loader image

Poradnia Neonatologiczna

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Poradnia mieści się na 1 piętrze przy sekretariacie Oddziału Położnictwa i Ginekologii.

Rejestracja:

  • telefoniczna w godzinach od 7.00 do 17.00  pod numerem: 224 800 700
  • osobista w godzinach od 7.00 do 14.00 w gabinecie lekarskim Oddziału Neonatologii

 

Zadania:

  •  Udziela świadczeń w szczególności noworodkom i niemowlętom do ukończenia 6 miesiąca życia.
  • Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a także bez wymaganego skierowania w sytuacjach nagłych. W pozostałych przypadkach świadczenie udzielone świadczeniobiorcy bez skierowania opłaca świadczeniobiorca.
  • Lekarze poradni udzielają świadczeń w szczególności w zaburzeniach związanych z krótkim czasem trwania ciąży i niską wagą urodzeniową, w sytuacji wystąpienia zamartwicy urodzeniowej, zespołu zaburzeń oddychania, zaburzeń hematologicznych noworodka, zakażeń swoistych dla okresu noworodkowego oraz porad laktacyjnych.
  •  Szczególnemu nadzorowi podlegają noworodki podejrzane o zakażenie paciorkowcami oraz matek z przebytą gruźlicą lub kiłą.
Wtorek 14:00 – 18:00 lek. Hanna Krawczyk
Środa 10:00 – 14:00 lek. Karolina Filipczyk
Czwartek 10:00 – 14:00 lek. Paulina Samusik