loader image

Pomóż w walce COVID-19

Informacje w sprawie przekazania darowizny rzeczowej, pieniężnej na rzecz Szpitali Pomorskich

Szanowni Państwo,

Informujemy, że spółka Szpitale Pomorskie Sp. z.o.o. jest wpisana do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Osoba fizyczna lub podmiot biznesowy, który planuje przekazać darowiznę finansową lub rzeczową na rzecz naszej spółki może liczyć na szereg ulg oraz korzyści.

W imieniu Pacjentów oraz całej spółki Szpitali Pomorskich sp. z o.o  w skład w którego wchodzą szpitale; Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom. Dziękujemy za okazaną pomoc zarówno materialną jak i finansową.

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19.

Masz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizny pieniężne powinny zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

Numer rachunku bankowego: 67 1440 1101 0000 0000 1742 2448

Kod  S.W.I.F.T. BIC: BPKOPLPW

Stawka 0% podatku VAT w darowiznach związanych z pandemią koronawirusa

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527) obniżył czasowo stawkę VAT do 0% na ściśle określone darowizny dokonane od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Stawkę tę stosuje się do darowizn towarów, których przedmiotem są:

 • wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych,
 • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • produkty biobójcze w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych – wyłącznie środki dezynfekujące,
 • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
 • środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Stawka 0% ma zastosowanie tylko do darowizn ww. towarów na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19, które są przekazane na rzecz:

 • Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu NFZ na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. wykonujących leczenie szpitalne związane wyłącznie z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pisemna umowa darowizny – pamiętaj!

Dla zastosowania stawki 0% dla przedmiotowych darowizn konieczne jest zawarcie pisemnej umowy darowizny, z której wynika, że darowane towary będą wykorzystane przez obdarowanego na cele związane ze zwalczaniem COVID-19.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nas rzeczowo prosimy o kontakt telefoniczny 516 779 340, bądź drogą e-mailową marketing@szpitalepomorskie.eu.

Informacja dla organizatorów zbiórek pieniężnych m.in. na portalu Zrzutka.pl

 

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z uzyskiwaniem Pełnomocnictw przez organizatorów zbiórek pieniężnych m.in. na portalu Zrzutka.pl na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., prosimy o jak najszybszy kontakt przed założeniem takowej zbiórki z Działem Marketingu:

marketing@szpitalepomorskie.eu (tel. 58 72 60 407).

Wcześniejsza informacja pozwoli na dopełnienie wszelkich formalności i uniknięcie problemów związanych z prowadzeniem zbiórki oraz wypłaceniem zebranych środków.

W razie założenia zbiórki pieniężnej bez wcześniejszego uzgodnienia ze Szpitalami Pomorskimi prosimy się liczyć z możliwością braku przystąpienia Szpitali Pomorskich do takiej akcji.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST