loader image

Poradnia domowego leczenia tlenem

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

Poradnia

W ramach Domowego Leczenia Tlenem pacjent 1 raz w kwartale musi zgłosić się do naszej Poradni. Termin wizyty uzgadniany jest z pacjentem.

Wizyta kontrolna odbywa się w okresie dobrego samopoczucia chorego. Jeśli termin wizyty wypada w okresie infekcji, nasilenia objawów chorób współistniejących z POCHP, pacjent ma obowiązek poinformowania personel Poradni celem wyznaczenia kolejnego terminu wizyty.

Poradnia DLT znajduje się w budynku G na parterze Poradni Specjalistycznej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18

W ramach opieki ambulatoryjnej 1raz w kwartale odbywa się pielęgniarska wizyta domowa.

Opiekę nad pacjentami objętymi Domowym Leczeniem Tlenem sprawują pielęgniarki: Ewa Pietreńczuk i Iwona Hala.

Zespół

  • Bożena Aleksandrowicz,
  • Alicja Gawinkowska,
  • Ewa Krasowska,
  • Romana Ucińska,
  • Jolanta Szpak-Szpakowska,
  • Joanna Tokarczyk.

Kontakt

tel.: (58) 341 40 41 wew. 254, 238

Lokalizacja

Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

budynek „G”, wejście nr 1

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST