loader image

Stanowiska Intensywnej Terapii

Zespół

Kierownik Oddziału:

lek.med. Agnieszka Pawlak-Lewandowska

Pielęgniarka Oddziałowa:

Teresa Gołębiowska

Kontakt

Dyżurka lekarska:

tel. (58) 341 40 41 wew. 225

Dyżurka pielęgniarska:

tel. (58) 341 40 41 wew. 225