loader image

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

 • udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci
 • udziela świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonymi w pkt 1, poszkodowanym w wyniku zdarzenia mnogiego, masowego i katastrofy
 • dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych placówek medycznych, w razie konieczności leczenia wysoce specjalistycznego lub placówek niemedycznych,
 • SOR nie wykonuje konsultacji medycznych na potrzeby innych Oddziałów Szpitala, innych Szpitali i podstawowej opieki medycznej.

Wyposażenie oddziału:

 •     systemy monitorujące stan zdrowia pacjenta (monitory EKG, oddechu, kapnografii, pulsoksymetrii, saturacji, itp.)
 •     defibrylatory wielofunkcyjne, półautomatyczne,
 •     respiratory stacjonarny i transportowe,
 •     aparaty do znieczulenia,
 •     RTG Ramie C
 •     Analizator parametrów krytycznych,
 •     Przenośny aparat USG

Oddział SOR współpracuje z następującymi pracowniami Szpitala:

 • laboratorium analitycznym,
 • zakładem diagnostyki obrazowej,
 • pracownią endoskopii szpitala

Statystyki oddziału:

 • Ilość Pacjentów rocznie: 41 052
 • Ilość zabiegów rocznie: średnio 3205
 • Ilość operacji rocznie: Nie dotyczy
 • Ilość łóżek: 14, 3 intensywnej opieki medycznej, 2 intensywnego nadzoru kardiologicznego

Zespół

Kierownik Oddziału:
Dr Grzegorz Kurowski

Z-ca Kierownika Oddziału:
Dr Sławomir Wilga

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Ewelina Szumacher

Sekretariat:
Danuta Piotrowska

Kontakt

Kierownik oddziału: 58 7260 609
Pielęgniarka koordynująca: 58 7260 803
Sekretariat: 58 7260 879
e-mail: swp.sor@szpitalepomorskie.eu

Kontakt

Rejestracja – Informacja o pacjentach przyjętych do Szpitala tel. 58 72 60 600
Triage: tel. 58 726 08 21

e-mail: swp.sor@szpitalepomorskie.eu

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST