loader image

Przechowywanie zwłok

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Lokalizacja: świadczenia wykonywane we wszystkich lokalizacjach spółki Szpitali Pomorskich.

 

L.P Rodzaj świadczonej usługi Cena brutto (PLN) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania
1 Przyjęcie i przechowywanie zwłok* 115,00 zł
2 Przyjęcie i przechowywanie zwłok osób zmarłych poza Szpitalem – za każdą rozpoczętą dobę * 115,00 zł
3 Za udostępnienie sali sekcyjnej do przeprowadzania sekcji zwłok w cenie za jedną sekcję 350,00 zł
4 Za udostępnienie sali sekcyjnej do przeprowadzania sekcji zwłok w dni wolne od pracy w cenie za jedną sekcję 600,00 zł
5 Sekcja zwłok 1 500,00 zł
6 Przygotowanie zwłok do wydania w zakresie innym niż określone w Art 28 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej 250,00 zł

 *dot. Opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (podst.: art. 24. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)

Lokalizacje:

  1. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy  (Wejherowo)
  2. Szpital Morski im. PCK (Gdynia)
  3. Szpital Św. Wincentego a Paulo (Gdynia)

 

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok. Na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

 

Za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, pobiera się opłatę od:

  • osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.
  • Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 wynosi 115,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania zwłok.
  • Jeżeli ze względu na niepochowanie zwłok pacjenta przez uprawnione osoby lub instytucje obowiązek pochowania spoczywa na gminie, opłata za przechowywanie zwłok pacjenta w wysokości określonej w ust. 2 pobierana jest od gminy za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności dokonania pochówku.

Obecnie obowiązujący cennik dostępny jest na stronie : https://www.szpitalepomorskie.eu/cennik/