loader image

Zespół ds. Etyki

Zespół ds. Etyki w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie

Zadaniem Zespołu ds. Etyki w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie jest pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych związanych z leczeniem chorych oraz współpracą pomiędzy członkami zespołu medycznego.

W jego skład wchodzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i psycholog, do których może się zwrócić każdy pacjent, rodzina pacjenta lub osoba personelu szpitala w sytuacji trudnej z etycznego punktu widzenia.

 

Dotyczy to w szczególności problemów etycznych związanych z :

  1. Oceną czy stosowana terapia ma znamiona terapii daremnej.
  2. Przeszczepianiem narządów.
  3. Opieką nad chorym u kresu życia.
  4. Prawami Pacjenta w sytuacji, gdy nie jest on w stanie świadomie wyrazić swojej woli.
  5. Sytuacjami konfliktowymi pomiędzy osobami personelu medycznego.
  6. Trudnościami w współpracy Pacjenta lub rodziny z osobami zaangażowanymi w opiekę medyczną.

 

Członkowie Zespołu ds. Etyki mogą spotkać się z Pacjentem, jego rodziną lub zespołem medycznym w celu omówienia problemu i pomocy w zidentyfikowaniu możliwych rozwiązań.

Konsultacja z Zespołem ds. Etyki ma charakter doradczy. Ostateczne decyzje
podejmuje Pacjent, rodzina lub zespół terapeutyczny.

 

   Prośbę o pomoc można zgłaszać :

  1. Drogą mailową na adres : etykaszpitalwejherowo@szpitalepomorskie.eu
  2. Pisemnie na adres : Zespół ds. Etyki Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Dr A. Jagalskiego 10

 

Poniżej znajduje się KODEKS ETYKI Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.:

Kodeks Etyki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2_06_2022 z dnia 21.06.2022 r.

Kontakt

E-mail: etykaszpitalwejherowo@szpitalepomorskie.eu

Adres korespondencyjny:
Zespół ds. Etyki Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Dr A. Jagalskiego 10