loader image

Zostań Mamą w Redłowie – Pokój rodzinny

Szpital Morski im. PCK

Pokój Rodzinny

Jeżeli szukają Państwo możliwości przebywania z najbliższą rodziną przez całą dobę, możliwości nocowania osoby bliskiej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą dopłaty do pokoju rodzinnego.

Pokój rodzinny powstał po to, aby uprzyjemnić pobyt matce w naszej porodówce. Niektóre panie zgłaszały nam, że chciałyby mieć przy sobie przez dłuższy czas bliską osobę. Aby młoda matka czuła się lepiej w naszej porodówce, powstał pomysł stworzenia takiego pokoju.

Sala posiada własną łazienkę. Pacjentka przebywająca w tym pokoju korzysta z udogodnień takich jak: łóżeczko dla dziecka, przewijak, kanapa dla osoby towarzyszącej, itp.

Pobyt w tych salach jest usługą odrębnie płatną

Podczas pobytu w Oddziale istnieje możliwość korzystania z porad psychologa, porady laktacyjnej. Potrzebę spotkania z psychologiem prosimy zgłaszać położnej

Uwaga! Pokój rodzinny nie jest ofertą hotelową o podniesionym standardzie dla pacjentki oraz osoby towarzyszącej przebywającej na Oddziale! Pacjentka w każdej chwili może poprosić o przeniesie do pokoju wieloosobowego.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z ofertą.

Informacja dla pacjentów korzystających z jednoosobowej sali (Pokój rodzinny) z osobą
towarzysząca – odpłatne świadczenie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitalnego informujemy, iż za pobyt w sali wieloosobowej Pacjentka nie ponosi kosztów i jest to świadczenie udzielone standardowo.

W przypadku, gdy sale wieloosobowe będą zajęte a Pacjentka będzie zmuszona skorzystać z jednoosobowej sali to również zostanie potraktowane to jako świadczenie standardowe.
Jeśli w sali wieloosobowej jest chociaż jedno wolne miejsce, a Pacjentka zdecyduje się na pobyt jednoosobowym pokoju jest to już świadczenie niestandardowe.

W sytuacji gdy na Oddziale dostęp do miejsc będzie ograniczony lub Pacjentki wymagają izolacji ze względów epidemiologicznych, Pacjentki mogą być także kierowane do sal jednoosobowych a usługa nie będzie realizowana odpłatnie.

W przypadkach zagrożenia życia, w celu stabilizacji zdrowia dziecka lub matki usługa nie będzie realizowana odpłatnie.

Pokój rodzinny nie jest ofertą hotelową o podniesionym standardzie dla pacjentki oraz osoby towarzyszącej przebywającej na Oddziale! Pacjentka w każdej chwili może poprosić o przeniesie do pokoju wieloosobowego.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z ofertą.

Zasady korzystania z jednoosobowej sali dla pacjentek (Pokój rodzinny) z osobą towarzyszącą:

 1. W pokoju jednoosobowym Pacjentce może towarzyszyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, inna osoba wskazana przez pacjentkę)
 2. Decyzja osoby bliskiej o uczestniczeniu przy po porodzie w jednoosobowym pokoju powinna być
  przemyślana i odpowiedzialna, udział taki powinien polegać na wspieraniu fizycznym i psychicznym kobiety rodzącej.
 3. Zaleca się, aby Pacjentce towarzyszyła tylko jedna osoba.
 4. W przypadku pojawienia się drugiej osoby przy Pacjentce, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia pokoju, o czym zostanie powiadomiona przez położną.
 5. Należy zachować ciszę, spokój a zwłaszcza w godz. 22:00 – 06:00.
 6. Osoba towarzysząca przebywająca na oddziale powinna: stosować się do poleceń personelu, nie zakłócać i nie dezorganizować pracy w oddziale, nie chodzić bez potrzeby po oddziale Położniczo-Ginekologicznym.
 7. W oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, przebywania pod wpływem alkoholu, środków odurzających.
 8. Należy przestrzegać przepisów bhp i p/poż. obowiązujących w szpitalu.
 9. Zabrania się dotykania oraz przestawiania ustawień przy aparaturze medycznej znajdującej się w Oddziale.
 10. Należy ograniczyć posługiwanie się telefonem komórkowym na sali porodowej i oddziale położniczym w tym nagrywania i wykonywania zdjęć. Dopuszcza się wykonanie zdjęć swojemu nowonarodzonemu dziecku
  za wiedzą personelu.
 11. Zabrania się używania telefonów komórkowych w pokojach porodowych, salach zabiegowych,
  operacyjnych i poporodowych, gdzie znajdują się kardiomonitory i sprzęt do resuscytacji noworodków.
 12. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych na korytarzu Bloku Porodowego
  zachowaniem ciszy i spokoju.
 13. Osoba towarzysząca podczas przebywania na oddziale musi być zdrowa, bezobjawowa (tj. nie może mieć objawów wskazujących na infekcję), nie może być objęta kwarantanną, izolacją.
 14. Decyzję o możliwości pobytu osoby towarzyszącej w pokoju rodzinnym podejmuje wraz z Pacjentką lekarz dyżurny (ginekolog-położnik).
 15. Osoba towarzysząca, przez cały czas pobytu w szpitalu musi być wyposażona (we
  własnym zakresie) w obuwie na zmianę, nosić maskę chirurgiczną zakrywającą usta i nos, myć często i dezynfekować ręce, okrycie wierzchnie pozostawić miejscu wskazanym przez personel (dokumenty, pieniądze mieć przy sobie).
 16. Zabrania się używania na terenie oddziału grzałek elektrycznych, czajników itp. poza wyznaczonym do tegocelu miejscem.
 17. Zabrania się wszelkich zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu.
 18. W przypadku wykonywania czynności medycznych, porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego nie
  dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
 19. W szczególnych sytuacjach związanych np. z wystąpieniem ogniska epidemiologicznego
  na terenie szpitala, lub innych okoliczności lekarz dyżurny może odstąpić od postanowień niniejszej usługi i wprowadzić inne zasady lub ograniczenia dostosowane do zaistniałych okoliczności.
 20. Pacjentka ma świadomość, że z tytułu usługi Szpitalowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem usług medycznych, który jest dostępny na stronie internetowej Szpitala:
  https://www.szpitalepomorskie.eu/cennik/ lub w jednostkach organizacyjnych Szpitala: Kasa, Oddział.
 21. Pacjentka ma świadomość, że z tytułu usługi nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów do Narodowego Funduszu Zdrowia lub Ministerstwa Zdrowia.
 22. Pacjentka zobowiązuje się wpłacić należności za przedmiot usługi przelewem na konto bankowe: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, PKO BP S.A., Nr rachunku bankowego: 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148, Tytułem: imię, nazwisko, nazwa usługi lub w kasie Szpitala.
 23. Zapłata należności za ww. usługi następuje najpóźniej do 7 dni licząc od dnia wypisu ze Szpitala.
 24. Informacja o płatności: Koordynator ds. Komercji. tel.+48 58 72 60 208, tel. kom. 603 760 985,
  komercja@szpitalepomorskie.eu.
 25. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO) podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, dostępne na stronie internetowej Szpitala: https://www.szpitalepomorskie.eu/klauzule-informacyjne/.

 

Cennik usług:

 1. Dopłata do pobytu Pacjenta w sali jednoosobowej o podniesionym standardzie – doba – 200,00 zł brutto
 2. Pobyt osoby towarzyszącej Pacjentowi w sali jednoosobowej bez możliwości noclegu – do 12 godzin – 150,00 zł brutto
 3. Pobyt osoby towarzyszącej Pacjentowi w sali jednoosobowej z możliwością noclegu na rozkładanym fotelu – doba – 250,00 zł brutto

 

Pacjentka zobowiązuje się wpłacić należności za przedmiot usługi przelewem na konto bankowe:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, PKO BP S.A.,

Nr rachunku bankowego: 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148, Tytułem: imię, nazwisko, nazwa usługi lub w kasie Szpitala.

Zapłata  należności  za  ww.  usługi  następuje  najpóźniej do 7  dni  licząc  od  dnia  wypisu  ze  Szpitala.

Informacja o płatności: Koordynator ds. Komercji. tel.+48 58 72 60 208, tel. kom. 603 760 985, komercja@szpitalepomorskie.eu.

Druk dla Pacjentki do pobrania:  Pokój rodzinny – druk

Do pobrania i wydrukowania. Druk należy zabrać ze sobą przed przyjęciem na Oddział.

Szpitale Pomorskie nawiązały współpracę z Grupą Lux Med. Zapytaj swojego przedstawiciela czy twój abonament/pakiet zawiera ten rodzaj usługi i skorzystaj bezkosztowo z usługi.

Szpital Morski im. PCK

Pobranie i bankowanie krwi pępowinowej

Szkoła Rodzenia