loader image

Poradnia Anestezjologiczna

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

PUNKT KWALIFIKACJI ANESTEZJOLOGICZNEJ-PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA

Po uzyskaniu kwalifikacji na zabieg proszę zarejestrować się do punktu kwalifikacji anestezjologicznej-poradnii anestezjologicznej.
Poradnia zajmuje się przygotowaniem do zabiegu operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem znieczulenia dla pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu lub procedury diagnostycznej w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

 

Rejestracja:
  • Telefoniczna w godz 7.00-17.00 pod nr 224 800 700

Wizyta powinna odbyć się ok 2 tyg przed zabiegiem (nie później niż 8 dni).

W punkcie kwalifikacyjnym otrzymają Państwo skierowanie na badania. Należy je wykonać w laboratorium Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie nie wcześniej niż 7 dni przed wizytą.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.15- 14.00.

Miejsce:  Szpital Specjalistyczny w Wejherowie przy ul. Jagalskiego 10 na 1. Piętrze. Po wejściu głównym wejściem kierować się na lewo. Gabinet nr 1.

 

Na konsultację w poradni należy ze sobą zabrać:
  • Wypełnioną ankietę anestezjologiczną.

Pierwsze dwie strony zawierają pytania, na które należy odpowiedzieć ( łącznie z wypisaniem przyjmowanych leków). Następnie zawarte są w niej informacje o technikach znieczulenia oraz informacja na temat spożywania posiłków przez zabiegiem. Po wypełnieniu formularza oraz przeczytaniu zawartych tam informacji proszę się podpisać na str. 3. Ostatnią stronę wypełnia lekarz anestezjolog.

  • Wyniki wykonanych badań zleconych przez lekarza.
  • Listę przyjmowanych leków (łącznie z dawkami).
  • W przypadku chorób przewlekłych takich np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność czy wady serca, cukrzyca, astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, przebyty zawał czy udar mózgu, choroby nerek czy tarczycy proszę o przekazanie informacjI na temat stanu zdrowia i przyjmowanych leków od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej i/lub specjalistę, który Pana/Panią leczy.
  • Jeżeli były w przeszłości jakieś pobyty w szpitalu lub wizyty w poradni specjalistycznej proszę wziąć ze sobą całą dokumentację jaką Pan/Pani posiada.
  • Jeżeli przyjmuje Pan/Pani jakieś leki wpływające na krzepliwość krwi należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub leczącym. Specjalistą celem optymalnego odstawienia powyższych leków. Proszę dostarczyć pisemną informację o tym leczeniu i sposobie jego zmiany/ odstawieniu.

Ankietę, kartę informacyjną, skierowanie na badania oraz formularz do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej otrzymają Państwo w punkcie kwalifikacyjnym. Ankieta jest również dostępna do ściągnięcia poniżej.

Załącznik nr 3 Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna (QD–014)-1

Załącznik nr 5 – Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna dziecka 

Rejestracja

Telefoniczna w godz 7.00-17.00 pod nr: 224 800 700

Wizyta powinna odbyć się ok 2 tyg przed zabiegiem (nie później niż 8 dni).