loader image

Poradnia domowego leczenia tlenem

Szpital Morski im. PCK w Gdyni

Poradnia

W ramach Domowego Leczenia Tlenem pacjent 1 raz w kwartale musi zgłosić się do naszej Poradni. Termin wizyty uzgadniany jest z pacjentem.

Wizyta kontrolna odbywa się w okresie dobrego samopoczucia chorego. Jeśli termin wizyty wypada w okresie infekcji, nasilenia objawów chorób współistniejących z POCHP, pacjent ma obowiązek poinformowania personel Poradni celem wyznaczenia kolejnego terminu wizyty.

W ramach opieki ambulatoryjnej raz w kwartale odbywa się pielęgniarska wizyta domowa.

Zespół

Lekarz:

Joanna Małkiewicz-Karpińska – Lekarz Specjalista Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc

Pielęgniarka:

Edyta Górka – Pielęgniarka – Specjalistka Pielęgniarstwa Onkologicznego

Kontakt

224 800 800

601-326-655

Lokalizacja

Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1