loader image

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zakład

Zakres wykonywanej diagnostyki laboratoryjnej obejmuje:

  1. Pracownia Analizy Ogólnej i Równowagi kwasowo-zasadowej – badania RKZ oraz poziom metabolitów (kwasu mlekowego); badanie ogólne moczu, dobowe wydalanie białka i glukozy w moczu, badanie kału – ogólne i w kierunku pasożytów, wykrywanie antygenu Giardia lamblia, wykrywanie krwi utajonej, ocena jakościowa kamieni nerkowych.
  2. Pracownia Hematologii i Koagulologii – morfologia krwi 18 i 24-parametrowa, rozmaz krwi obwodowej – ocena mikroskopowa, OB, ocena cytomorfologiczna szpiku kostnego, poziom retikulocytów, test korekty APTT, badania układu krzepnięcia krwi: wskaźnik protrombinowy, aPTT, fibrynogen, aktywność: AT, czynnika X, stężenie D-Dimerów;
  3. Pracownia Biochemii i Immunochemii – glukoza, lipidogram, enzymy i izoenzymy (sercowe, wątrobowe, trzustkowe), gospodarka żelazowa, mocznik, kreatynina, e-GFR, jony (sód, potas, chlorki, fosfor, wapń, magnez), białko całkowite z rozdziałem, albumina, bilirubina z rozdziałem, HbA1c, etanol, kwas moczowy, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego; hormony płciowe, tarczycowe, markery zawału: troponina I, CkMB-masa, BNP, wirusologia: antygen i przeciwciała anty HBS, przeciwciała anty HCV, przeciwciała anty HIV, przeciwciała przeciw CMV, przeciw Toksoplazma, przeciw Borelia burgdorferi, przeciwciała przeciwko Treponema pallidum, witamina B12, kwas foliowy, czynnik reumatoidalny RF, ASO, CRP, PCT, immunoglobuliny w klasie IgA, IgM, IgG, IgE całkowite, łańcuchy lekkie kappa/lambda, mikroalbumina, testy alergiczne (alergeny oddechowe i pokarmowe); przeciwciała anty SARS-Cov-2 COMBO i antySARS-Cov-2 IgG.
  4. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – badania: grup krwi i czynnika Rh, poziom przeciwciał u kobiet w ciąży, BTA, PTA, próby zgodności krwi. Pracownia prowadzi Bank Krwi dla potrzeb pacjentów Szpitala. Istnieje możliwość uzyskania wpisu dot. grupy krwi do trwałego dokumentu – tzw. Identyfikacyjnej karty grupy krwi.

Certyfikaty

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością. Za jakość badań odpowiada Koordynator ds. kontroli, który opracowuje wyniki kontroli i zabezpiecza dokumentację potwierdzającą wykonanie codziennej kontroli wewnątrz- i zewnątrz laboratoryjnej.

Poddaje się licznym zewnętrznym kontrolom jakości poświadczonym certyfikatami uczestnictwa:

  • międzynarodowa kontrola SOWA-MED,
  • międzynarodowa kontrola hematologiczna SYSMEX,
  • krajowa kontrola COBJwDL w Łodzi,
  • krajowa kontrola Instytutu Hematologii w Warszawie,
  • RCKiK w Gdańsku,
  • Kontrola DiaMed.

Oferujemy Pacjentom możliwość wykonania badań najlepiej w godzinach porannych:

– w dni powszednie:

od godz. 7.00 do 10.00 dorośli (pobiera technik analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny),

od godz. 10.00 do 11.00 dzieci (pobiera pielęgniarka pediatryczna, po wcześniejszym uzgodnieniu)

w przypadkach pilnych dorośli i dzieci od godz. 10.00 do 15.00

– w soboty nieczynne

Na badania można zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza Podstawowej/Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, z placówek które mają podpisaną umowę ze Szpitalem lub bez skierowania (badania płatne w/g cennika – możliwa płatność kartą).

Informacje na temat przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych znajdują się na naszej stronie oraz w rejestracji laboratorium.

Odbiór wyników badań podstawowych w dniu pobrania, w przypadku badań specjalistycznych pacjent jest informowany o możliwym terminie odbioru.

Zespół

Kierownik: mgr farm. Maria Maszota – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Przygotowanie pacjenta do badań.

1. Badanie krwi

Większość badań powinno wykonywać się na czczo (w miarę możliwości pacjent nie powinien przyjmować posiłku od godz. 1800 do rana), w godzinach rannych 700 – 1000.

Pobieramy na czczo:
glukoza, test tolerancji glukozy, insulina, peptyd C, parametry gospodarki lipidowej (TG, HDL, LDL), żelazo, fosfor, kortyzol, kwas foliowy (z uwagi na zmiany po posiłku),parametry koagulologiczne (PT, APTT, Fibrynogen, AT, D-dimery), magnez, wapń, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, białko, bilirubina, AST, ALT, ALP, LDH, morfologia krwi, OB.

Pobieramy w godzinach rannych z uwagi na rytm dobowy:
żelazo,fosfor,potas,kortyzol,aldosteron,prolaktyna,FSH,LH,estradiol,TSH, testosteron.

2. Badanie moczu

Przed badaniem zaleca się: unikania znacznego wysiłku fizycznego, powstrzymania się od stosunków płciowych, w okresie około menstruacyjnym i w czasie menstruacji należy rozważyć celowość wykonania badania moczu.

Pobranie moczu:

Umyć starannie ujście cewki moczowej, pierwszą porcję moczu wylać do toalety, następnie bez przerywania mikcji, ok. 50,100 ml oddać do wcześniej przygotowanego naczynia, końcową porcję moczu oddać do toalety.

Mocz u małych dzieci pobiera się do specjalnych woreczków. Po zakończeniu zbierania mocz z woreczka należy natychmiast przelać do zakręcanego plastikowego pojemnika.

Pojemnik z pobraną próbką moczu należy jak najszybciej zamknąć, podpisać imieniem i nazwiskiem jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

3. Pobieranie kału:

Kał do badań należy pobrać przed podjęciem leczenia.

Należy: przygotować plastikowy pojemnik z łopatką, pojemnik z pobranym materiałem należy podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.

Pobieranie kału: pobrać materiał do badania z różnych miejsc oddanego stolca,pobrana próbka nie powinna przekraczać wielkości orzecha laskowego.

Po zakończeniu pobierania, zakręcić pojemnik i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (do czasu dostarczenia do laboratorium próbkę kału przechowywać w temperaturze 4-8 oC).

4. Pobieranie nasienia

Należy: przygotować plastikowy zamykany pojemnik.

Pojemnik z pobranym materiałem podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.

Pobranie nasienia: nasienie należy oddać drogą masturbacji bezpośrednio do naczynka i natychmiast dostarczyć do laboratorium.

5. Dobowa zbiórka moczu

Poranną porcję moczu odrzucić, a następnie zbierać starannie wszystkie porcje moczu przez całą dobę, dołączając poranną porcję moczu dnia następnego,

Przez cały czas zbiórki moczu pojemnik z moczem przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu (w temperaturze 4-8 oC),dokładnie wymieszać całość zebranego moczu, zmierzyć i zanotować objętość, a następnie odlać około 50 ml moczu do odpowiedniego pojemnika i dostarczyć do laboratorium, Pojemnik z pobranym materiałem podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.

6. Krzywa cukrowa

Każdy Pacjent na pobranie krwi w kierunku krzywej cukrowej powinien posiadać glukozę zakupioną w aptece!

Przydatne informacje dla Pacjenta na temat badań laboratoryjnych: https://www.labtestsonline.pl/

Kontakt

tel.: 58 57 27 281
fax: 58 57 27 282
e-mail: wej.zdl@szpitalepomorskie.eu