loader image

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

  Oddział

  ZADANIA

  Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych.

  Lekarz specjalista na podstawie wyników i przeprowadzonych badań kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego modelu rehabilitacji oraz cyklu treningów rowerowych i ćwiczeń ruchowych.

  Nad przebiegiem rehabilitacji bacznie czuwa cały zespół terapeutyczny : lekarz kardiolog, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, zespół fizjoterapeutów, pielęgniarki, psycholog oraz dietetyk szpitalny.

  Pobyt pacjenta w ramach kontraktu z NFZ może trwać od 2 do 5 tygodni. Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz przy przyjęciu pacjenta oceniając jego stan ogólny i obecność chorób współistniejących.

  Oddział dysponuje 18 łózkami rozmieszczonymi w dwuosobowych salach z łazienką.

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

  • pacjenci po ostrych zespołach wieńcowych ( z implantacją stentu )

  • pacjenci po zabiegach angioplastyki wieńcowej ( z implantacją stentu )

  • pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych ( po CABG, po implantacjach zastawek )

  • pacjenci po zaostrzeniu niewydolności serca leczonym szpitalnie

   KTO MOŻE WYSTAWIĆ SKIEROWANIE NA ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

  • lekarz oddziału kardiologii

  • lekarz oddziału kardiochirurgii

  • lekarz oddziału chorób wewnętrznych

  • lekarz poradni kardiologicznej

  • lekarz poradni rehabilitacyjnej

  Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym po wcześniejszym ustaleniu terminu, skierowanie należy dostarczyć w czasie dwóch tygodni od wpisania w kolejkę oczekujących.

  Zespół

  Kierownik – Beata Andruszkiewicz specjalista kardiolog

  Lek. med. Agata Leśnicka specjalista rehabilitacji medycznej

  Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów Kardiologicznych– mgr Aneta Klejment

  Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Ewa Kurek

  Psycholog mgr Urszula Atanasiu

  Dietetyk szpitalny – Alicja Bianga

  Kontakt

  Sekretariat I – 58 57 27 834

  Sekretariat II – 58 57 27 833

  Kierownik – 58 57 27 830

  Pielęgniarka Oddziałowa – 58 57 27 433

  Dyżurka Pielęgniarek – 58 57 27 835

  Sala Treningów Rowerowych- 58 57 27 831

  Sala Gimnastyczna- 58 57 27 832

  Gabinet Prób Wysiłkowych- 58 57 27 839