loader image

Oddział Urologii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę oraz leczenie zachowawcze i operacyjne chorób układu moczopłciowego.

2. W oddziale realizowany jest pełen zakres operacji układu moczowego z uwzględnieniem radykalnego leczenia naciekającego raka pęcherza moczowego oraz zaawansowanych operacji laparoskopowych.

3. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– zapewnienie pacjentom Oddziału Urologii całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
– nadzór merytoryczny nad Pracownią Badań Urodynamicznych;
– zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Urologiczną.

 

W strukturze organizacyjnej Oddziału Urologii funkcjonuje Pracownia Badań Urodynamicznych.

1. Pracownia realizuje świadczenia – diagnostyka czynnościowa dolnych dróg moczowych odpowiadających za gromadzenie moczu oraz jego wydalanie na zewnątrz – wyłącznie odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności pacjentów Oddziału Urologii.

2. Badania urodynamiczne obejmują – łącznie lub każde z osobna:

– uroflowmetrię – przepływ cewkowy;
– cystometrię;
– cystometrię mikcyjną;
– ocenę korelacji zwieraczowo-wypieraczowej;
– profilometrię u mężczyzn.

Ordynator: dr n.med. Marek Lubocki – specjalista urolog (FEBU)

Zastępca Ordynatora: lek. Maciej Wasyl – specjalista urolog

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Grażyna Melzer

Zespół lekarzy:

lek. Jowita Stępniewska – specjalista urolog (FEBU)

lek. Krzysztof Węgrzyn – specjalista urolog (FEBU)

lek. Przemysław Rzepecki – specjalista urolog
lek. Szymon Hinca – młodszy asystent

lek. Krzysztof Misky – rezydent

lek. Bartłomiej Płuciennik – rezydent

 

Zespół pielęgniarek:

Grażyna Czerwionka

lic. Marzena Garska

mgr Marzena German

Justyna Grabowska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Ilona Karolewicz – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. Bożena Lademann

lic. Gabriela Lesner

lic. Ewa Majka

lic. Maria Skitek – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. Beata Taube – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego

Hanna Thiel

Elżbieta Wenta – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Opiekun medyczny: Justyna Wziętek

Sekretarka medyczna: Gabriela Richter

Sekretariat: 58 57 27 454
Ordynator: 58 57 27 450
Dyżurka lekarska: 58 57 27 451
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 453
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 455

Dyżurka Lekarska: 58 57 27 456