loader image

Transfer flory jelitowej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Transfer flory jelitowej – odpłatne świadczenia zdrowotne – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

TRANSFER (przeszczep) FLORY JELITOWEJ (mikrobioty) u pacjentów z zakażeniem Clostridium difficile nawrotowym lub opornym na leczenie antybiotykami

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną procedura przeszczepienia mikrobioty jelitowej (przeszczep kału; transfer flory jelitowej) jest wysoce skutecznym sposobem terapii nawracających lub opornych na klasyczne leczenie antybiotykami, zakażeń Clostridium difficile. Skuteczność prawidłowo zastosowanego transferu wynosi nawet 90% przy braku istotnych działań niepożądanych.

Transfer flory jelitowej jest metodą stosowaną w lecznictwie od prawie 60 lat, o ugruntowanej skuteczności i bezpieczeństwie, zalecany z mocą A-1 wg EBM przez międzynarodowe towarzystwa naukowe.

Typowe czynniki ryzyka zakażenia: wiek powyżej 65 r.ż., wcześniejsze terapie antybiotykowe, choroby przewlekłe, odleżyny, odparzenia, częste hospitalizacje, pobyt w ośrodku opieki długoterminowej.

Postać kliniczna zakażeń toksynotwórczymi szczepami Clostridium difficile obejmuje:

−  bezobjawowe nosicielstwo;

−  łagodna lub umiarkowanie nasilona biegunka;

−  rzekomo błoniaste zapalenie jelita grubego, niekiedy o piorunującym przebiegu zagrażającym życiu chorego.

AKTUALNE WYTYCZNE leczenia zakażeń Clostridium difficile (opracowanie: dr Paweł Grzesiowski, lek. Adam Hermann − maj 2016r.):

−     Lekkie i umiarkowane zakażenie: Metronidazol 3 x 500 mg p.o. 10−14 dni (przy problemach z podawaniem doustnym − 3 x 500 mg i.v.);

−     Ciężkie zakażenie: Wankomycyna 4 x 125 − 500 mg p.o. 10−14 dni (w zależności od ciężkości zakażenia i masy ciała chorego) lub Wankomycyna j.w.+ Metronidazol 3 x 500 mg i.v.

Jeżeli nie ma możliwości doustnego podawania leku Wankomycynę można podawać w roztworze 100 ml 0,9% NaCL w głębokich wlewach doodbytniczych, w dawkach jak doustnie.

Pierwszy nawrót zakażenia: Wankomycyna  4 x 250−500 mg p.o. przez 10−14 dni;

Kolejne nawroty zakażenia lub brak poprawy po leczeniu j.w. − przeszczep mikrobioty jelitowej:

–  pierwszy transfer można wykonać w przypadku braku poprawy nie wcześniej niż po 7−10 dniach leczenia jak wyżej;

–  kolejny transfer w przypadku braku efektu po wcześniejszym transferze nie wcześniej niż po 7 dniach od poprzedniego; przed podaniem kolejnego transferu konieczne jest podanie Wankomycyny przez min. 4 poprzedzające dni; między zakończeniem podawania  Wankomycyny a przeszczepem powinna być przerwa ok. 24 godz.

Brak efektu po wykonaniu 3 transferów flory jelitowej (od różnych dawców):

–  przez 4−6 tygodni: Metronidazol 3 x 500 mg p.o. lub Wankomycyna 4 x 125−500 mg p.o.

–  przez 1 tydzień: Metronidazol 2 x 250 mg p.o. lub Wankomycyna 2 x 125 mg p.o.

–  przez 1 tydzień: Metronidazol 1 x 250 mg p.o. − co drugi dzień lub Wankomycyna 1 x 125 mg p.o. − co drugi dzień;

–  przez 2 tygodnie : Metronidazol 1 x 250 mg p.o. − co trzeci dzień lub Wankomycyna 1 x 125 mg p.o. − co trzeci dzień.

Alternatywą w leczeniu nawrotów i ciężkich postaci lekoopornych może być fidaksomycyna.

Probiotyki można stosować jedynie jako profilaktykę biegunki poantybiotykowej − nie wykazano ich efektywności w leczeniu zakażenia Clostridium difficile, natomiast zaleca się ich stosowanie w profilaktyce biegunki poantybiotykowej.

PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZABIEGU PRZESZCZEPIENIA FLORY JELITOWEJ:

−    uzyskanie na piśmie świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegu;

−    przez 4 dni poprzedzające zabieg podawanie Wankomycyny wg zaleceń lekarza konsultanta.

−    w przypadku wykonywania zabiegu drogą poprzez sondę żołądkową lub dwunastniczą − podanie dwóch dawek leku neutralizującego treść żołądkową z grupy inhibitorów pompy protonowej − wg zaleceń lekarza konsultanta.

PODANIE MIKROBIOTY:

−     założenie po 3 godz. na czczo − przez nos albo usta − sondy do żołądka lub do dwunastnicy;

−     podanie flory jelitowej zawieszonej w soli fizjologicznej w objętości ok. 150−200 ml;

−     usunięcie sondy.

Dieta lekkostrawna wg zaleceń lekarza konsultanta.

Kontrolne badanie kału w kierunku toksyn Clostridium difficile − nie wcześniej niż po 5−7 dniach od zabiegu.

W przypadku braku poprawy wykonanie powtórnego transferu flory jelitowej, nie wcześniej niż po 5−7 dniach.

Telefony kontaktowe:

dr n.med. Małgorzata Wójcik-Stasiak: 58 57 27 440, 58 57 27 444

lek. Adam Hermann: 58 57 27 400, 58 57 27 401

kontakt: wejherowo@szpitalepomorskie.eu

(w oparciu o opracowanie dr. Pawła Grzesiowskiego − Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji; Fundacja Profilaktyki Zakażeń; Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa; Ośrodek Badań i Przeszczepiania Mikrobioty Jelitowej oraz lek. Adama Hermanna − Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie; Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa)

Kontakt

Telefony kontaktowe:

dr n.med. Małgorzata Wójcik-Stasiak: 58 57 27 440, 58 57 27 444

lek. Adam Hermann: 58 57 27 400, 58 57 27 401

kontakt: wejherowo@szpitalepomorskie.eu