

Przygotowanie dziecka do pobytu w szpitalu:

Prosimy rodziców i opiekunów, aby podczas rozmów i zabaw starali się oswoić dziecko z możliwością pobytu w szpitalu. Poinformowanie dziecka o konieczności leczenia szpitalnego jest częścią społecznego przygotowania dziecka do roli osoby dorosłej. Dziecko potrzebuje prostych wyjaśnień, ale prawdziwych, budzących zaufanie. Nie należy obiecywać dziecku szybkiego powrotu do domu. Najlepiej wyjaśnić dziecku, że powrót będzie możliwy, jak tylko dziecko nie będzie wymagało leczenia szpitalnego. Często dalsze leczenie może być kontynuowane w domu.

Płacz dziecka jest naturalnym sposobem wyrażania lęku, niepokoju, żalu i bólu. Pamiętajcie Rodzice – musicie być opanowani. Okażcie dziecku ciepło i troskliwość, nie okazujcie swojego niepokoju i łez. Dziecko obserwując was będzie spokojniejsze.
W oddziale leczone są dzieci w wieku 0-18 lat. Oddział posiada 25 łóżek i składa się z dwóch pododdziałów: niemowlęcego i dzieci starszych.

 

Nauka w szpitalu:

Dzieci w wieku szkolnym podczas pobytu w szpitalu nie przerywają nauki, prowadzone jest nauczanie indywidualne zgodnie z programem szkoły. Dziecko należy wyposażyć w przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.

Odwiedziny/zasady odwiedzin i współpracy rodziców z personelem:

Dziecko ma prawo do stałej opieki jednego z opiekunów. Odwiedziny dziecka powinny odbywać się zawsze za zgodą i wiedzą personelu od godz. 13:00-20:00 lub mogą być przedłużone aż do zaśnięcia dziecka. Czasami mogą być ograniczone ze względu na stan zdrowia dziecka lub matki, warunki epidemiologiczne lub stan zdrowia innego dziecka przebywającego na tej samej sali.

Zasady odwiedzin i współpracy rodziców z personelem:

Obecność jednego z rodziców lub innej osoby bliskiej przy dziecku w pełni zaspakaja jego potrzebę miłości i bezpieczeństwa oraz wymaga współpracy z personelem oddziału w staraniach o zdrowie dziecka.
Rodzice lub inne osoby przebywające przy dziecku w oddziale proszone są o przestrzeganie następujących zasad:

 • Każde dziecko przebywające w oddziale ma prawo do opieki jednej osoby, najlepiej jeśli jest to matka lub ojciec. W wyjątkowych przypadkach mogą oni być zastąpieni przez innego członka rodziny.
 • Osoby przebywające przy dziecku muszą być bezwzględnie zdrowe.
 • Osoby przebywające z dzieckiem proszone są o bezwzględne przestrzeganie higieny (zwłaszcza mycie rąk przed wejściem i w trakcie pobytu w Oddziale, przy zabiegach pielęgnacyjnych u pacjentów oraz po załatwieniu wszelkich potrzeb fizjologicznych).
 • W czasie wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie sali.

 

Z uwagi na reżim sanitarny i przepisy BHP zabronione jest:   

 • Korzystanie przez odwiedzających z rzeczy przeznaczonych dla dzieci (naczyń, sztućców, kubeczków, itp.)
 • Używanie kuchenki oddziałowej, grzałek i czajników elektrycznych na salach chorych.
 • Spożywanie posiłków na salach chorych. Rodzice (opiekunowie i odwiedzający) powinni spożywać posiłki w Pokoju socjalnym opiekunów. Ze względu na możliwość oparzenia dzieci nie wolno parzyć i pić gorących napojów na salach chorych.
 • Pranie i suszenie w oddziale odzieży własnej i ubranek dziecięcych.
 • Użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia po sobie czystości i porządku.
 • Prosimy również, aby nie wchodzić samowolnie do pomieszczeń służbowych, gabinetu zabiegowego oraz sal innych pacjentów oraz nie spacerować po korytarzu oddziału- roznoszenie infekcji i trakt komunikacyjny.

 

Od osób opiekujących się dzieckiem w szpitalu oczekujemy szczególnie:

 • Poświęcenia czasu i uwagi swojemu dziecku (ciche zabawy, noszenie na rękach, itp.).
 • Nieokazywanie dziecku negatywnych emocji.
 • Spokojnego i kulturalnego zachowania w oddziale oraz zrozumienia dla personelu i jego trudu w staraniach o zdrowie dzieci.
 • Wyrażania gotowości do współpracy w pielęgnacji dziecka (zakres czynności pielęgnacyjnych powinien być zawsze uzgodniony z pielęgniarką. Oczekujemy współudziału w: zabiegach higienicznych, karmieniu, zabawie, uspakajaniu dziecka. Te czynności ze względu na dobro dziecka powinna wykonywać bliska mu osoba.
 • Przekazywanie swoich spostrzeżeń dotyczących dziecka pielęgniarce i lekarzowi.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 • W trakcie odwiedzin (pobytu) osoby odwiedzające sprawują bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem dziecka.
 • W trakcie przebywania z dzieckiem osoby odwiedzające zobowiązane są do czynnego uczestnictwa w procesie pielęgnacji dziecka oraz organizacji czasu wolnego.
 • Nie należy samodzielnie stosować zabiegów leczniczych, zmieniać diety czy zaleconego postępowania.
 • Wszelkie niepokojące objawy u dziecka zaobserwowane przez opiekującą się osobę, powinny być nie niezwłocznie zgłaszane pielęgniarce dyżurnej.
 • Dodatkowa żywność może być przechowywana w lodówce pod warunkiem umieszczenia jej w zamkniętym i opisanym (nazwiskiem dziecka i datą) pojemniku.
 • Nie należy siadać na łóżkach ani kłaść się do łóżek dzieci.
 • Każdy powinien okrycie wiecznie oraz torby pozostawić w szatni- bezpłatna szatnia znajduje się przy głównym wejściu do Szpitala od ul. Wójta Radtkego.
 • Nie należy wprowadzać dzieci zdrowych do Oddziału Pediatrycznego.
 • Opiekunowie dzieci zobowiązani są do poszanowania wyposażenia oraz sprzętu znajdującego się w oddziale.

Dzieci i rodzice mają zapewnioną opiekę duszpasterską/ informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń/.

 

ZASADY POBYTU RODZICÓW W ODDZIALE – PLIK PDF

Zespół

Kierownik Oddziału

 lek. Monika Piślewska-Mędrzycka
specjalista  pediatrii

Z-ca Kierownika Oddziału 

lek. med. Marta Wołoszyk
specjalista  pediatrii

lek. med. Dorota Duralewska
specjalista  pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Dorota Kocemba
specjalista piel. pediatrycznego

Lekarze  

Samanta Meller
specjalista Pediatrii

Kornelia Smolarczyk
specjalista Pediatrii

Marta Nadolska – Mróz
specjalista Pediatrii

 

Kontakt

Kierownik:
58 72 60 760

Dyżurka lekarska:
58 72 60 861

Dyżurka pielęgniarska:
58 72 60 863

Adres e-mail:  pediatria@szpitalepomorskie.eu

Kontakt

Kierownik:
58 72 60 760

Dyżurka lekarska:
58 72 60 861

Dyżurka pielęgniarska:
58 72 60 863

Adres e-mail: swp.pediatria@szpitalepomorskie.eu