loader image

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Jeśli nagle zachorujesz albo Twój stan zdrowia się pogorszy, ale nie jest to stan zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu, skorzystaj z pomocy
w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Możesz tam uzyskać pomoc od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

TPK

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski. Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę: pielęgniarki/położnej

              lekarską, w formie telekonsultacji

Wykaz najbliższych punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realizacji świadczeń Telefon
1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku Lębork ul. Juliana Węgrzynowicza 13 (59) 863 30 00
2 Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Puck ul. 1 Maja 13A (58) 673 48 38
3 Szpitale Pomorskie w Gdyni Gdynia Szpital Morski im. PCK w Gdyni,
ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek 9a).
(58) 726 09 39
Gdynia Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 (wejście od Placu Kaszubskiego). (58) 726 09 39
Gdynia Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych, Gdynia Chylonia, ul. Wejherowska 59 (58) 726 09 39
Wejherowo Szpital Specjalistyczny w Wejherowie,
ul. Jagalskiego 10
(58) 572 78 44
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Katarzyna Szalewska w Rumi Rumia ul. Derdowskiego 23 (58) 727 29 50

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Główne zadania oddziału:

 • udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci
 • udziela świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonymi w pkt 1, poszkodowanym w wyniku zdarzenia mnogiego, masowego i katastrofy
 • dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych placówek medycznych, w razie konieczności leczenia wysoce specjalistycznego lub placówek niemedycznych,
 • SOR nie wykonuje konsultacji medycznych na potrzeby innych Oddziałów Szpitala, innych Szpitali i podstawowej opieki medycznej.

Wyposażenie oddziału:

 •     systemy monitorujące stan zdrowia pacjenta (monitory EKG, oddechu, kapnografii, pulsoksymetrii, saturacji, itp.)
 •     defibrylatory wielofunkcyjne, półautomatyczne,
 •     respiratory stacjonarny i transportowe,
 •     aparaty do znieczulenia,
 •     RTG Ramie C
 •     Analizator parametrów krytycznych,
 •     Przenośny aparat USG

Oddział SOR współpracuje z następującymi pracowniami Szpitala:

 • laboratorium analitycznym,
 • zakładem diagnostyki obrazowej,
 • pracownią endoskopii szpitala

Statystyki oddziału:

 • Ilość Pacjentów rocznie: 41 052
 • Ilość zabiegów rocznie: średnio 3205
 • Ilość operacji rocznie: Nie dotyczy
 • Ilość łóżek: 14, 3 intensywnej opieki medycznej, 2 intensywnego nadzoru kardiologicznego

Ważna informacja dla pacjentów i ich bliskich

Mimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, w przypadku osób z demencją lub zaburzeniami świadomości, możliwe jest stałe przebywanie jednej osoby bliskiej wraz z pacjentem podczas całego pobytu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zespół

Kierownik Oddziału:

Lek. Marek Bugdal – Specjalista med. ratunkowej, chirurg

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Ewelina Szumacher

Sekretariat:
Danuta Piotrowska

Kontakt

Rejestracja – Informacja o pacjentach przyjętych do Szpitala: (całodobowo) tel. 663 852 822 

e-mail: swp.sor@szpitalepomorskie.eu

Kontakt

Rejestracja – Informacja o pacjentach przyjętych do Szpitala: całodobowo: tel. 663 852 822

e-mail: swp.sor@szpitalepomorskie.eu

Lokalizacja

Szpital Św. Wincentego a Paulo

ul. Wójta Radtkego 1
81-348 Gdynia