loader image

Oddział Pediatryczny

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział 20-łóżkowy, składający się z:

 • 4 sal (3-4 łóżkowych) dla dzieci od 0 do 3 lat
 • 2 sal (4 łóżkowych) dla dzieci od 3 do 18 lat.
 • 2 izolatek z węzłem sanitarnym i TV
 • świetlica do zabaw oraz innych zajęć dydaktycznych, wyposażona w komputery, tv, video.

Oddział zapewnia kompleksową, całodobową opiekę wszystkim pacjentom sprawowaną przez personel lekarski i pielęgniarski posiadający stosowne kwalifikacje we współpracy
z Oddziałem Noworodków i Wcześniaków i Oddziałem Chirurgii Dziecięcej.

Oferuje pełen zakres badań diagnostycznych i leczenia dzieci miedzy innymi z następującymi schorzeniami:

 • infekcyjne choroby układu oddechowego
 • choroby układu moczowego – leczenie i diagnostyka
 • choroby układu nerwowego
 • bólami głowy – diagnostyka
 • bólami brzucha diagnostyka
 • choroby przewodu pokarmowego
 • żółtaczki okresu noworodkowego
 • niewyjaśnione stany gorączkowe
 • konsultacje neurologa i okulisty
 • opieka psychologa

Oferujemy pełen zakres usług terapeutycznych jak i diagnostycznych. Zapewniamy ciepły klimat, życzliwość oraz domowe warunki pobytu. Rodzice mogą przebywać z dzieckiem, uczestniczyć w procesach diagnostyczno-terapeutycznych oraz uzyskują rzetelne informacje o stanie zdrowia swoich dzieci. Matce zapewniamy do spania łóżko polowe.

Do dyspozycji pacjentów jest:

 • aparat telefoniczny na kartę magnetyczną,
 • lodówka,
 • łazienka z wanną i natryskiem,
 • oddzielny WC dla dzieci i odwiedzających,
 • świetlica wyposażona w TV, wideo, komputery.

 

Rodzice zgłaszając się z dzieckiem do szpitala powinni zabrać ze sobą:

 • skierowanie;
 • nr PESEL dziecka bądź matki w przypadku dziecka nie posiadającego nr PESEL;
 • książeczkę zdrowia dziecka;
 • kartę informacyjną z dotychczasowych pobytów w szpitalach;
 • dokumenty dotyczące choroby – jeśli są w Państwa posiadaniu
 • dowód osobisty opiekuna prawnego
 • Leki, które przyjmuje na stałe ze względu na chorobę współistniejącą i leczenie nie może być przerwane w czasie hospitalizacji. Podczas pobytu będą opisane danymi pacjenta, przechowywane w gabinecie zabiegowym w Oddziale, w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz zabezpieczone przed możliwością niepożądanego dostępu do nich pozostałych pacjentów – podawane w/g zleceń lekarskich przez pielęgniarkę.
 • Przybory toaletowe (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień lub szczotka do włosów, szampon do włosów, pampersy)
 • Piżamę i obuwie zmienne. W ciągu dnia pacjent może przebywać we własnych, wygodnych ubraniach codziennych.
 • Przybory szkolne, zeszyty i książki dla dzieci w wieku szkolnym.

 

Zasady pobytu na Oddziale:

 1. Każde dziecko może przebywać w oddziale z jednym rodzicem/ opiekunem przez całą dobę. Jest to uwarunkowane ograniczeniami lokalowymi, względami bezpieczeństwa i epidemiologii. Prosimy o wyrozumiałość i wymienianie się obecnością szczególnie na salach wieloosobowych z innymi odwiedzającymi tak, by każdy miał szansę towarzyszenia dziecku, a jednocześnie nie ograniczał praw pozostałych pacjentów.
 2. Osoby przebywające przy dziecku muszą być bezwzględnie zdrowe.
 3. Osoby przebywające z dzieckiem proszone są o bezwzględne przestrzeganie higieny (zwłaszcza mycie rąk przed wejściem i w trakcie pobytu w Oddziale, przy zabiegach pielęgnacyjnych u pacjentów oraz po załatwieniu wszelkich potrzeb fizjologicznych).
 4. W Szpitalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że opiekun prawny/osoba odwiedzająca znajduje się pod wpływem alkoholu, innego środka odurzającego lub jest agresywny czy w inny sposób zakłóca spokój pacjentów, personel jest uprawniony do żądania natychmiastowego opuszczenia przez taką osobę Szpitala i wezwania ochrony Szpitala.
 5. Ze względów epidemiologicznych i lokalowych zabrania się przynoszenia zbędnego sprzętu domowego typu czajniki, telewizory, nosidełka, wózki dziecięce, krzesła, materace itp.
 6. Na Oddziału, jak również całego szpitala obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania ładu, porządku i czystości.
 7. W czasie wizyty lekarskiej omawiane są problemy objęte tajemnicą lekarską, dlatego odwiedzający na prośbę lekarza lub pielęgniarki może zostać poproszony o opuszczenie sali wieloosobowej. Ma to na celu zapewnienie ochrony danych osobowych i poszanowania godności poszczególnych pacjentów.
 8. Pacjent/opiekun ma prawo do kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z osobami spoza szpitala na własny koszt; dopuszczalne jest korzystanie z telefonu komórkowego w przypadkach:
  – niezakłócania pracy urządzeń medycznych
  – korzystania z aparatu w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów oraz personelu.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
 10. Odwiedzających obowiązują ograniczenia odwiedzin w godz. 22.00-6.00 ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom nocnego wypoczynku. W godzinach nocnych rodzice/opiekunowie pacjenta mogą być wpuszczani bądź opuszczać budynek Szpitala jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 11. Personel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie zabawek czy innych niezabezpieczonych przez pacjenta /opiekuna/odwiedzającego rzeczy wartościowych

Zespół

Kierownik Oddziału

 lek. med. Monika Piślewska-Mędrzycka
specjalista II° w zakresie pediatrii

Z-ca Kierownika Oddziału 

lek. med. Marta Wołoszyk
specjalista II° w zakresie pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa     

mgr Dorota Kocemba
Specjalista piel. pediatrycznego

Lekarze  

Paulina Twardowska
Specjalista Pediatrii

Kontakt

Kierownik Oddziału:
58 72 60 241

Gabinet Lekarski:
58 72 60 243

Pielęgniarka Oddziałowa:
58 72 60 316

Dyżurka Pielęgniarek:
58 72 60 242